Chci raději pohánět mlýn, než lenivět v rybníce, řekl potok.
(německé přísloví)

Dolní, Tillův mlýn; Dampfmühle, Damm Mühle

Dolní, Tillův mlýn; Dampfmühle, Damm Mühle
172
116
Jeseník nad Odrou
742 33
Nový Jičín
Jeseník nad Odrou
49° 37' 31.3'', 17° 54' 7.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
Velký areál mlýna stojí o samotě pod soustavou rybníků. Ve mlýně je potravinářský podnik DUMAT soukromý podnik, v.o.s., v provozu je MVE.
Zajímavostí je, že ze mlýna vedla úzkokolejka pro dovážení uhlí a obilí do mlýna a odvoz mouky ze mlýna na vlakové nádraží v Suchdole nad Odrou.
Samota
Odra
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1692 - Rudolf Christoph hrabě z Witten nechla postavit severně od obce na řece Odře nový panský mlýn, 2.6. v témže roce tento "nový rybniční mlýn" odkoupil Thomas Till z Nového Jičína za 300 zlatých rýnských s povinností mlít pro poddané. V majetku rodiny Tillovy mlýn zůstal až do roku 1938.

1844 - mlýn rozšířen o pekárnu

1846 - nainstalován parní stroj, snad první v okolí

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1872 - postavena úzkorozchodná dráha s animálním provozem na železniční stanici v Suchdole nad Odrou. Do mlýna se dopavovalo uhlí a obilí, ze mlýna se vozila mouka a chleba

1883 - majitel Josef Till, zvětšení pekárny, zavedení druhého parního stroje

1884 - dynamo pro osvětlení a zaveden telefon na nádraží v Suchdola nad Odrou

1891 - zvětšení obilných sýpek - 6 sýpek, z nichž každá mohla pojmou 10 vagónů obilí

1900 - zprovozněna atypická elektrárna pro elektrifikaci mlýna, úzkokolejky a okolních obcí

1919 kapacita 30 tun obilí denně

1922 - postaveno nové stejnosměrné vedení z elektrárny do obce Mankovice. V té době už byla tato oblast určena pro "soustavnou a všeužitečnou elektrifikaci" .

1930 Josef Till

před r. 1935 byl mlýn zmodernizován, zavedena do provozu malá pila

1935 - elektrifikace mlýna i okolních obcí z veřejné sítě, atypická mlýnská elektrárna byla prodělečná, jen úzkokolejka nestačila na prokytí výloh, úzkokolejka zrušena. Posledním majitelům mlýna Hugovi a Hermanovi Tillovým se mlýn  nepodařilo udržet.

1937 nebo 1938 Tillové mlýn prodali a odstěhovali se do Vídně

15.2.1838 od Herberta a Pavla Tillových zakoupili Richard a Hermína Mückuschovi

mlýn spojen s Chářovským mlýnem pod firmou "Richard Mückusch, parní mlýny, továrna na pšeničný škrob a sirup Krnov a Jeseník nad Odrou"

1945 mlýn konfiskován, národní správce František Vahalík

1946 firma Richard Mückusch znárodněna

Další provozovatelé mlýna: Olomoucké mlýny, Moravskoslezské mlýny.

do 1982 - Mlýn se zařízením z r. 1935 byl v provozu, v r. 1982 mlýn vyhořel, některé objekty požár jen poškodil, jiné zničil. Velký mlýn přestal existovat.

1982 - mlýn koupila společnost DUMAT, veřejná obchodní společnost

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Till
 • Teichmann
 • Mückusch
 • Vahalík

Historie mlýna také obsahuje:

1692-1715 Tomáš Till

1715-1723 Jiří Till (syn)

1723-1765 Jiří Till ml. (syn)

1765-1779 Matěj Till

1779-1798 Josef Teichmann (poručník)

1798-1827 Jan Till (syn Matěje)

1827-1866 Josef Till (syn)

1866-1879 Josef a Vincenc Tillovi

1879-1902 Josef Till

1902 -1938 - Hugo a Herman Tillovi

1930 Josef Till

1938-1949 Richard a Hermína Mückuschovi

1945- František Vahalík (nár. správce)

Olomoucké mlýny

Moravskoslezské mlýny

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • plomba na pytel
 • reklama, inzerát
částečně adaptován
04 2015
  průmyslový areál
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • secesní
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  U mlýna je vcelku zachovalá secesní vila.\n

  před r. 1935 byl mlýn zmodernizován, zavedena do provozu malá pila

  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • střešní nástavba
  • komín
  • náhrobky, pamětní desky
   • existující umělecké složení
   Žádná položka není vyplněna
   1900: mlýn rozčleněn
   a) žitný: 3 dvojité a 2 jednoduché válcové stolice
   b) pšeničný: 6 dvojitých válcových stolic, rovinné vysévače, reforma
   Zaniklý
   • pekárna
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   1900 zřízena elektrárna
   1898 zřízena parní pekárna
   U mlýna je v provozu MVE
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • turbínový domek
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,6 m3/s, spád 4,2 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,6 m3/s, spád 4,2 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typturbína Kaplanova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Kaplan, hltnost 1,6 m3/s, spád 4 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typparní stroj, lokomobila
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis2x
   Typparní stroj, lokomobila
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis2x
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Historické technologické prvky
   • šnekový dopravník | Počet:
   • AutorInternet
    NázevPo stopách technických památek
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.moravska-cesta.cz/dbimg/publikace-pamatky-3mas_web.pdf
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevPo stopách technických památek
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.moravska-cesta.cz/dbimg/publikace-pamatky-3mas_web.pdf
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevDUMAT soukromý podnik, v.o.s.
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníPotraviny, potravinářství
    Odkazhttp://cz.kompass.com/c/dumat-soukromy-podnik-v-o-s/cz019139/
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevCyklotrasy
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníDolní (dříve Tillův) mlýn a bývalá úzkorozchodná dráha
    Odkazhttp://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51472
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevHistorie Jeseníku nad Odrou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://jeseniknadodrou.cz/historie-jeseniku
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 16 (Olomouc), s. 22
    AutorJiří Tichánek - Pavel Šmíra
    NázevVodní mlýny na Novojičínsku
    Rok vydání2012
    Místo vydáníOstrava - Kunčičky
    Další upřesněnís. 151-165
    Autorkol.
    NázevPo stopách technických památek
    Rok vydání2011
    Další upřesněnís. 36

    Žádná položka není vyplněna

    Během posledního století se Jeseník nad Odrou nazýval Deutsch Jassnik za 1. republiky Německý Jeseník.

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    22.4.2015 20:32 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 8.3.2018 20:20
    doxa (Jan Škoda) 1.3.2023 23:42
    charlie1101 8.8.2022 15:38