Mlýn nejde, když vítr a voda jsou pryč.
(německé přísloví)

Hamplův mlýn

Hamplův mlýn
25, 16, 50
Nerudova
Teplice nad Metují
549 57
Náchod
Teplice nad Metují
50° 35' 27.9'', 16° 10' 11.0''
Mlýniště bez mlýna
Na náhonu z Metuje v Teplicích n.M. stál na p.č.st.21 mlýn čp.25, patřící k Dolnímu zámku /je připomínán již r.1615/. Budova je ještě zachycena na leteckém snímkování v r. 1953. Mlýn byl zbourán v 70. letech minulého století při asanaci centra města.
Parčík na Jiráskově náměstí v Teplicích n.M.
Metuje
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dolní zámek v Teplicích již nepochybně existoval v době dělení majetku po manželce Adama Bohdaneckého z Hodkova Elišce Žehušické, která koupila panství Teplice, Adšpach a Řešetovu Lhotu, nebo byla jeho dědičkou. Dochovaný klenák ve vchodu do stájí s letopočtem 1585 a monogramy BW, TE a MR dokládá existenci zámku či velkostatku na konci 16. století, spíše však je rokem přestavby či rozšíření hospodářství, než rokem výstavby. Dá se předpokládat, že v té době už byl mlýn součástí hospodářského dvora při zámku.

První písemný zápis, týkající se statku Dolní Teplice, je z r. 1615, kdy se po smrti Václava Bohdaneckého z Hodkova dělil jeho majetek.  

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V r. 1664 byl zámek přestavěn v raně barokním slohu baronem Zikmundem Schmiedelem ze Schmiedenu. Kolem zámku existoval jako zázemí hospodářský statek se sýpkou a mlýnem. 

Mlýn pod Dolním zámkem na náhonu z Metuje je vyznačen na I. josefském mapování z let 1764-68.

Na indikační skice a císařském otisku z r. 1840 je zaznamenán pod jižní zdí Dolního zámku na p.č.st.21 kamenný mlýn č.p.25 o dvou kolech na náhonu z Metuje, asi 1 km dlouhém. V té době mlýn patřil k zámku, jehož majiteli byli bratři Václav a František Šrůtkové.

Značka mlýna v této lokalitě je i na II. vojenském mapování v letech 1836-52.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Značka mlýna je zde také na III. vojenském mapování z let 1877-80.

V r. 1880 koupil velkostatek Dolní Teplice s mlýnem továrník Bedřich Faltis a provedl zde modernizaci. 

V roce 1904 byl majitelem mlýna Josef Hampl.

1930 majitel Josef Hampel

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Velkostatek Dolní Teplice byl  Faltisovi v r. 1945 zkonfiskován. Došlo k násilnému vysídlení stávajících obyvatel německé národnosti se všemi důsledky v hospodářské oblasti. Mlýn nebyl v provozu a chátral. Sloužil pouze k ubytování nových osídlenců z Volyně, Slovenska a vnitrozemí.    

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Budova mlýna je ještě zachycena na mapě kontaminace.cz z r. 1953.

V 70. letech 20. století proběhla ve středu města včetně oblasti kolem Dolního zámku rozsáhlá demolice starých budov, při které byl mlýn zbořen. V místech kolem hotelu Sokol byla rozšířena komunikace, vznikla nová křižovatka a na místě bývalého mlýna vznikl parčík. 

Události
 • Zánik budovy mlýna

V současné době bývalý mlýn připomíná pouze ukázka zatrubeného náhonu a možná plastika dívky, která pije z dlaní vodu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hampl
 • Hampel

Historie mlýna také obsahuje:

1904-1930 Josef Hampl (Hampel)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Dlouhý náhon z Metuje, obcházející západně městské centrum
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,03 m3/s, spád 3 m, výkon 0,9 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,03 m3/s, spád 3 m, výkon 0,9 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,155 m3/s, spád 3 m, výkon 4,08 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorBergmann, Petr
      NázevBroumovsko na historických zobrazeních
      Rok vydání2013
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje6.6.2016
      AutorBergmann, Petr
      NázevBroumovsko na historických zobrazeních
      Rok vydání2013
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje6.6.2016
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.teplicenadmetuji.cz
      Datum citace internetového zdroje6.6.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 06 (Jičín), s. 32
      AutorPetr Hnyk
      NázevSkály a lidé - díl I. Skály
      Rok vydání2019
      Místo vydáníČervený Kostelec
      Další upřesněníS. 162-164
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorEva Koudelková - Aleš Fetters
      NázevMetuje známá i neznámá
      Rok vydání2020
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesněnís. 43

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      7.4.2016 20:51 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 7.4.2018 12:28
      doxa (Jan Škoda) 13.4.2024 16:19