Mlynáře zaháleti viděti – drahota.
(Štorchův snář)