Když je mlýnský náhon suchý, osel tancuje.
(německé přísloví)