Lancknechti nenechají nic ležet,
jen mlýnské kameny a žhavé železo.
(německé přísloví)

Kolínův, Fürbeckův mlýn

Kolínův, Fürbeckův mlýn
24 a 196
Branka
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 50' 20.1'', 14° 38' 19.9''
Mlýniště bez mlýna
K historii mlýna se již něco ví, chybí staré fotky. Známá je hlavně rodina Kolínů (měli i hospodu v TS). O mlýn se zajímali památkáři, což nekorespondovalo s úmysly majitele. Přišel požár, verdikt stavebního úřadu. Mlýn dále chátral. Ve středu 9/1/13 spadla boční zeď a došlo k bourání. Trosky mlýna byly likvidovány o víkendu 11.-12/4/15. Koncem dubna zbývala jen betonová vantroka (pryč 3/2016). Z mlýna zbyly tehdy jen odtoky/náhon. V roce 2017 na místě vzniklo parkoviště a v červnu i pěkný pomník mlýnu. Na rok 2018 se prý uvažuje i o naučné infoceduli...
dříve nedaleko centra
Svinenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

vrchnostenský ml. - možná koncem 16. st. vybudován Rožmberky ?, možná ještě na místě ještě staršího mlýna ?, poté Buqoyové (srv. Daniel Kovář, Svinenské cesty časem, Trhové Sviny 2019, s. 96 - níže též)

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1650 - "mlynář hraběnky" Ondřej Dubský
1655 - Řehoř "mlynář panský"
1670-1673 - Ambrož Švarc 
1675-1677 - Josef Zikmund
1684 - mlynář Filip
od 1685 - mlynář Martin Poes
- 1. pol. 18. st. - Jakub Petřík (+1745) + syn Václav
(Svinenské cesty časem. s. 96)

nejstarší zobrazení ? : 1. voj. mapování 1764-1768

Původně snad zde měla být huť Gabriela.

1781 se uvádí Josef Fürbeck, soused a mlynář z Trhových Svin 24

90. l. 18. st. - František Fürbeck

* 1797 - Josef Fürbeck

Na otisku stabilního katastru 1827 má mlýn znázorněno jedno vodní kolo. Mlýn tehdy tvořily 3 na sebe navazující obytné/převážně kamenné stavby uspořádané do nepravidelného tvaru. S příjezdem ke mlýnu nebyl ani tehdy problém, neboť sem vedla zřejmě prašná cesta přímo z náměstí (dnešní ul. Branka). Zdejší náhon byl dlouhý téměř 800m. Na otisku je zakreslena i jedna srážka (tj. propojení náhonu s potokem pro odvod přebytečné vody). Asi nad pětinou délky náhonu směrem od oddělení od potoka je místní název "Rohrfeld".

cca. 1844-1848 - Josef Fürbeck

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

1866 - zmíněn Ferdinand Fürbeck, mlynář ve Svinech č. 24 (syn Josefa Fürbeka, souseda ze Svinů č. 24)
(srv. https://digi.ceskearchivy.cz/7988/148/2630/2463/68/0)

1875 - na zadní straně kamenného kříže před vchodem do areálu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech v září 2016 "nalezen" nápis "Fer: Fürbek.", kříž byl tedy zdá se zřejmě postaven za fin. pomoci svinenského mlynáře Fürbecka... ??? (kteří mlynařili právě na bývalém Kolínově mlýně)
/srv. zde památka č. 17/ - viz. tíž sekce IKONOGRAFIE.

Koncem 19. století se uvádí velkorysá přestavba Kolínova mlýna (polovina 80. let 19. st. ? - srv. Daniel KOVÁŘ, Českobudějovicko (Zmizelé Čechy), Praha 2012, s. 30/

sčítání lidu 1890 - Trhové Sviny čp. 24 (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630310/60/1997/2241/37/0)
Ferdinand Fürbeck, *5/5/1837, hospodář, pekař a mlynář s manželkou Mariií *5/9/1847 + 2 děti
dcera, syn František Fürbec - pozn. toho času "vojín v činné službě"
3 pomocníci, služebná, učeň

1893 - zmíněn v T. Svinech mlynář Ferdinand Fürbeck (Dvacet let zápasu o školství české, s. 31 kramerius.cbvk.cz)

sčítání lidu 1900 - Trhové Sviny čp. 24 (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630457/61/1548/2233/43/0)
Ferdinand Fürbeck, *5/5/1831, mlynářský a pekařský mistr (jde o překlep 1837/1831, nebo bratra ?)
manželka Marie F., * 5/8/1847 (zde také o měsíc jiné datum narození než 1890 ?)
tchyně, služka, tovaryš Josef Trajer (pekařský pomocník) a dva učni

sčítání lidu 1910 - Trhové Sviny čp. 24 (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630619/59/4422/1774/30/0 + http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630619/60/1993/1772/48/0)
František Fürbeck, mlynář (živnost mlynářství), *1/12/1868
manželka Anastázie + 2 děti

pozn. v té době si zdejší mlynáři přivydělávali i provozem pekárny, obchodem se smíšeným zbožím a zemědělstvím.

