Při samé vodě! - Při samičké vodě mlýn!
(ironické divení, české rčení)