Když všickni v domě spí,
nevěstě mlíti velí.
(ruské přísloví)

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn
195
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 49' 52.5'', 14° 38' 49.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pozoruhodný areál mlýna zejména díky mlýnici s výraznou střešní nástavbou dokládající ve své době typickou stavební úpravu pro osazení uměleckého složení. Mlynáři Reifové se dále objevují na Šumavě a Lišovsku (viz. http://jihoceske-rody.eu/rody/reif/).
1,2km od centra Trhových Svinů, před Hanzlovým mlýnem
Svinenský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1534 - v urbáři uváděn mlynář Laukas

1564 - mlynář Matúš

mlynář Karel

1602 získal bratr Matouš Karel

poté mlýn převzal (syn ?) Jan Karel / Karlovic / Karlů - †1615
pak jeho matka Kateřina
1615 - tehdy mlýn s jedním kolem, pila a lisovna oleje (další kolo)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Jan Štícha †1621 (zůstaly po něm dva domy - Suchanovský asi mlýn nazývaný Karlovský ??)

1622 Suchanovský dům/mlýn koupil Matouš Moravec (mlynář z Třebče, nejspíš odsud ? : http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3277-peskuv-stojdluv-mlyn)

1623 Pavel Štrykar Hořický 
1624 nebo 1625 mlýn vyhořel - "jest skrze k oheň k veliké škodě ten mlejn přišel a prazný místo zůstalo" 
spáleniště Štrykar předal zpátky M. Moravcovi

Ondřej Moravec zemřel 1629

1629 bratrům Martinu a Řehořovi Moravcovým, kteří začali používat tradičního příjmení Karel

smlouva z roku 1638 - mlýn si ponechal pouze Martin Karel - mlýn s rejty a pila

1655 - jistý Urban s manželkou Dorotou (dle zpovědního rejstříku svinenské farnosti), snad nájemci

před 1661 - Martin Karel (asi synem Jana Štíchy ?)

dne 29. 3. 1661 koupil Michail Reindl - v tu dobu byl mlýn "mezi Dencikrem a Hlívkou" pustý, Reindl mlýn koupil s půl lánem pozemků za 52 kop 30 grošů

po smrti M. Reindla †1664 zdědil mlýn syn Adam Reindl - hodnota mlýna 170 kop gr. míšeňských (zřejmě stavební obnova 1661-1664)

dne 29. 11. 1703 zdědil syn Josef Reindl 

1740 syn Felix Reindl - zdědil mlýn s valchou - mlýn přestal být provozován

1777 - vdova Eva předala čp. 195 zeti Kašparu Vaňkovi (manželka Marie) - pouze valcha 

1821 - syn Vojtěch Vaněk - koželužský mistr (+ výměnek)

popis 1826 - vlevo od vjezdu obytná část, za ní koželužská dílna, vpravo světnička a valcha o 4 stoupách, stáj a vozovna - vše kryté šindelem
ve vzdálenosti 12 sáhů jižně od valchy veliká stodola

Vojtěch Vaněk - obnova mlýna o jednom složení - okolní mlynáři si konkurenci samozřejmě nepřáli 
= 1844-1848 - jednání na úřadech, aby i přes odpor Antonína Panského a Josefa Fürbecka mohl Vaněk prosadit svůj záměr
1848 přístavba mlýna k valše povolena
IX./1848 Vaněk ale umírá (67 let)

poté jeho dcera Marie Anna Hazuková dokončila záměr 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1860 - mlýn koupili manželé Vojtěch a Anna Jeřábkovi 

Kašpar Loidolt - provozoval mlýn, valchu i pilu

František Reif, mlynář ve Svinech č. 195 (1883-1890)

1883 - zmíněn Josef Reif (*19. 3. 1883, Trhové Sviny 195 - ) – manželský syn Františka Reifa, mlynáře ve Svinech č. 195, manželského syna Josefa Reifa, mlynáře ve Čkyni č. 36 a jeho manželky Rozálie Frantové z Velkého Zdíkova č. 26 a Kateřiny, manželské dcery Tomáše Valeše, knížecího šafáře v Mysletíně č. 15 a jeho manželky Anny Dankové z Drahotěšic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7989/279/1139/2027/92/0)
a dále roku 1890 zemřelý manželský syn Josef Reif (†21. 3. 1890, Trhové Sviny 195) Františka Reifa, mlynáře v Trhových Svinech a Kateřiny roz. Valešové ze Zborova u Ledenic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8006/80/1548/2675/100/0)
zdroj: http://jihoceske-rody.eu/rody/reif/ 

sčítání lidu 1890 (2./1891)
čp. 195 Reindlův mlýn
František Reif (*20. 8. 1848, Čkyně) - majitel bytu, mlynář, polní hospodář
+ manželka Kateřina Reif (*1852), nevlastní syn + dcera, 3 synové, tchán, čeledín
9 hovězího dobytka, 1 koza, 3 prasata
(https://digi.ceskearchivy.cz/637853/1 a.n.)

