Ještě není umleto a on už mele.
(ruské přísloví)

Poznáváme vodní mlýny