Jeden přinese zrno do mlýna, druhý odnese mouku.
(německé přísloví)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 10 13
Název Autor Vydání Typ
Jak si sám udělám vodní kolo (na horní i spodní vodu) : návod k výrobě s obrázky v textu i podrobnými a přesnými nákresy všech součástí Odvárka Jan Brno, 1930 kniha
Mlýny v Kladrubech a jejich okolí Čechura Jiří, Procházka Zdeněk Domažlice, 2013 kniha
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé Ministerstvo financí 1932-34, 26 sešitů kniha
Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku Kolka Miroslav NPÚ Liberec, 2012 kniha
Na břehu Blanice - k šumavskému prameni Pixová Jaroslava Putim, 2012 kniha
Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem Fröhlich Jiří, Pixová Jaroslava Putim, 2013 kniha
Vodní mlýny na říčce Pšovce Šestáková Eva, Frundl Jan Nebužely, 2006 kniha
Chrudimsko - mlýny a další zařízení na vodní pohon Štěpán Luděk, Šulc Ivo Chrudim, 2013 kniha
Mlýny na Zlatém potoce Pixová Jaroslava Putim, 2014 kniha
Z historie vodního mlýna v Žabni Durčák Jan Žaben, 2012 kniha
Dějiny mlynářství Páris F. Praha, 1913 kniha
Mlynářská technologie strojní - stroje vysévací a čistící Tureček František Pardubice, 1947 kniha
Mlýny a mlynáři na Pazderně a v Dědicích Kleveta Alois Vyškov, 2012 kniha
Sedm mlýnů na Starém potoce, aneb Povídání o starých mlýnech a typ na vycházku v Nečtinech Morávka Štefan Plzeň, 2005 kniha
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí - Vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde Jakeš Josef 2014 kniha
Mlýny v Olomouci a jejím bezprostředním okolí Čermák Miloslav Okresní archiv v Olomouci 1976. Olomouc 1977, s 42 - 59; Okresní archiv v Olomouci 1977. Olomouc 197 článek
Mlýny na Klenici Šolc Václav Mladá Boleslav, 2014 kniha
Technologie mlynářství I. díl Spousta Josef Praha, 1934 kniha
Technologie mlynářství II. díl Spousta Josef Praha, 1945 kniha
Mlýny v krasové oblasti povodí Bílé vody Müllerová Helena MU Brno, 1974 diplomová práce
Mlynářství v českých zemích na příkladu vodních mlýnů Pálková Hana MU Brno, 1994 diplomová práce
Vodní mlýny na Říčce. Mlynářská živnost v jižní části Moravského krasu Kondrová Marta MU Brno, 2003 diplomová práce
Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných Smolová Věra Hostivice, 2014 kniha
Mlynáři od Babic Kasáček Miroslav, Navara Luděk 2011 kniha
Mlýny a mlynáři na Lomnici - od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách Cihlová Milada Milada Cihlová, 2014 kniha
Tam, kde zpívala řeka aneb čarovná léta kolem Smetiprachu Pixová Jaroslava Putim, 2014 kniha
Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí Kolka Miroslav NPÚ Liberec, 2014 kniha
Co zůstalo z vodních mlýnů 2 Veverková Irena, Vychodil Pavel, Karas Jiří Přemyslovské střední Čechy o. p. s., 2014 kniha
Co zůstalo z vodních mlýnů Veverková Irena, Vychodil Pavel, Karas Jiří Přemyslovské střední Čechy o. p. s., 2013 kniha
Pamětní kámen z Pravčického mlýna Šimek Rudolf Střední Morava - Vlastivědná Revue, 28/2009, s. 80 - 87 článek
Panský mlýn v Rožmitále pod Třemšínem, řečený Podbranský či Bácův Šimková Jana, Šimek Rudolf Podbrdsko, XIX/2012, s. 30 - 45 článek
Tržecký mlýn a jeho majitelé Beyer J. Litomyšl, 1933 kniha
Opatovický mlýn - na počátku byla grangie cisterciáků? Nováková Renata Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, roč. 17, 2005, s. 7-33 článek
Opatovický mlýn na Zlaté stoce u Třeboně Nováková Renata 2., rozšířené vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
Příkopský mlýn na Zlaté stoce Nováková Renata 3., doplněné vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
Třeboňské mlýny na Mlýnské stoce Nováková Renata 2., rozšířené vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
Vodní náhony - Opomíjené antropogenní tvary reliéfu Ivan Antonín sborník Československé geografické společnosti, ročník 1989, číslo 2, svazek 94, s. 89 - 102 článek
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska Funk Lukáš, Lucie Galusová Archaeologia historica, 36/2011, s. 395 - 405 článek
Zaniklá sídla na řece Dyji - oblast „Devíti mlýnů“ Zifčáková Hana MU Brno, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, 2014 diplomová práce
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost? Škudrnová Jaroslava Praha 2014 diplomová práce
Dendrochronologické datování stavebních prvků vodního mlýna ve Slupi Kloiber Michal, Kovář Tomáš, Merta Ondřej, Rybníček Michal Archaeologia historica, 19/2007, s. 125 - 142 článek
Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí města Brna Jordánková Hana, Merta David, Merta Jiří, Merta Ondřej, Rybníček Michal Archaeologia historica, 17/2005, s. 75 - 84 článek
Zpráva k okolnostem vyzdvižení otesku mlýnského kamene u Karlova mostu Šefců Ondřej Archaeologia historica, 17/2005, s. 71 - 74 článek
Archeologický výzkum vodních mlýnů: výsledky, perspektivy Galusová Lucie AntropoWebzin, 2011, č. 2, s. 113-120 článek
Archeologický nedestruktivní výzkum vodních děl zaniklých po roce 1945 Galusová Lucie Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 4, s. 280-302 článek
První středověké mlýny poháněné koly na vrchní vodu a jejich mlecí kameny Štěpán Luděk Archeologia technica 22, 2011, s. 5-10 článek
Historie mlýna v Horních Hamrech čp. 2 Mokrý František Archeologia technica, 7/1992, s. 102-108 článek
Staré mlýny Bukačová Irena Vlastivědný sborník - čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, číslo 2, 2010, s. 5 - 9 článek
Sborník ze semináře Vodní mlýny I ed. Urbánek Radim Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, 2002 kniha
Sborník ze semináře Vodní mlýny II (2005) ed. Urbánek Radim Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, 2010 jiné
1 2 3 4 5 6 7 10 13