1915 - Chytilův adresář, mlynář Fürbeck Fr., (Kolín J.)

sčítání lidu 1921 - Trhové Sviny staré čp. 24 (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630179/139/1861/2132/42/0)
František Fürbek, *1/12/1868, mlynářství a majitel mlýna, vedoucí mlynář
manželka Anastázie F., *27/4/1874
syn Stanislav F.

POPIS TS Z ROKU 1922 
* Nové město, dům č. 21 p. Malého - 1920 tento dům po jeho smrti kupuje mlynář Fürbek, poté co prodal svůj mlýn p. Kolínovi 
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/855/10/2299/2273/73/0)
* před mlýnem prostranství, pod okny zahrádka, od mlýna vlnitá pěšina do průchodu v Novém městě + dále k mlýnům podle strouhy (= náhonu)
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/855/12/2390/522/63/0)

= na přelomu let 1921/1922 Fürbeck předává mlýn Kolínům (rod původně od Sedlčan, srv. Daniel Kovář, Svinenské cesty časem, Trhové Sviny 2019, s. 98)

1922 - Kolín Josef (čp. 196) jako největší pozemkový vlastník po městu TS s 29 ha, 63a, 41m2 pozemků (kronika TS 1922, s. 5, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/855/5/839/820/79/0)

Velmi půvabná zmínka o Kolínově mlýně:
"...Můj kamarád Pepík Pausz mě vzal několikrát s sebou do mlýna „U Kolínů“ hrát „fanty“. Scházeli se tam chlapci a děvčata a všem nám bylo sotva 16 let. Na otázku, co má být „fant“, byla vždy stejná odpověď: „hubička“, tedy pusinka. Troufalejší přání byla sice též, ale nebyla splněna. Kvůli mé plachosti se mi děvčata smála, a když jsem váhal, převzala bez cirátů iniciativu. ..."
(zdroj Božena Zítková, České Vánoce roku 1925 - Jak se Rudolf Kastl učil v Trhových Svinech češtinu, TSL 12/2016, s. 15, http://www.tsviny.cz/assets/File.ashx?id_org=16815&id_dokumenty=3501)

1926 reakce na povodně (kronika TS 1926, s. 3, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/856/3/2326/1219/71/0)
"Při zátopách stojí Kolínův mlýn vždy první v cestě přívalu vod a utrpí vždy značnou škodu. Proto také Edv. Kolín žádal městský úřad (11. 7.), aby v úseku od mostu na tržiště až k silnici do Měchova byl srovnán oblouk, který tam řečiště tvoří, aby voda měla větší odpad."

1930 - TS čp. 196, Eduard Kolín, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3m, výkon 4,68 HP (Seznam vodních děl 1930, OFŘ ČB, Důch. kontr. úřad N. Hrady, s. 28 - je zde zajímavý překlep jako "Kolní" :))

Dne 23. dubna 1935 se nad krajem rozpoutala vichřice s hromobitím. Během 30 minut se vylila voda z místních potoků a zaplavila domky v jejich blízkosti. Hladina se dostala asi 300 cm nad hladinu normální. Voda vnikla i do bytu a mlýnice E. Kolína a nadělala tam velké škody. (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 125).

TS kronika 1935 - uděleno stavební povolení Eduardu Kolínovi, mlynáři na přístavbu prádelny (zdroj https://digi.ceskearchivy.cz/857/33)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

"... Začaly útoky na mlýny. V našem městě pomáhal lidem přečkati těžké doby mlynář E. Kolín, který mouku nepředražoval a z něho by si měli vzít vzor ostatní mlynáři, jež viděli v nedostatku potravin u obyvatelstva svůj cíl, jak rychle zbohatnout."
(kronika Trhové Sviny, 1939 : https://digi.ceskearchivy.cz/857/74/721/783/76/0)

1949 - úřední zrušení mlynářské živnosti (srv. Daniel Kovář, Svinenské cesty časem, Trhové Sviny 2019, s. 98)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

