Podobá se mlynářskému psu, který si olizuje tlamu,
ještě než se pytel rozváže.
(německé rčení)

Panský mlýn

Panský mlýn
4
011E
Starosedlský Hrádek
262 72
Příbram
Starosedlský Hrádek
49° 34' 37.7'', 14° 0' 15.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bez větších přestaveb zachovaný barokní mlýn, který leží pod hrází Zámeckého rybníka.
Mlýn se nachází asi 300 metrů na západ od centra obce. Naproti zámku.
Hrádecký potok
105746, 105748
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka o mlýnu v obci Starosedlský Hrádek pochází z roku 1549: „…1549 v Tussowiczych tvrz - - w starem sedle hradek a dvuor popl. s popl., ves celú tudíž - - s mlýnem u stareho sedla, DZ. 9 C 27.“ Ze zápisu Desek zemských není bohužel patrné, o který ze dvou mlýnů v obci jde.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1647 Matiej Kott mlynář z Hrádku šel za kmotra.

Roku 1717 pronajal panský mlýn ve Starosedlském Hrádku tehdejší majitel (březnická jezuitská kolej) Václavu Kottovi. Rod Kottů vystřídal v roce 1754 rod Školů . Ti vlastnili od roku 1666 i nedaleký svobodný mlýn, dodnes zvaný Školův, nacházející se necelý jeden kilometr od Starosedlského Hrádku. Roku 1772 pronajali jezuité budovu rodu Zíků. Jak ukazuje dendrochronologický průzkum, v témže roce postavili i roubenou stodolu. Smlouva s hrádeckým, tehdy již emfyteutickým, mlynářem z roku 1777 zaručovala, že „z panských lesů dostal jednou pro vždy 15 kmenů, dřevo ke zřízení jeho domu, které si sám musí porazit a dopravit, zdarma ještě dáno“. Tento údaj se shoduje s dendrochronologickou datací roubení a krovu mlýna, jež podle vzorků pocházejí ze stromů pokácených v tomto období: roubení 1776 – 77 a 1779 – 80, krov - dva vzorky shodně datované do let 1779-80.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Poslední majitelkou z rodu Zíků byla Marie Zíková, která mlýn roku 1889 prodala knížeti Karlu Schwarzenbergovi. Někdy v té době dostal mlýn do nájmu rod Řezníčků. 

1930 Antonín Řezníček

Posledním mlynářem byl František Řezníček, jehož stejnojmenný syn se vyučil mlynářem v Březnici, avšak toto povolání již zde nevykonával. Jako mnoho dalších pracoval v uranových dolech v Příbrami. Po smrti Františka Řezníčka staršího se syn s manželkou Marií odstěhoval k Příbrami a mlýn pronajímali panu Maternovi z Prahy. Po smrti Františka Řezníčka mladšího prodala mlýn jeho manželka panu Pechkovi z Příbrami a ten jej pak využíval jako rekreační zařízení.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

  V roce 2006 mlýn koupili Jana a Rudolf Šimkovi.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kott
 • Škola
 • Zíka
 • Řezníček

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
 • živnostenský list
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  vrchnostenský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice je součástí dispozice domu
  • baroko do roku 1800
  • raná moderna do roku 1920
  roubená+zděná
  jednopatrový
  Z části roubený mlýn stojí na nepravidelném svažitém pozemku. Pozemek je budovou mlýna rozdělen na spodní zahradu a přibližně čtvercový dvůr před mlýnem. Přibližně severozápadně od budovy mlýna leží na úzkém pozemku přibližně šedesátimetrový náhon. V severozápadní části dvora stojí částečně roubená budova chléva, mlátku a dřevníku.
  • dveře
  • okno
  • schodiště
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • krov
  • topeniště, kamna, pec
  • dveře
  • schodiště
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)

  ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
  mlýnkrov1779/80
  mlýnkrov, druhotně použité prvky1765/66
  mlýnmlýnská hranice, svor1703/04
  mlýnroubení patra mlýna1779/80
  stodolaroubení stodoly1772/73
  • existující umělecké složení
  • existující torzo polouměleckého složení
  Ve mlýně se zachovalo kompletní zařízení uměleckého válcového mlýna. Jako unikát se zde zachovalo poloumělecké zařízení.

