U saméť jest vody mlýn - S těžkemť není pravda.
(české rčení)

Hlučovský mlýn

Hlučovský mlýn
9
Hlučov
277 23
Mělník
Jestřebice u Kokořína
50° 27' 6.0'', 14° 35' 2.0''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn údajně zmiňován r. 1609, a 1620, prý fungoval ještě začátkem 20. století.
Dnes pouze dobře patrný náhon v dálce asi 500 m, a několik vytesaných místností,i dosti velkých, většinou zatopených vodou.
U osady Hlučov
Pšovka
31716/2-3726
volně přístupný

Obecná historie:

Byl jedním z 21 mlýnů na Pšovce, patřil starému mlynářskému rodu Kučerů. Šlo o mlýn obilný, mouka prý byla velmi dobré kvality, vyráběly se také kroupy. Byl údajně opuštěn okolo r. 1920 a rychle podlehl zkáze (budova byla dřevěná). Zachovaly se tesané prostory sklepů, v jednom z nich je pramen pitné vody (dnes ovšem zatopeno Pšovkou), stájí a snad kaple.

Mlýn u osady Hlučov – Hlučovský mlýn.
Katastrální území Jestřebice u Kokořína.
V kronikách je o něm zmínka z roků 1609 a 1620. Později byl v majetku starého mlynářského rodu Kučerů. Mlýn byl v provozu do 1. světové války, pak byl opuštěn a budova ( roubená, omítnutá ) v krátké době podlehla zkáze. Rozvaliny byly odstraněny v roce 1927. V budově byla obytná část a mlýnice, dispozičně oddělené, vše pod jednou střechou. Kromě mletí obilí se zde vyráběly i kroupy. Budova byla situována kolmo ke skalní stěně. Vodní kolo bylo menších rozměrů, na vrchní vodu.
Do dnešních dní se zachovaly pouze zbytky vodního náhonu od říčky Pšovky v délce asi 220 m podél paty svahu, jehož koryto bylo částečně vytesáno v pískovcovém podloží a průchozí štola asi 3 m dlouhá v pískovcové skále. Na stěně štoly je vytesán letopočet 1757. Ze štoly již vedly k vodnímu kolu dřevěné vantroky. 11 prostorných i menších sklepů a místností vytesaných v pískovcových skalách v několika výškových úrovních se zachovalo do dnešních dnů. Některé prostory jsou zatopené, v jednom sklepě vyvěrá pramen vody. V jiných vyhloubených prostorách byly stáje pro dobytek, sušárna ovoce a snad i kaplička. Některé prostory byly v minulosti upraveny i k bydlení.

Text: Karel Lojka


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Údajně zmiňován již 1609.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1620 při vyčíslení konfiskátu Václavu Berkovi z Dubé: mlýn Hlučovský

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Údajně v provozu ještě na začátku 20. stol. - F. Kučera zde mlel obilí

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Kučera

Historie mlýna také obsahuje:

1900 F. Kučera

Ke Hlučovu se váží dvě pověsti.
U hlučovského mlýna je mohutný ledový pramen, který vyvěrá ze skalní pukliny. Bude-li zde někdo kopat, vyvalí se tolik vody, že zaplaví celý dvůr.
Název Hlučov prý vznikl v dobách, kdy kouzelnice Zlata obývala nad Kokořínským údolím mohutný hrad. Svoji kouzelnickou moc využívala k dobru svých bližních. Na Zlatině dvoře byly převážně krásné ženy, které bývaly i velmi rušné. Obecný lid označil označoval hrad za hlučný, což později přešlo na název Hlučov.
Další pověsti si můžete přečíst v knížce Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí, kterou vydalo Regionální muzeum Mělník s ilustracemi Olgy Vychodilové.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      220 m dlouhý náhon začíná u turistické cesty do Malé Jestřebice. Zde ve výši 235 m.n.m. stávalo stavidlo k regulaci množství vody v náhonu. Na konci má voda nadm. výšku pouze o 1 m nižší, zde se se nachází 3 m dlouhý ve skále tesaný tunel, kudy voda přitékala k vodnímu kolu.
      Popis
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVáclav Zimerman - Petr Randus - Jiří Piller
      NázevJeskyně, skalní hrádky a mlýny Kokořínska
      Rok vydání1996
      Další upřesněnís. 35-37
      AutorVáclav Zimerman - Petr Randus - Jiří Piller
      NázevJeskyně, skalní hrádky a mlýny Kokořínska
      Rok vydání1996
      Další upřesněnís. 35-37

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      29.4.2013 15:45 uživatelem Vladimír Kraus

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 3.7.2022 17:45
      doxa (Jan Škoda) 30.11.2022 22:05
      srubarski (Michal Šrubař) 24.2.2016 11:12