Kdo do mlýna dříve přišel, má dříve namleto.
(čečenské přísloví)

mlýn Chocomyšl

mlýn Chocomyšl
18
Chocomyšl
34543
Domažlice
Chocomyšl
49° 27' 59.6'', 13° 7' 56.7''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn pod hrází rybníka byl pravděpodobně již středověkého původu. V roce 1615 je uváděn mlýn o 2 kolech. Patřil ke statku Viléma Žákavce. Dnes jsou v místě bývalého mlýna sádky Klatovského rybářství. Po mlýně nejsou žádné stopy.
střed
Merklínka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn pod hrází rybníka byl pravděpodobně již středověkého původu. V roce 1615 je uváděn mlýn o 2 kolech. Patřil ke statku Viléma Žákavce.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1700 - koupil mlýn od vrchnosti Adam Lang.

Zachycen v odhadu statku Chocomyšl ze dne 10. 11. 1711.

1712 - od Adama Langa mlýn za 150 zlatých koupil Matěj Petrželka. Gruntovnice z počátku 18. století uvádí k č.18 mlýn patřící Matěji Petrželkovi. Mlýn měl 1 složení a pracovala u něj stoupa. 

1746 - pro dluhy Matěj Petrželka prodává mlýn Václavu Hassmanovi. Ten jej již v roce 1747 prodává za 310 zlatých Janu Kacerovskému. V roce 1758 prodává Jan Kacerovský mlýn za 400 zlatých Matěji Kacerovskému.

Je zakreslen na I. vojenském mapování

1788 - opět se mlýn prodává, kupcem je za 500 zlatých Josef Kohout.

Tereziánský katastr uvádí v 1. polovině 18. století ve vsi mlýn o 1 kole se stoupou. V 18. a 19. století mlýn mlel, ale příliš neprosperoval, v blízkém okolí byly mlýny v Kaničkách, Únějovicích nebo Všepadlech. Ty si provoz udržely zhruba do poloviny 20. století.

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1871 – 24. srpna mlýn vyhořel. Vlastníkem byl v té době Josef Vaněček. Spáleniště s pozemky koupila správa chudenického velkostatku a zřídila zde katr, na mlýnském zařízení se dále šrotovalo obilí pro okolní panské dvory.

Sčítání obyvatel z roku 1890 uvádí mlynáře Václava Špirka *1838 z Dražeckého mlýna na Klatovsku s rodinou, který je zároveň panským pilařem.

1910 – mlynářem v panském mlýně je Václav Horák *1852 Cheznovice s rodinou a nádeníkem, v obci od roku 1902, vlastníkem mlýna je hrabě Eugen II. Černín, u mlýna pracuje i pila, kde je pilařem Karel Horák *1883 Kaničky.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Do roku 1920 pilu a šrotovník pohánělo vodní kolo, následně parní stroj a nakonec elektřina.

1921 – vodní pila v Chocomyšli, Velkostatek Chudenice – pilař a vlastník je Karel Horák *1883 Kaničky, bývalý mlynář Václav Horák *1852 je zde ubytován jako ovdovělý penzista.

1930- v Seznamu vodních děl republiky Československé z roku 1930 mlýn ani pila uvedeny nejsou.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1952 – v místě bývalého mlýna a pily zřízeny sádky.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes jsou v místě bývalého mlýna sádky Klatovského rybářství. Po mlýně nejsou žádné stopy.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Petrželka
 • Lang
 • Hassmann
 • Kacerovský
 • Kohout
 • Vaněček
 • Horák
 • Špirk

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  04 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Gruntovnice z počátku 18. století uvádí, že mlýn měl 1 složení.
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • mletí surovin
      • rybník
      rybník-stavidlo-náhon-vantroky-lednice-odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typelektrický motor
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Historické technologické prvky
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání1890-1921
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání1890-1921
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.lms.cuzk.cz/
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1951
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.kontaminace.cenia.cz
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1957
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka
      NázevChocomyšl 1365-2015
      Rok vydání2015
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněníNakladatelství Českého lesa
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Místo uloženíNárodní archiv v Praze
      Název fonduDesky zemské větší
      Název archiválieKvatern desk zemských
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura155
      Místo uloženíNárodní archiv v Praze
      Název fonduDesky zemské větší
      Název archiválieKvatern desk zemských
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura155

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      13.5.2019 10:39 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 26.5.2019 13:55
      Jiří Smitka (Jiří Smitka) 21.9.2020 15:37