Mlýn je silný vodou, člověk jídlem.
(ruské přísloví)

Matriky

Knihy sloužící k evidenci obyvatelstva, zachycující narození, svatby a úmrtí osob. Vedeny bývaly zpravidla podle farností, povinně až od tridentského koncilu (1566). Vedle církevních ale existují i židovské, vojenské aj. matriky, církevní jsou z hlediska našeho bádání nejpodstatnější. V 60. letech 19. století byly zavedeny knihy pro civilní osoby, ke sjednocení s církevními došlo až roku 1949.

Matriky jsou uloženy ve státních oblastních archivech a Národním archivu v Praze. Postupně jsou zpřístupňovány na internetu. Matriky narozených jsou uloženy 100 let od posledního zápisu v knize na příslušném matričním úřadu. Matriky zemřelých a oddaných 75 let. Mnoho údajů lze dohledat ve fondech farních úřadů (knihy ohlášek nebo zkoušek snoubenců, soupisy duší a jiné).