Nezakazuj šenkýři kopějku a mlynáři měřici.
(estonské přísloví)

I. vojenské mapování - josefské

Výchozí mapou pro I. vojenské mapování - josefské byla Müllerova mapa Čech, převedená do měřítka 1:28 800. Mapování Čech proběhlo v letech 1764-1767 vojáky, kteří mapy zakreslovali podle skutečné krajiny doslova od oka. Pro zjištěné nedostatky během rakousko-pruské války byly některé oblasti již v letech 1780-1783 revidovány. Byly to kraj Žatecký, Litoměřický, Rakovnický, Boleslavský, Bydžovský, Hradecký, částečně Kouřimský a Chrudimský. Pro ty se bohužel starší mapy nedochovaly. Zachyceny jsou zde vodní plochy, toky a různé objekty s vodním pohonem (symbol vodního kola).

Mapy lze v originále nalézt v Rakouském státním archívu (Kriegsarchiv) ve Vídni, v černobílých kopiích také v NA v Praze, 1. oddělení a pohodlněji také na internetových stránkách oldmaps.geolab.cz, kde jsou originální mapy v digitální podobě. 

 

Ukázka I. vojenského mapování (1764 – 1768). Viz oldmaps.geolab.cz.