Když je mlýnský náhon suchý,
je i moučná truhla prázdná.
(německé přísloví)