Oslu, který zrno do mlýna nosí, plevy.
(německé přísloví)