KAUZA EDUARDA KOLÍNA
V roce 1958 Sviny proběhla řada politických procesů, ve většině vykonstruovaných. Případ mlynáře Kolína mezi ně zřejmě patřil jen částečně, resp. tento případ zřejmě posloužil jako záminka pro likvidaci velkého pozemkového a nemovitého vlastníka ?
Soud Kolína v roce 1958 odsoudil na tři roky za sexuální obtěžování děvčete, kterému tehdy ještě nebylo ani patnáct let. Štifter uvádí, že zřejmě v roce 1956 za ním přišlo děvče a vyřizovalo mu vzkaz. Přičemž Kolín „…chopil se ruky děvčete, vsunul ji rozepjatými kalhotami na svůj pohlavní úd a zde jí pohyboval tak dlouho, až se pohlavně ukojil“, poznamenali si vyšetřovatelé s tím, že podobný čin prý ještě zopakoval. Kolín podle spisu znal děvče od narození a údajně věděl, že teprve v roce 1958 ukončí školní docházku. Hájil se tím, že jeho manželka byla nemocná, a tak mu nezbylo než své potřeby ventilovat jinde. Vyšetřovatelé tvrdili, že jeho nebezpečnost dosahuje „značného stupně, uvážíme-li, že obžalovaný ve své činnosti pokračoval po delší době znovu, což zvyšuje míru zavinění…“. Ovšem i v případě Eduarda Kolína si soud neodpustil dobově obvyklou poznámku, že se jedná o příslušníka místní buržoazie, „zaměřeného nepřátelsky proti současnému zřízení“...
(zdroj Jan Štifter, Karel Hlubuček (1905 - 1968), diplomová práce na UP Pardubice, 2009, s. 86-87, taktéž Státní okresní archiv České Budějovice, archiv trhovosvinenského soudu, rozsudek nad Eduardem Kolínem ze 16. září 1958, zkratka T 77/58 – 29)

Stav 12/2012
Mlýn se nacházel přímo v Trhových Svinech nedaleko autobusového nádraží, kde údajně svým stavem dle některých místních dělal ostudu. Stavba byla v bohužel naprosto dezolátním stavu (proto také došlo v prosinci 2011 k dokumentaci). Rok od roku to bylo horší. Osobně si pamatuji ještě, když byl štít přivrácený do ulice celý a mlýn byl v relativně pěkném stavu. Byly zde prý zde zajímavé majetkové vztahy, navíc přímo přes stavbu měl jít původní návrh zdejší přeložky (což je samo o sobě ve Svinech dodnes dosti kontroverzní téma, to sem ale nepatří). Budova vyhořela, což bylo dobře vidět. Přední štít se zřítil. Areál byl majitelem (který byl tehdy již mrtev a tak byl mlýn zřejmě již definitivně odsouzen k zániku) na žádost města oplocen (soukromý pozemek) a uzavřen kvůli bezpečnosti (zejména v důsledku možnosti spadnutí zbytku štítu a kvůli údajnému vnikání band mládeže) na základě stížností místních (pozn. k celé situaci srv. tiskovou zprávu z 20. 10. 2009).

Dodatek 1/2013+11/2017
Dle informací pana P.T. se také o mlýn v minulosti zajímali památkáři. Z pochopitelných důvodů památkové ochrany je zajímal hlavně štít a celková stavební dispozice mlýna. Logicky pak v tomto pohledu zněl požadavek na zachování a restaurování štukatury. To se ovšem zřejmě nelíbilo tehdejšímu majiteli (což je obecný trend, kdy majitelé staveb hodnotí tyto požadavky jako údajně zbytečné), který chtěl prý původně rekonstruovat mlýn tak, že by zboural zadní část, nechal by pouze štít a zbytek by postavil dle původního půdorysu. Dle informací P.T. majitel chtěl nechat obvodové zdi, fasádu udělat v původním stylu. Vnitřek měl v plánu udělat jako halu s jakoby historickou podlahou a podhledy. V přízemí měla být nákladní a osobní auta, v patře pak motocykly. Poté přišel onen nešťastný požár a následný verdikt stavebního úřadu o zajištění a zabezpečení stavby proti vstupu.