  Dochována je i dvojnásobná mlýnská hranice.
  VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
  VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
  VýrobceUnion a. s., České Budějovice
  Zaniklý
  • stoupa
  Dochovaný
  • výroba elektrické energie
  • náhon
  • jalový žlab
  • normální znamení
  • rybník
  • odtokový kanál
  • turbínová kašna
  • most, propustek
  • turbínový domek
  Z rybníka vedl ke mlýnu 60 metrů dlouhý náhon. Jeho větší část je zahloubena v terénu. Rybník a samotný náhon v minulosti spojoval dvanáctimetrový dřevěný vantrok. V současné době se náhon nachází ve špatném stavu. Dřevěný vantrok již dávno zmizel a zděné koryto má místy narušené stěny a částečně je zaneseno sutinou, hlínou a rostlinstvem. Uvažuje se o opravě náhonu.
  Typturbína Francisova
  StavDochovaný
  VýrobceUnion a. s., České Budějovice
  PopisVe mlýně se nachází francisova horizontální turbína s mokrou savkou o maximálním výkonu 12 HP při 270 l/s při spádu 4,5 m. Značka Union České Budějovice.
  Typturbína Francisova
  StavDochovaný
  VýrobceUnion a. s., České Budějovice
  PopisVe mlýně se nachází francisova horizontální turbína s mokrou savkou o maximálním výkonu 12 HP při 270 l/s při spádu 4,5 m. Značka Union České Budějovice.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisU mlýna pracovala dvě kola na svrchní vodu. Dle vodní knihy mělo jedno průměr 426 cm a věnec 73 cm široký a druhé 395 cm a věnec 79 cm široký.
  1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,146 m3/s, spád 4,4 m, výkon 5,5 HP
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
  PopisV turbínovém domku je umístěn elektromotor o výkonu 7,5 kW značka Škoda.
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
  PopisV turbínovém domku je umístěn elektromotor o výkonu 7,5 kW značka Škoda.
  Historické technologické prvky
  • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
  dvojnásobná
  • pískovcový kámen | Počet: 6
  • francouzský kámen | Počet: 1
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
   • periodická
   • válcový
   • čistírenský vysévač | Počet: 1
   • moučný vysévač | Počet: 1
   • předvysévač | Počet: 1
    • jednoduchá
    1
    • autokap
    • větrová komora
    • šnekový dopravník | Počet: 1
    • kapsový výtah | Počet: 4
     • ruční
     • pemrlice
     • špičák
     • oškrt
     • líhy
     • váleček
     • kleště podvazovací
     • limpa
     • granik
     • virgule
     AutorŠimek Rudolf
     NázevPamátková hodnota mlýnů na Hrádeckém potoce
     Rok vydání2008
     Místo vydáníOlomouc
     Další upřesněníbakalářská práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorŠimek Rudolf
     NázevPamátková hodnota mlýnů na Hrádeckém potoce
     Rok vydání2008
     Místo vydáníOlomouc
     Další upřesněníbakalářská práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), str. 10

     Místo uloženíStátní oblastní archiv Třeboň
     Název fonduVelkostatek Starosedlský Hrádek
     Název archiválieDominikální pozemková kniha mlýnů, hospod a dominikálních chalup
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturačíslo knihy 11, inventární číslo 13, sign. Březnic
     Místo uloženíStátní oblastní archiv Třeboň
     Název fonduVelkostatek Starosedlský Hrádek
     Název archiválieDominikální pozemková kniha mlýnů, hospod a dominikálních chalup
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturačíslo knihy 11, inventární číslo 13, sign. Březnic
     Místo uloženíarchiv NPÚSČ Praha Sabinova 5
     Název fonduInventarizační průzkum lidové architektury
     Název archiválieokres Příbram
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturaStarosedlský Hrádek čp. 4
     Místo uloženíSOkA Strakonice
     Název fonduokresní úřad Blatná
     Název archiválieVodní kniha č. 1
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturavložka vodní knihy č. 41
     Místo uloženíSOA Třeboň
     Název fonduVelkostatek Starosedlský Hrádek
     Název archiváliePozemková kniha vsí Starosedlský Hrádek, Tušovice a Hlubině – první zápisy u každé usedlosti obsahující urbariální povinnosti poddaných k vrchnosti, platy faráři, výměru pozemků a počet chovaného dobytka
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturainv. č. 8, sign. OS Březnice 131, IV/1/2
     Místo uloženíStátní oblastní archiv Třeboň
     Název fonduVelkostatek Starosedlský Hrádek
     Název archiválieDominikální pozemková kniha mlýnů, hospod a dominikálních chalup
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturačíslo knihy 11, inventární číslo 13, sign. Březnic
     Místo uloženíNárodní archiv, 3. oddělení
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka256
     Inventární číslo, signaturainv. č. 2504-33

     Popis historické fotografie, kde je Řezníček s celou rodinou.

     Vlevo nahoře dcera Kristýna (4. prosince 1900), uprostřed František Řezníček (25. března 1892 - 18. července 1965), vpravo syn Antonín (1894 - 1954(6). Dole Antonín Řezníček (30. květen 1861 - 7. října 1945). O manželce nic nevíme. Rod přišel ze mlýna v Hubenově viz http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1323-novy-pecharuv-mlyn
     zdroj: z rozhovoru se synem panem Izakovičem, syn dcery posledního mlynáře Františka Řezníčka, Marie provdané Izakovičové.

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     6.5.2012 21:51 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Rudolf (Rudolf Šimek)

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup (Radomír Roup) 20.6.2018 18:13
     doxa (Jan Škoda) 16.11.2023 10:49