Kdo dělati nechce,
toho i mouka kole v ruce.
(polské přísloví)