sčítání lidu 1900
samota čp. 195 - František Reif, vlastník bytu, mlynář (*15. 9. 1848)
+ manželka Kateřina Reifová, syn - mlynářský učeň Adolf Reif (*1. 5. 1885), 2 synové, dcera, čeledín Bartoloměj Me(i)kl
hovězího dobytka 9, prasata 4, úl 1, 17 slepic
(https://digi.ceskearchivy.cz/638359/1 a. n. - lokalita v DA špatně označena !!)

sčítání lidu 1910
Reindlův mlýn č.p. 195 - František Reif, majitel bytu (*18. 10. 1847), mlynář
+ manželka Kateřina Reifová, syn
hovězího dobytka 8, prasat 2, 1 úl, slepic 25
(https://digi.ceskearchivy.cz/639501/1 a. n.)

1915 - Josef Šimeček ? (Chytilův adresář http://www.chytiluv-adresar-1915.wz.cz/37.pdf)

Dne 9. června 1924 hořelo na Šimečkově mlýně - evidentně šlo o pokračování žhářství viz. mlýn Trajerů. (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 129, http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3228-trajeruv-ficluv-mlyn)

1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1939 - Josef Šimeček (RR)

po WW2 poslední mlynář Josef Šimeček

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Popis stavu 12/2012 (pkhistory web)

Jedná se zřejmě o do jisté míry nejnenápadnější mlýn na Svinenském potoce jižně od T.S., především díky své "zastrčenosti" a vzdálenosti od silnice (již zde není tak lehké rozpoznat mlýnskou stavbu). Dále také nebyl vůbec donedávna v mapy.cz zakreslen jako mlýn (jako u Denzingerova a Hlívkova). Ovšem díky tomu, že stavba je stále obydlená, je také udržována v dobrém stavu (daní za to jsou některé úpravy). Nejblíže se ke mlýnu dostanete zeshora po příjezdové cestě (zpočátku v úvozu, poté vedoucí po terase nad údolím potoka) - ovšem respektujte soukromí majitelů atd. Při pohledu zezhora je také pěkně vidět celý půdorys mlýna a jeho dispozice a také, jak je stavba v podstatě zapuštěna do svahu. Zajímavá je brána s široce klenutým obloukem. K počátku náhonu se dostaneme výlezem doleva na terasu a poté dále směrem k Denzingrovu/Hanzlovu mlýnu, kde opět sestoupíme dolů k potoku (na vlastní nebezpečí). Náhon Šimečkova mlýna začíná těsně za objektem Denzingrova/Hanzlova mlýna a nyní je jeho začátek již zasypán (nepřivádí vodu). Opět zde vidíme solidní vyztužení stěn náhonu kameny, po několika metrech narazíme na můstek z vlnitého plechu, který zřejmě nahradil dřívější kamenný. Před můstkem vidíme masivně stavěnou srážku ze skládaných kamenů s kamenným překladem, koryto potoka je jen pár metrů vlevo. O kus dále narazíme na velmi pěkný kamenný můstek složený ze dvou překladů. Poté se náhon značně rozšiřuje a zdá se že zde tvořil jakýsi pseudoretenční rybník. Dále se však náhon opět zužuje kamennou zídkou. Po chvíli se dostáváme přímo k budově mlýna a mlýnici - vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná. Můžeme potvrdit počet vodních kol, lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou. Na největší zajímavost narazíme vpravo od vantrok, kde jsou zbytky opotřebovaných mlýnských kamenů. Při pohledu ze silnice můžeme zahlédnout odvodní kanál, který je ovšem zpětně napájen vodou z potoka. Pěkně je vidět i moderní nástavba na místě druhé lednice. K mlýnu vede ze silnice mostek (zřejmě z podvozku náklaďáku) s kovovým zábradlím. Nad silnicí můžeme vidět zajímavý objekt stodoly/špýcharu/seníku. Pokud vlastníte dalekohled, můžete na štítě mlýnice vidět vročení 1915 v kamenném štítku, jde zřejmě o datum rekonstrukce/přestavby. Při pohledu ze zákruty silnice blíže k Trhovým Svinům je na celý areál probleskující mezi stromy velmi zajímavý pohled.
(akt. PK 2/2021)

Duben 2014
Zcela nedávno se u silnice u Šimečkova mlýna objevil velice vkusný patník - nevím, zda-li jde o celý mlýnský kámen, či jen o jeho polovinu (což je ale pravděpodobnější.) (pozn. 2/2021 - jde o polovinu kamene, v minulých letech jsem jej po zimě narovnával na původní místo)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Reif
 • Šimeček
 • Karel
 • Reindl
 • Štícha
 • Moravec
 • Štrykar
 • Vaňek
 • Jeřábek
 • Loidolt

Historie mlýna také obsahuje:

držitelé mlýna viz. výše

(?) 1883-1890-1910 (?) - František Reif
(?) 1924-1930 (?) - Josef Šimeček


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Dle otisku stabilního katastru 1827 je zde mlýn zakreslen se dvěma mlýnskými koly. Stavba se na otisku zdá celá obytná/kamenná do tvaru U otevřeného k severu (zde pouze zeď s vraty). Okolo mlýna byly zřejmě jen pastviny (vyskytuje se zde pomístní název "Eingartler"). Sem také vedla a vede příjezdová cesta (tj. od odbočky z cesty k Denzingerovu/Hanzlovu mlýnu).