Bohužel se se stavbou od té doby nic nedělo , než se dne 11. 1. 2013 ke mě bohužel doneslo, že ve čtvrtek 10. 1. se do Kolínova mlýna zakously bagry. Co nejdříve jsem se pokusil dílo zkázy zdokumentovat. Byla to tedy alespoň pro mě smutná novina. Aspoň že se stačila provést dokumentace zbytků rok předtím. Ve středu 9. 1. prý mezi 7. a 8. hod. spadla boční zeď blíže k potoku. Proto byl prostor ohrazen páskou a byla zde přítomna městská policie. Po dohodě s policií byla povolána i speciální jednotka se psem, aby byla vyloučena možnost, že zde byl někdo zasypán. Prostor prý byl "dlouhodobě nebezpečný a vědělo se, že se zde schází děti a mládež". O zbytek se ve čtvrtek 10. 1. v rámci bezpečnosti postaral bagr. O tyto demoliční práce se postaral vlastník objektu. Na výsledek likvidace stavby se můžete podívat v přiložené galerii. Bohužel zatím nevím, zda likvidaci někdo dokumentoval i v jejím průběhu... (dále zde - mlýn D - http://peterth.rajce.idnes.cz/Ctverice_mlynu_na_Svinenskem_potoce)

Trosky mlýna byly likvidovány o víkendu 11. - 12. 4. 2015. Koncem dubna zbývala již jen betonová vantroka na turbínu (ta byla pryč v 3/2016). Z mlýna zbyly tehdy jen odtoky a náhon (a ten je dodnes místně zasypáván, 2/2017 očištěna zachovalá srážka náhonu). V polovině května 2016 se zdálo, že jde zřejmě již o konečný stav úprav bývalého mlýniště. Od dubna 2017 ale na místě vznikalo dále nové parkoviště. V červnu téhož roku zde byl překvapivě postaven jako připomínka v rámci městských slavností 580 let udělení městských práv velmi pěkný pomník mlýnu. Na rok 2018 se prý mělo uvažovat i o naučné infoceduli. (ta zde dodnes samozřejmě není - akt. textu 1/2021)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fürbeck
 • Kolín
 • Dubský
 • Švarc
 • Zikmund
 • Poes
 • Petřík

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2017
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Na otisku stabilního katastru má mlýn znázorněno jedno vodní kolo. Mlýn tvořily 3 na sebe navazující obytné/převážně kamenné stavby uspořádané do nepravidelného tvaru. S příjezdem ke mlýnu nebyl ani tehdy problém, neboť sem vedla zřejmě prašná cesta přímo z náměstí (dnešní ul. Branka).
   I na troskách bylo zajímavé sledovat různé prvky a formu mlýnské stavby. Na celý areál byl pěkný pohled z mírného nadhledu z cesty za mlýnem. Byla vidět betonová vantroka i lednice na vodní kola/turbínu (šlo sem prolézt z interiéru a vidět tak prostupy mezi nimi). Dále směrem k potoku byly zřejmě hospodářské stavby, z kterých zbyly v roce 2011/12 již jen obvodové zdi s pěknými zaklenutými okny. Při jisté dávce opatrnosti se dalo vlézt i do interiéru mlýnice. Jak bylo před likvidací patrné, tak objekt vyhořel, všechna patra zmizela spolu se střechou a tak byl průhled doslova "čistý". Vše dokreslovaly zbytky ohořelých trámů trčící ze stěn. V bývalé obytné části byly znát barevné omítky a v druhé místnosti zřejmě tapety. V některých okenních otvorech byly již jen zbytky rámů. Celkově se ale dalo vytušit, že dříve šlo o velmi zajímavou, monumentální a reprezentativní stavbu....
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • náhrobky, pamětní desky
   • vrata, brána
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   • jez
   • náhon
   • jalový žlab
   • turbínová kašna
   Zdejší náhon měl téměř 800m. Na otisku stab. kat. je zakreslena i jedna srážka. Asi nad pětinou délky náhonu směrem od oddělení od potoka je místní název "Rohrfeld".
   Náhon dodnes plní funkci vodoteče pouze v některých částech. Poznamenejme, že hráz náhonu (většinou se vzrostlými stromy, nedávno prořezáváno) je téměř v celé jeho délce velmi vysoká a dobře znatelná. Ovšem na několika místech je náhon narušen úpravami a ztrácí se. Náhon začíná dnes již pobořeným jezem či hrází z masivních kvádrů, těžko se již odhaduje původní podoba. Pokud sledujeme náhon, zjistíme, že získává opravdu postupně poměrně vysoké převýšení vůči hladině potoka v údolí. Je zde i původní poměrně zachovalá srážka, ovšem již bez šoupěte (odvod do potoka již není znát). Na kamenné konstrukci je však znát řemeslný fortel našich předků (očištěno 2/2017). Po chvíli se do náhonu vlévá strouha a ten na krátkou vzdálenost opět plní svoji funkci. Přes náhon se v těchto místech kloní poměrně staré vrby. O kus dále voda náhon opouští, není jasné, zda jde o původní srážku, nebo byl náhon na tomto místě za tím účelem narušen. V dalším úseku je náhon z navazujícího údolí částečně zasypán, dále pokračuje v plném profilu, aby na dalším úseku byl postupně zahrnován stavební sutí. Jak se blížíme k městu, v náhonu postupně přibývá odpadků apod. Poslední náznak náhonu je pak 100-150m před mlýnem, kde náhon pohlcuje násep cesty pod chatami.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisNa otisku stabilního katastru má mlýn znázorněno jedno vodní kolo.

