Když brány pracují, dávají práci mlýnu.
(velšské přísloví)

mlýn v České Skalici

mlýn v České Skalici
70
Podhradní
Česká Skalice
552 03
Náchod
Česká Skalice
50° 23' 53.3'', 16° 2' 50.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
V současné době jako mlýn neslouží, je zde MVE.
Severně od náměstí na řece Úpě
Úpa
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1651 je uveden Mlejn u pivovaru Skalyckého. Mlynářem je zde Lukáš Štejma (věk 44 let) a spolu s manželkou Anyžkou (42 let) mají 4 děti.

Prameny: výzkum Václava Černohouse - Soupis poddaných podle víry z roku 1651

Ve Skalici v místech "pod hradem", tedy pod bývalou velkoskalickou tvrzí, stával vodní mlýn, původem starý, který měl od svého založení asi takovou velikost a zařízení, jako pozdější mlýn panský, postavený roku 1723. Měl čtyři složení a krupník čili holendr. Mlýn stával pod městským pivovarem, k němuž pravým koncem těsně přiléhal, a jezdilo se k němu cestou mezi pivovarem a zahradou při domě č.p. 67. Dále se uvádí, že po levé straně při této cestě blíže k mlýnu stávala sladovna.

Mlýnská kola byla napájena vodou řeky Úpy a za mlýnem se užitá voda vracela zpět do řeky. Starý panský mlýn byl pronajímán, mlelo se v něm obilí panské, ale i pro drobné hospodáře, pekaře a krupaře, s obilím sem zajížděli hospodáři větší i menší, aby si nechali semlít pro domácí potřebu, a zpracovával se tu také slad pro místní pivovar. 

V tomto období se mi podařilo v matrikách farnosti Česká Skalice dohledat k roku 1826 jméno mlynáře, byl jím František Jiříček, který byl zřejmě pouze nájemcem mlýna.

Velké povodně v České Skalici: 11.7.1829, 24.1.1834 a 19.6.1843. 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Na počátku padesátých let 19. století, asi roku 1853, se vlivem silného větru za deště zřítil vysoký štít sousedního pivovaru a pobořil nejen střechu, ale i stropy mlýna, přičemž rozbořené zdivo zavalilo mlýnské stroje. Tehdy bylo rozhodnuto mlýn zbourat a postavit nový, moderní mlýn z budovy dosavadního lihovaru, kde se vyráběl líh z brambor, které dodávali rolníci a malí hospodáři, a také pálenka.

Posledním nájemcem palírny byl Žid Moravec  /Morawetz/.

Nový mlýn byl vybaven novými stroji tzv. amerického systému s francouzskými kameny. I tento mlýn byl v režii panství. Za mlýnem stávala valcha. 

U mlýna bývala rovněž pila, jejíž kolo roztáčela voda hnaná sem od mlýnských vantroků prkenným žlabem "nad struhou položeným". Všechny stroje mlýna, valchy, mandlu i pily byly poháněny vodou ze žlabů na pět vodních kol v lednici, ktertá byla mezi mlýnem a valchou.

 V matrikách farnosti Česká Skalice jsem dohledala, že v letech 1867 až 1882 zde byl- patrně opět nájemcem- mlynář Jan Běloun.

 První písemná zmínka o mlýnu v čp. 70 je až ze Seznamu vodních děl z roku 1930, kdy mlýn vlastnil František Novák.

Dne 31. července 1931 mlýn vyhořel a v roce 1933 byl znovu postaven do současné podoby.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Ve mlýně v r. 2014 dosud žijí potomci majitele mlýna. Dům slouží jako obytná budova, okolní budovy jako sklady apod.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jiříček
 • Běloun
 • Štejma
 • Novák

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Lukáš Štejma

1930 František Novák

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • 1945 – současnost
   jednopatrový
   doplnil RUr
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • turbínový domek
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna kolo na spodní vodu. Průtok 143 l/s, na spádu 2,45 m, o výkonu 15, 95 HP.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna kolo na spodní vodu. Průtok 143 l/s, na spádu 2,45 m, o výkonu 15, 95 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorLudvík Mühlstein
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydáníwebové stránky města Č.Skalice
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorLudvík Mühlstein
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydáníwebové stránky města Č.Skalice
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 4, s. 7
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách VI
    Rok vydání2003
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněníkniha
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje26.5.2016

    Místo uloženíSOA Zámrsk
    Název fonduMatriky farností
    Název archiválieMatrika farnosti Česká skalice
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uloženíSOA Zámrsk
    Název fonduMatriky farností
    Název archiválieMatrika farnosti Česká skalice
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    Základní obrázky

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    27.10.2014 21:23 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 25.8.2017 14:34
    Radim Urbánek 19.7.2015 19:10
    doxa (Jan Škoda) 1.12.2022 00:59