   Díky tomu, že stavba je stále obydlená, je udržována v dobrém stavu (daní za to jsou jako obvykle některé úpravy). Nad silnicí můžeme vidět zajímavý objekt stodoly/špýcharu/seníku patřící k mlýnu.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • střešní nástavba
   • krbeček
   • existující umělecké složení
   Umělecké složení dochováno téměř úplné včetně specifického využití palečního kola na hřídeli již neexistujícího vodního kola, a jeho zpřevodování přes předlohovou hřídel k pohonu uměleckého složení.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   Zaniklý
   • pila
   • výroba elektrické energie
   • olejna
   • valcha
   1615 - mlýn s jedním kolem, pila a lisovna oleje (další kolo)

   1638 - mlýn s rejty (* ???) a pila (* že by rejd = kruhová dráha, kolej, kde chodí dobytek při žentouru, https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/rejd)

   1740 - mlýn s valchou (mlýn přestal být provozován)

   1777 - pouze valcha

   popis 1826 - koželužská dílna, valcha o 4 stoupách

   cca. 1860 - 1880 - mlýn, valcha a pila

   Výroba elektrické energie prostřednictvím nevelkého dynama.
   • jez
   • náhon
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   • most, propustek
   Náhon Šimečkova mlýna začíná těsně za objektem Denzingrova/Hanzlova mlýna a nyní je jeho začátek již zasypán (nepřivádí vodu).
   Opět zde vidíme solidní vyztužení stěn náhonu kameny, po několika metrech narazíme na můstek z vlnitého plechu, který zřejmě nahradil dřívější kamenný. Před můstkem vidíme masivně stavěnou srážku ze skládaných kamenů s kamenným překladem, koryto potoka je jen pár metrů vlevo. O kus dále narazíme na velmi pěkný kamenný můstek složený ze dvou překladů. Poté se náhon značně rozšiřuje a zdá se že zde tvořil jakýsi pseudoretenční rybník. Dále se však náhon opět zužuje kamennou zídkou. Po chvíli se dostáváme přímo k budově mlýna a mlýnici.
   (akt. PK 2/2021)
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1615 - mlýn s jedním kolem, pila a lisovna oleje (další kolo)

   1740 - mlýn přestal být provozován, poté pouze valcha (1826 - valcha o 4 stoupách)

   (1844 - po 1848) - obnova mlýna o jednom složení

   cca. 1860 - 1880 - mlýn, valcha a pila

   1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná - později turbína ?
   Lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou.

   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1615 - mlýn s jedním kolem, pila a lisovna oleje (další kolo)

   1740 - mlýn přestal být provozován, poté pouze valcha (1826 - valcha o 4 stoupách)

   (1844 - po 1848) - obnova mlýna o jednom složení

   cca. 1860 - 1880 - mlýn, valcha a pila

   1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná - později turbína ?
   Lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou.

   Typdynamo
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis
   Typdynamo
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • periodická
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet:
    • moučný vysévač | Počet:
    • 1
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník, I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník, I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHlubuček Karel
      NázevHistorické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska. Trhové Sviny 1
      Rok vydání1951
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnírukopis - strojopis
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevTrhové Sviny 500 let městem
      Rok vydání1938
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor-
      NázevChytilův adresář
      Rok vydání1915
      Odkazhttp://www.chytiluv-adresar-1915.wz.cz/37.pdf
      Datum citace internetového zdroje2/2021
      AutorJosef JOHN
      NázevMé, tvé, naše Trhové Sviny
      Rok vydání1974
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevSeznam vodních děl k roku 1930
      Rok vydání1930
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorDaniel Kovář
      NázevSvinenské cesty časem
      Rok vydání2019
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnís. 100 - 102

      Žádná položka není vyplněna

      klasicky použity dobové mapy
      http://archivnimapy.cuzk.cz
      http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/

      článek PKMODELY
      http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-v.---ctverice-mlynu-na-svinenskem-potoce.html

      http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-ix.---poznamky-k-blizkemu-okoli-ts.html

      doprovodná galerie 2011-2014 - mlýn B - ostatní fotografie právě zde.
      http://peterth.rajce.idnes.cz/Ctverice_mlynu_na_Svinenskem_potoce/

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      27.8.2014 12:07 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 28.8.2017 10:26
      Radim Urbánek 8.7.2015 16:21
      Radomír Roup 22.6.2018 11:17