Mlýny boží melou pomalu, ale rozemelou.
(německé přísloví)

mlýn v Nenakonicích

mlýn v Nenakonicích
469
Nenakonice
783 75
Olomouc
Věrovany
49° 28' 30.5'', 17° 17' 2.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Opravený mlýn stojí na levém břehu náhonu v areálu velmi zchátralého zámku. Mlýn je spojen s další zchátralou budovou, která má novou střechu.
Ve mlýně je malá vodním elektrárna. Mlýn je v soukromém vlastnictví, slouží k obytným účelům. Celý objekt u zámku je nepřístupný.
Na okraji obce u mlýnského náhonu
Morava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je připomínán k roku 1358.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V 17. a 18. století byl u mlýna postaven dvůr proboštského velkostatku a zámek.

V září 1908 se na honě smrtelně postřelil mlynář Albrecht. (RR)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

 1930 rolnická elektrárna ve Věrovanech.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Albrecht

Historie mlýna také obsahuje:

1908 mlynář Albrecht. (RR)

V roce 1930 patřil mlýn a elektrárna rolnické elektrárně ve Věrovanech.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2013
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   Mlýn má mansardovou střechu.
   Nad vtokem vody do eletrárny je plastický letopočet 1925.
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     Žádná položka není vyplněna
     V průchozí kůlně stojí vyřazený mlecí stroj
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     Elektrárna je v provozu
     • náhon
     • turbínový domek
     Mlýnský náhon Bolelouc

     Vodní mlýny potřebují k pohonu vodní tok, na němž je možné postavit jez nebo přivést vodu k pohonu vodního kola náhonem, aby byl zajištěn jistý spád pro pohon mlýnského kola. V ploché krajině střední Hané však není snadné potřebný spád nalézt a proto nezbývá, než ho získat umělým vodním kanálem.

     Mezi obcemi Dub nad Moravou a o 20 km jižněji u Kojetína byl již v 16. století souběžně s řekou Moravou vybudován umělý vodní kanál. Od řeky Moravy se oddělil u obce Bolelouc, podle které byl i pojmenován. Náhon se původně vléval zpět do Moravy za obcí Lobodice, roku 1583 však byl prodloužen, takže mohl dodávat vodu i mlýnu v Kojetíně.
     Náhonem bylo získáno asi 6 až 7 m výškového rozdílu, který umožnil pohon nejméně pěti vodních mlýnů. Náhon tak zákonitě musel vést postupně výš a výš nad okolní krajinou a překonat i několik menších přítoků Moravy. Dodnes jsou funkční dvě taková mimoúrovňová křižování vodních toků s tímto mlýnským náhonem.

     Akvadukt „vantroky“
     Vantroky je termín z mlynářské technologie. Je to umělé, zpravidla dřevěné koryto obdélníkového průřezu a několikametrové délky, umístěné bezprostředně nad mlýnským kolem, k jehož lopatkám přivádělo vodu. Křížení vodního náhonu Bolelouc s melioračním kanálem vedoucím od obce Uhřičice však bylo také vyřešeno právě tímto způsobem. Dřevěné koryto však bylo roku 1923 nahrazeno betonovým žlabem, název vantroky však tomuto objektu zůstal.

     Sifon pod dnem Valové
     Zcela unikátní je řešení křížení náhonu s říčkou Valová u obce Uhřičice nedaleko Kojetína. Valová teče asi 5 metrů pode dnem mlýnského náhonu a mlýnský náhon ji „podtéká“ tzv. shybkou čili sifonem. Ten je tvořen dvojicí železobetonových tunelů. Tento objekt roku 1908 nahradil původní dřevěné vantroky. Na tento objekt upozorňuje i turistické značení odbočkou ze žlutě značené cesty.

     Náhon na hrázi
     Dalším unikátním řešením trasy náhonu je jeho vedení po 700 m dlouhé hrázi mezi dvěma níže položenými rybníky u Tovačova, Hradeckým a Křenovským. Šířka hráze se pohybuje kolem 50 metrů a náhon tu zdaleka neteče „podle pravítka“, tvoří zákruty i mokřiny. Po hrázi vede Moravská cyklostezka i zeleně značená cesta a je škoda, že technická i přírodní zajímavost zůstane zpravidla bez povšimnutí.

     Kilowatty ze mlýnů
     Historický mlýnský náhon je dodnes živý a i když už nepohání mlýnská kola, je energeticky využitelný. Svědčí o tom skutečnost, že jeho vody a spádu využívají turbíny ve čtyřech objektech bývalých vodních mlýnů v Tovačově, Lobodicích a v Kojetíně, v nichž jsou instalovány malé vodní elektrárny. Historický náhon tak prokazuje i po více než čtyřech stoletích svou životaschopnost. Za tu dobu dokonale splynul s okolní plochou krajinou Hané, které dodává vertikální prvek v podobě břehových porostů stromů a keřů, které jsou spolu s mokřadním charakterem přízemních porostů hnízdištěm ptáků.

     Břetislav Koč
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na spodní vodu, hltnost 4,5 m3/s, spád 0,85 m, Výkon 39 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na spodní vodu, hltnost 4,5 m3/s, spád 0,85 m, Výkon 39 HP
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu - hltnost 3,3 m3/s, spád neuveden, výkon 8,5 HP,
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • šneková
     AutorInternet
     NázevSilnicovka
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníplánek s okolím mlýna
     Odkazhttp://www.region-verovany.info/dv2_20/reg_10.htm
     Datum citace internetového zdroje24.7.2013
     AutorInternet
     NázevSilnicovka
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníplánek s okolím mlýna
     Odkazhttp://www.region-verovany.info/dv2_20/reg_10.htm
     Datum citace internetového zdroje24.7.2013
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1930
     Místo vydání
     Další upřesněníOlomouc, str. 20
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     24.7.2013 22:47 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 17.12.2021 21:16
     Radomír Roup 1.6.2018 12:16
     doxa (Jan Škoda) 5.1.2023 01:01