Když brány pracují, dávají práci mlýnu.
(velšské přísloví)