Dal mouku, ale koláč nedostal.
(německé rčení)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 2 3 4 5 7 10 13
Název Autor Vydání Typ
Sázava milovaná Pleva František Pelhřimov, 2005 kniha
Vodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku Hácová Hana PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005 diplomová práce
Německo-český slovník zpracování obilovin, pekárenství a mlynářství Vedral Jiří Praha, 2002 kniha
Voda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku Sklenář Jaroslav 1997 kniha
Mlýny na povodí (dolní) Oslavy Stejskal Karel 2012 kniha
Vodní mlýna na Novojičínsku Tichánek Jiří, Šmíra Pavel 2012 kniha
Kalendář mlýnů česko-moravských na rok 1899 Duška František 1899 kniha
Jednoduché účetnictví pro mlýny s pekárnou a hospodářstvím Karas Jaroslav Praha, 1911 kniha
Výstroje a transmise mlýnů a jich výpočty Karas Jaroslav Praha, 1911 kniha
Domácí elektrárna s vodní turbinkou Junek Antonín Praha, 1921 kniha
Naši staří mlynáři a slavní synové ze mlýnů Bukovský František Vyškov na Moravě, 1936 kniha
Z cacovické šalandy Frank Antonín 1946 kniha
Vývoj mlynářství Kuttelvašer Zdeněk 1970 kniha
Sekerníci Vermouzek Rostislav Sborník technického muzea v Brně, s. 153 - 163, 1978 článek
Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Vařeka Josef Uherské Hradiště, 1982 kniha
Malé vodní elektrárny Holata Miroslav Praha, 2002 kniha
Mlynář (příklad Vinzenze Handlingera) Markel Martin Člověk na Moravě 19. století, s. 153 - 166, 2004 článek
Dějiny spolků mlynářských v Praze Němeček Jan Praha, 1878 kniha
Antonína Weisse příruční knížka pro mlýny Weisse Anton 1889 kniha
Nade mlýnem pode mlýnem Jantar Prokop 1911 a 1925 kniha
Vodní turbíny Kočka Václav 1911 kniha
Kariéra a čest mlynářů na třeboňském panství v letech 1590 - 1740 Čondl Jiří JCU, České Budějovice, 2007 diplomová práce
Dvořákův mlýn v Přibyslavicích a jeho historie Fojtová Veronika MU, Brno, 2006 diplomová práce
K historii mlýna a rodu Veselých (v Táboře) v 17. a 18. století Pekařová Martina JCU, České Budějovice, 2011 diplomová práce
Mlynářství Žák Jan Československá vlastivěda, svazek 9, 1929 kniha
Radčický mlýn a jez Janíček V. Plzeň, 1991 rukopis
Mlýny na Říčce a Rokytnici Kopecký Josef, Ustohal Vladimír Šlapanice u Brna, 2001 kniha
Mlýny v Kutné Hoře Leminger E. Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české, 1931 článek
Z jihočeských mlýnů. Sborníček z prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích Louženský Jiří, Reitinger František České Budějovice, 1985 článek
Břestecký mlýn Malík František Břestek, 2008 kniha
O sázavských mlýnech a mlynářích Maštalíř Jíří Sázavsko 4, 1997 článek
Zaniklé mlýny v širokém okolí Nepomuka Sýkora B. 1989 rukopis
Mlýny Svatojirského potoka Veverková I. Slánský obzor 3, 1995 článek
Jeskyně, skalní hrádky a mlýny na Kokořínsku, Zimerman V., Rabdus P., Piller J. 1996 kniha
Mlynářství v českých zemích na příkladu vodních mlýnů Čižmář Zeno MU, Brno, 1995 diplomová práce
Historický vývoj mlynářství a mlýnů na řece Jihlavě v třebíčském okrese Pokorná Šárka MU, Brno, 1991 diplomová práce
Mlýny v dolním povodí Mohelky a na Zábrdce. Příspěvek ke každodennosti života ve mlýně v období jeho modernizace a zániku na pozadí svědectví pamětníků a historických pramenů Rubáš Daniel UJEP, Ústí nad Labem, 1998 diplomová práce
K historii mlynářství v Poolšaví Štěrba Radim MU, Brno, 2003 diplomová práce
Dochované větrné mlýny a mlýnsky v České republice Doubek Jan Brno, 2005 kniha
Paměti mlýna Veselých v Táboře Cikhart Roman Tábor, 1946 kniha
Mlýn jako právní a ekonomická jednotka na příkladu mlýna rodiny Veselých v Táboře Šmejkalová Martina JCU, České Budějovice, 2008 diplomová práce
Vývoj a historie některých expozic mlynářství v Čechách a na Moravě, s důrazem kladeným na expozici Chadimův mlýn - muzeum mlynářství Podsedníková Lucie MU, Brno, 2010 diplomová práce
Vodní díla na Petrůvce a Úmoří - Příspěvek k poznání mlynářství na západní Moravě s hlavním zaměřením na Tenorův vodní mlýn v Sychotíně u Kunštátu Pokorný Jiří MU FF Brno, 2009 diplomová práce
Vodní mlýny na Opavsku Solnický Pavel MU FF Brno, 2006 diplomová práce
Technické památky - historie a technická řešení vodních elektráren Zasadil Pavel JCU, České Budějovice, 2010 diplomová práce
Středověké a novověké mlýny v Libkovicích na Mostecku Heringová Lucie ZCU, Plzeň, 2011 diplomová práce
Vodní mlýny v Roštíně z hlediska památkové péče Gašpárek Petr OSU, Ostrava, 2010 diplomová práce
Historie mlynářství v Horažďovicích Škudrnová Jaroslava ZCU, Plzeň, 2012 diplomová práce
Ve mlýnech Pittnerová Vlasta 2008 kniha
Z českých mlýnů I. - VIII. Tůma Karel 1942 kniha
1 2 3 4 5 7 10 13