Musí mít velký mlýn,
kdo chce mlít pro celý svět.
(ruské přísloví)

Borovanský mlýn; Forbeser Mühle

Borovanský mlýn; Forbeser Mühle
112
86
Trocnovská
Borovany
373 12
České Budějovice
Borovany
48° 52' 57.6'', 14° 37' 37.1''
Mlýn s vodním kolem
Osud Borovanského mlýna je úzce spjat s koncem augustiniánského kláštera, který byl zrušen dne 14.11. 1785. Bezprostředně po sekularizaci kláštera se dostal mlýn do držení rodu Votrubova.
V roce 1997 mlýn nový majitel upravil na penzion, kde jako zaměstnanci nastoupili manželé Stiborovi, kteří penzion začátkem roku 2004 koupili a zrekonstruovali do současné podoby.
2km JZ centra Borovan
Stropnice
veřejně přístupný

Obecná historie:

Mlýn Votrubův, nebo-li Borovanský:
Borovanský mlýn, jehož podrobná historie se dosud nabízí v archivech. Bezpečně víme, že osud Borovanského mlýna je úzce spjat s koncem augustiniánského kláštera, který byl  zrušen dne 14. 11. 1785  výnosem císaře Josefa II. Poslední nájemce byl František Šustr, který posléze žil na odpočinku v zámku a zemřel roku 1796. Bezprostředně po sekularizaci kláštera se dostal mlýn do držení rodu Votrubova, což potvrzuje doklad vystavený Farním úřadem 20. 3. 1941 v Borovanech v němž stojí "Podle místních matrik rod Votrubů zakoupil bývalý klášterní mlýn v Borovanech hned po zrušení kláštera borovanského 14. XI. 1785 a od té doby nepřetržitě je na něm usazen." 

Rodinné písemnosti uvádí, že kupcem byl asi Josef Votruba, narozen okolo roku 1762, byl  synem Pavla Votruby, šafáře z Černodubu a jeho manželky Magdaleny Čechové z Vesky Josef Votruba byl dvakrát ženat. První manželkou byla Anna Hamerníková z Doudleb, druhou pak Anna Tomášková z Borovan s níž byl oddán r. 1829. O počtu dětí nevíme, pouze jsou potvrzeni dva synové, oba postupně mlýn vlastnili a oba byli pokřtěni stejně, Bartoloměj. Bartoloměj I., rozený 1787 z Josefova prvního manželství sice od otce mlýn převzal, ale jeho manželství se dědice nedočkalo. Proto později předal hospodaření svému nevlastnímu bratru Bartoloměji II., který se narodil z otcova druhého manželství r. 1833. V rodině se tradovalo, jak prý Josef nevzpomněl, že již jednoho Bartoloměje zplodil, ale promiňte mu to, bylo mu již požehnaných sedmdesát roků. Když Bartoloměj II. v prosinci 1898 zemřel ve věku 65 let, zůstalo po něm šest dětí. Nejstarší syn František narozený 2.12. 1876 se podle odevzdávací listiny stal dědicem a majitelem mlýna a pily. Se svou manželkou Františkou narozenou 1.3. 1876, rodem Cahák z Ledenic, měli spolu deset dětí. František Votruba zemřel v mladém věku 55 let dne 11. 11. 1931 bez zanechání "posledního pořízení".

Podle odsouhlasené odevzdávací listiny byly mlýn s pilou "přikázány" do vlastnictví Janu Votrubovi nar. 10. 7. 1907, který musel zaplatit dědickou daň a vypořádat podíly svých sourozenců. Taktéž musel zabezpečit vdovu po Františku Votrubovi. Všechny závazky plnil až do její smrti, která nastala 11.8. 1956 a taktéž se staral o svoji babičku Marii, která zesnula 28. 6. 1938 ve věku 94 let. Již pátým "panem otcem" jak se tenkrát oslovoval mlynář se Jan Votruba stal 1. 1. 1932. Jeho manželkou se dne 5.2. 1944 stala Božena Fürbacherová z nedaleké zemědělské usedlosti na opačném břehu Stropnice. Z jejich manželství se narodily čtyři děti Zdenka, Jan, Jiřík a Vendulka.