   1930 - 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3m, výkon 4,68 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Poté pravděpodobně turbína ?
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisNa otisku stabilního katastru má mlýn znázorněno jedno vodní kolo.

   1930 - 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3m, výkon 4,68 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Poté pravděpodobně turbína ?
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autor
   NázevTrhové Sviny 500 let městem
   Rok vydání1938
   Místo vydáníTrhové Sviny
   Další upřesněníVydáno pod protektorátem městské rady péčí okresního musea za spolupráce okresního osvětového sboru v Trhových Svinech a Václava Horkého
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autor
   NázevTrhové Sviny 500 let městem
   Rok vydání1938
   Místo vydáníTrhové Sviny
   Další upřesněníVydáno pod protektorátem městské rady péčí okresního musea za spolupráce okresního osvětového sboru v Trhových Svinech a Václava Horkého
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJosef JOHN
   NázevMé, tvé, naše Trhové Sviny
   Rok vydání1974
   Místo vydáníTrhové Sviny
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorČajan - Stráský
   NázevSvinenský poutník I
   Rok vydání2009
   Místo vydání
   Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
   Odkazhttp://www.tsviny.cz/pages/stranka.php?id=325
   Datum citace internetového zdroje2. 7. 2014
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam vodních děl k roku 1930
   Rok vydání1930
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 02 (České Budějovice), s. 28
   AutorDaniel KOVÁŘ
   NázevČeskobudějovicko (Zmizelé Čechy)
   Rok vydání2012
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnís. 30, obr. příloha 133 (foto 1999)
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autor
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorDaniel Kovář
   NázevSvinenské cesty časem
   Rok vydání2019
   Místo vydáníTrhové Sviny
   Další upřesněnís. 94-98

   Místo uloženíSOkA České Budějovice
   Název fonduArchiv města Trhové Sviny 1357–1945 (1950)
   Název archiváliePamětní knihy města Trhových Svin
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signaturaB2121
   Místo uloženíSOkA České Budějovice
   Název fonduArchiv města Trhové Sviny 1357–1945 (1950)
   Název archiváliePamětní knihy města Trhových Svin
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signaturaB2121

   tisková zpráva a fotogalerie:
   http://www.denik.cz/regiony/nebezpecna-zricenina-ohrozuje-mladez20091020.html http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/kolinuv_mlyn_trhove_sviny.html
   15. 1. 2013 - http://www.tsviny.cz/dev/forum/4-dotazy-obcanu/673-bourani-kolinu-mlyna

   FOTO pkhistory, mlýn D - http://peterth.rajce.idnes.cz/Ctverice_mlynu_na_Svinenskem_potoce
   původní foto XII/2012 - detaily exteriér/interiér, vodní cestu
   konec IX. 2012
   foto po demolici 12. 1. 2013
   IV./2013
   likvidace trosek 11.-12. 4. 2015 (19.4.)
   1. 5. 2015
   konec XII/2015 - situace konce náhonu a panorama prázdného mlýniště
   stav III./2016 - pozemek koupilo město a zřizuje parking
   polovina V/2016 - konečný stav po zřízení parkingu
   VI/2016 - vloženo porovnání současného a stavu cca. počátku 50. let. - RIP + náhon Kolína srovnání + sýpka Šimeček
   II/2017 - očištěna srážka na náhonu Kolínova mlýna (foto i od jezu na konci alba)
   IV-V/2017 - vzniká další nová úprava parkoviště
   VI/2017 - zřejmě konec úpravy prostoru + nový připomínkový pomník mlýna !!!

   články (druhý částečně upravován, aktuální stav zde na kartě)
   http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-v.---ctverice-mlynu-na-svinenskem-potoce.html
   http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-ix.---poznamky-k-blizkemu-okoli-ts.html

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - vodní dílo

   Ostatní

   Vytvořeno

   2.7.2014 12:37 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 7.1.2021 07:42
   Radomír Roup (Radomír Roup) 22.6.2018 11:14