Malé dítě je hračka, velké dítě je mlýn.
(jidiš přísloví z oblasti Varšavy)

mlýn v Dolním Ročově, Iblův mlýn

mlýn v Dolním Ročově, Iblův mlýn
71
Ročov
439 67
Louny
Horní Ročov
50° 15' 2.4'', 13° 46' 53.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Roku 1677 se připomíná klášterní mlynář v Dolním Ročově Adam Černohorský. Mlýn i pekárna byly v provozu ještě za 2. světové války. Po r. 1948 celý objekt zabralo JZD, které využívalo chlévy a sýpky. Mlýnské budovy silně chátraly. Po r. 1990 byl mlýn vrácen v restituci a dále prodán. Část budov je zbořená, část opravená. Strojní zařízení je zničené. Nyní je objekt ve vlastnictví IMR Resort s.r.o. a je veden jako rodinný dům. Podle reklamního poutače se zde má provozovat agroturistika.
Mlýn patří katastrálně do Horního Ročova (Ober Rotschow), jak je možné ověřit na mapě Stabilního katastru.(RR)
Severovýchodně od kláštera
Klášterský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V Dolním Ročově je klášter, založený v roce 1373 Albrechtem z Kolovrat, který se proslavil hrdinstvím při obraně Karla IV. za povstání v Pise.

Mlýn čp.71 je situován v údolí Klášterského potoka, asi 1 km po jeho toku od kláštera. O mlýně není zpráv ze starší doby, teprve roku 1677 se připomíná klášterní mlynář Adam Černohorský.

V roce 1692 tu mlynařili Václav a Magdalena Šmídovi. 26. srpna 1696 koupil mlýn Matěj Tryc, švec z Vinařic, za 200 zlatých, se závazkem, aby lidem z Ročova mlel zadarmo. Bylo mu uloženo, že má dát pozor na rybník a potok - potok nevypouštět, aby rybám neškodil. Mlýn mohl prodat, ale vrchnosti patřilo předkupní právo. Neměl šenkovat cizí pivo, kořalku a víno. Dříví k palivu a užitku dostával z panských lesů laciněji. Strouhy čistili dle starého zvyku poddaní. Dále bylo určeno, že činže platí o sv. Jiří 1 kopu 10 grošů, o sv. Havlu taktéž. Měl povinnost tří dnů roboty ve žních, ubytovacích povinností byl prost.

V letech 1700 - 1706 tu mlynařili Jiří a Ludmila Ledvinovi, od roku 1724 je uváděn "Jan Böhm neb Čech, mlynář ročovský".

V roce 1741 prodal mlýn pod Ročovem hrabě Jáchym Pachta Janu Böhmovi za 400 zlatých. 25 zlatých dostal za krmení vepřů,  robotu měl 6 dní ve žních, jeden den k setí na jaře a na podzim.

Roku 1790 postoupil Jan Böhm mlýn synu Václavovi. V té době měl mlýn 3 korce 3 věrtele polí a byl s jedním kolem. Činže mlynář dával 5 zlatých o sv. Jiří a 5 zlatých o sv. Havlu. K tomu měl mlynář jednu loučku na jednu fůru sena. Mlýnská nádržka byla u dolní ročovské hospody.

V roce 1830 prodal Václav Böhm mlýn Václavu Zelenkovi,  sedláku z Ouholic, za 6 150 zlatých. Už následujícího roku Václav Zelenka prodal mlýn Augustinu Svobodovi za 7 815 zlatých. Tehdy při mlýně bylo již 18 strychů a 3 1/4 věrtele polí.

V 19. století je pak doložena řada dalších změn majitelů. Roku 1809 koupil mlýn pod Ročovem od Augustina Svobody za 6 000 zlatých Josef Chládek. Ten jej pak v roce 1814 prodal Antonínu Lintnerovi a jeho manželce Barboře za 6 050 zlatých.

Ještě v prosinci 1814 Antonín a Barbora Lintnerovi prodali mlýn za 6 225 zlatých Františku Šaškovi, synu Františka Šaška, žerotínského mlynáře. Roku 1829 František Šašek postoupil mlýn synovi Janovi, mlynáři v Žerotíně, a jeho manželce Anně, dceři Antonína Fanty ze Straškova.

V roce 1849 byl mlýn prodán Josefu a Františce Šleglovým, ti jej pak v roce 1850 prodali Karlu Florianovi a Karel Florian jej v roce 1852 prodal za 2 900 zlatých Josefu a Anně Iblovým.

V roce 1888 vlastnili mlýn Augustin a Anna Iblovi. Byli tu až do roku 1920.

1911 prodej psa. (RR)

 

Po roce 1920 mlýn převzal syn Iblových František Ibl. Ten také mlýn přestavěl na parní pohon a zřídil v něm i pekárnu.

Mlýn i pekárna byly v provozu i za okupace. 

Teprve po roce 1948 byl provoz zastaven a celý objekt zabralo jednotné zemědělské družstvo, které využívalo zejména chlévy a sýpky. Mlýnské budovy během této doby silně zchátraly.

Po roce 1990 byl mlýn v Dolním Ročově vrácen v restituci synovi posledního majitele Františku Iblovi. Ten v roce 1994 mlýn prodal Josefu Mildrovi. Nyní je část hospodářských budov zbořená, strojní zařízení je zničené. Zbylé objekty jsou postupně opravovány, současným majitelem je IMR Resort s.r.o. V katastru nemovitostí je budova  vedena jako rodinný dům. Před objektem je ještě dnes, ale podstatně zmenšený, mlýnský rybník.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Černohorský
 • Šmíd
 • Tryc
 • Ledvina
 • Böhm
 • Svoboda
 • Lintner
 • Šašek
 • Šlegl
 • Florian
 • Ibl

Historie mlýna také obsahuje:

1930-1939 - František Ibl (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • mlynářské účelové známky
částečně adaptován
05 2012
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   zděná
   jednopatrový
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • pekárna
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,08 m3/s, spád 8,16 m, výkon 2,12 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,08 m3/s, spád 8,16 m, výkon 2,12 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • francouzský kámen | Počet: 1
     • AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VIII
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 106-107
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VIII
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 106-107
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 24
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Ostatní

      Vytvořeno

      25.11.2016 20:43 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 1.12.2016 17:34
      Radomír Roup (Radomír Roup) 19.6.2018 15:53
      doxa (Jan Škoda) 25.2.2024 00:21