Poslouchá jako svině před mlýnskými dveřmi.
(dolnorakouské přirovnání)

mlýn Bukovec

mlýn Bukovec
14
Nad Mlýnem
Plzeň - Bukovec
312 00
Plzeň-město
Bukovec
49° 46' 22.0'', 13° 26' 38.1''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Areál mlýna tvoří mlýnská budova s příslušenstvím, čp. 14, obytně provozní budova čp. 27 a stodola čp. 15/2, která v současnosti patří k sousednímu domu. Budovy čp. 27 a 15/2 slouží jako rekreační objekty. Budova mlýna obvodové zdi.

V roce 2006 měla mlýnská budova ještě střechu, u mlýna nebyla MVE.
Od r. 2008 je u mlýna v provozu MVE.
Na okraji města
Berounka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn byl původně panský s dvěmi dřevěnými koly na spodní vodu.

1637 - zmínka o mlýnu

25. 5. 1665 - sňatek Doroty, dcery starého mlynáře Šimona Ryngera z mlýna Bukovec s Martinem Trojerem

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od r. 1895 Matěj J. Šimandl. (RR)

1913 - mlýn vyhořel, při přestavbě byla kola nahražena Francisovou turbinou se svislými hřídeli o hltnosti 6,6 m3/s.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Za 1.sv. války byla přistavěna čistírna obilí, kukuřičné šrotovníky, obilní skladiště s transportérem k překladišti u železniční tratě.

Od r. 1919 mlýnská turbína hnala dynamo pro výrobu el.proudu pro Bukovec a Zábělou až do r. 1945.

V letech 1927 až 1931 fungovala vlečka pro mlýn, vybudovaná v rámci stavby 2.koleje Plzeň-Praha.

Od r. 1929 byl areál pronajat pro výrobu průmyslových plynů, některé budovy se rušily

V roce 1930 byl majitelem mlýna a elektrárny M. Šimadl a spol.

V roce 1931 mlýn vyhořel a tím byl ukončen provoz mlýna

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Při povodních 1939, 1940 1941 byl mlýnský jez s délkou přepadové hrany 94 téměř zničen,

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

po r. 1948 převzal výrobu průmyslových plynů n.p. Technoplyn Praha, který zde výrobu ukončil r. 1963.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Od r. 2008 v arerálu MVE, Karel Dvořák, Bezovka

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Rynger
 • Bílý
 • Kuneda
 • Trojer
 • Šimandl

Historie mlýna také obsahuje:

1665 - Šimon Rynger

Martin Trojer

1895 - Matěj. J. Šimandl (RR)

1930 - M. Šimadl a spol.

1948 - 1963 - Technoplyn Praha

od 2008 - Karel Dvořák - MVE

do roku 1750-53 na mlýně Diviš Bílý, následně se odstěhoval na mlýn do Horomyslic, na mlýn nastoupil svobodný mlynář Jan Kunda (Kuneda), zemřel roku 1800, po něm nastoupil syn Martin Kuneda, zemřel však již v roce 1806, vdova se provdala za plzeňského měšťana Martina Trohaře - na mlýně mlel do úmrtí v roce 1812.
(Helena Špráchalová)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2016
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Klasicistní patrová budova, původně obytná a provozní, nyní rekreační
   Mlýn - stojí pouze obvodové zdi
   Stodola-konec 19. a zač. 20. stol.\n

   po r. 1913 - při přestavbě byla kola nahražena Francisovou turbinou se svislými hřídeli o hltnosti 6,6 m3/s.


   Za 1.sv. války -  přistavěna čistírna obilí, kukuřičné šrotovníky, obilní skladiště s transportérem k překladišti u železniční tratě.


   Od r.1919  -  turbína hnala dynamo pro výrobu el.proudu pro Bukovec a Zábělou až do r.1945.


   V letech 1927 až 1931 fungovala vlečka pro mlýn, vybudovaná v rámci stavby 2.koleje Plzeň-Praha.

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • náhrobky, pamětní desky

    ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
    správní budova mlýnakrov1860+
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    V roce 1919 elektrárna

    Od r. 2008 MVE v provozu.

    2 čerpadlové turbiny s asynchronními generátory, od r. 2009 rybí přechod formou otevřeného koryta
    • jez
    Pod stodolou protéká klenutým kanálem potok ze Zábělé.
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    VýrobceVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
    Popisod 2008 - 2 x semikaplanova turbína Hydrohrom 1750 SSK, asynchronní generátory, výkon 540 kWh, roční výroba 2,000 GWh

    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    VýrobceVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
    Popisod 2008 - 2 x semikaplanova turbína Hydrohrom 1750 SSK, asynchronní generátory, výkon 540 kWh, roční výroba 2,000 GWh

    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930 - 1 Francisova turbína, spád 2,2m. výkpon 106 HP.
    Typasynchronní alternátor
    StavDochovaný
    Popis2 asynchronní generátory
    Typasynchronní alternátor
    StavDochovaný
    Popis2 asynchronní generátory
    Popis
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníPlzeň, str. 37
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníPlzeň, str. 37
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Čihák
    NázevPrůvodce naučnou lesnickou stezkou Zábělá
    Rok vydání1979
    Místo vydáníPlzeň
    Další upřesněnístr.18-20 text zpracován podle materiálů stavebního archivu NV města Plzně, Archivu města Plzně a I.,II. sv.Paměstní knihy obce Bukovec
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevMatrika oddaných u sv. Bartoloměje v Plzni
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    NázevBukovecký mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnízánik po r. 2000
    Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=22779
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInternet
    NázevMVE Bukovec mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://rejstrik.penize.cz/00869881-mve-bukovec-mlyn-s-r-o
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInternet
    NázevMVE Bukovec
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníHydroka
    Odkazhttp://www.hydroka.cz/reference/mve-bukovec/66
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInternet
    NázevMVE Bukovec
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
    Odkazhttp://www.elzaco.cz/node/88
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInternet
    NázevSeznam vodních elektráren na Berounce
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníMVE Bukovec mlýn
    Odkazhttp://www.tv-adams.wz.cz/berounka-mve.html
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInernet
    NázevMalé vodní elektrárny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníPlzeň Bukovec mlýn
    Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?id=217413.5.2016
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorInternet Filip Balogh
    NázevÚdolím Berounky
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnízmínka o mlýnu r. 1637
    Odkazhttp://www.mavlast.cz/top-vylety.udolim-berounky
    Datum citace internetového zdroje13.5.2016
    AutorTomáš Kyncl
    Názevdatabáze
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://dendrochronologie.cz
    Datum citace internetového zdroje17.7.2017
    Autorkol.
    NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 99
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    13.5.2016 20:17 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 29.8.2020 13:15
    Radomír Roup 8.6.2018 19:52