Kdo se těšíš z mouky, buď spokojen i s otrubami.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1125 2249 3372 4496