Po skončení války nastal nový politický režim a všechny mlýny byly zařazeny pod správu podniku Jihočeské mlýny, s.p. České Budějovice což postihlo i Votrubův mlýn pod Borovany. Poslední "pan otec" skončil s mletím roku 1956 a v roce 1975 se Votrubovi s mlýnem rozloučili, neboť se odstěhovali do Borovan ke své provdané dceři Zdeňce Mejdrechové. Pan Jan Votruba odešel do mlynářského nebe dne 23.12. 1996, kam ho dne 2. 4. 2003 následovala jeho manželka Božena. V roce 1975 mlýn zakoupil průmyslový podnik z Milevska a přeměnil ho na rekreační objekt pro své zaměstnance. V roce 1997 ho nový majitel upravil na penzion, kde jako zaměstnanci nastoupili manželé Stiborovi, kteří penzion začátkem roku 2004 koupili a zrekonstruovali  do současné podoby.

"Zpracováno dle listin rodinného archivu Jana Votruby, posledního mlynáře"

-------------------------------------------------


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Borovanský mlýn je uveden v Popise mlýnů z roku 1590 jako mlýn panský. Toho času měl čtyři moučná kola a tři kola stupní. Mouku do mlýna vozili lidé z okolních vesnic, jmenovitě z Trocnova, Hluboké, Čeřejova, Dvorce, Třebíčka, a z Borovan. Mlynář ročně z mlýnského prachu vykrmil 15 vepřů. (SOA Třeboň, fond Cizí statky, Popis mlýnů, sig. CS II 357 6g.)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Bezpečně víme, že osud Borovanského mlýna je úzce spjat s koncem augustiniánského kláštera, který byl  zrušen dne 14. 11. 1785  výnosem císaře Josefa II. Poslední nájemce byl František Šustr, který posléze žil na odpočinku v zámku a zemřel roku 1796. Bezprostředně po sekularizaci kláštera se dostal mlýn do držení rodu Votrubova, což potvrzuje doklad vystavený Farním úřadem 20. 3. 1941 v Borovanech v němž stojí "Podle místních matrik rod Votrubů zakoupil bývalý klášterní mlýn v Borovanech hned po zrušení kláštera borovanského 14. XI. 1785 a od té doby nepřetržitě je na něm usazen."  Rodinné písemnosti uvádí, že kupcem byl asi Josef Votruba, narozen okolo roku 1762, byl  synem Pavla Votruby, šafáře z Černodubu a jeho manželky Magdaleny Čechové z Vesky Josef Votruba byl dvakrát ženat. První manželkou byla Anna Hamerníková z Doudleb, druhou pak Anna Tomášková z Borovan s níž byl oddán r. 1829. O počtu dětí nevíme, pouze jsou potvrzeni dva synové, oba postupně mlýn vlastnili a oba byli pokřtěni stejně, Bartoloměj. Bartoloměj I., rozený 1787 z Josefova prvního manželství sice od otce mlýn převzal, ale jeho manželství se dědice nedočkalo. Proto později předal hospodaření svému nevlastnímu bratru Bartoloměji II., který se narodil z otcova druhého manželství r. 1833. V rodině se tradovalo, jak prý Josef nevzpomněl, že již jednoho Bartoloměje zplodil, ale promiňte mu to, bylo mu již požehnaných sedmdesát roků.

1679 se uvádí již zemřelý Josef Čutka - mlynář z Borovanskýho mlýna, zřejmě někdo z rodiny z vedlejšího Čutkova/Šírkova mlýna ? (PK)

1827 Josef Votruba

Když Bartoloměj II. v prosinci 1898 zemřel ve věku 65 let, zůstalo po něm šest dětí. Nejstarší syn František narozený 2.12. 1876 se podle odevzdávací listiny stal dědicem a majitelem mlýna a pily. Se svou manželkou Františkou narozenou 1.3. 1876, rodem Cahák z Ledenic, měli spolu deset dětí. František Votruba zemřel v mladém věku 55 let dne 11. 11. 1931 bez zanechání "posledního pořízení". Podle odsouhlasené odevzdávací listiny byly mlýn s pilou "přikázány" do vlastnictví Janu Votrubovi nar. 10. 7. 1907, který musel zaplatit dědickou daň a vypořádat podíly svých sourozenců. Taktéž musel zabezpečit vdovu po Františku Votrubovi. Všechny závazky plnil až do její smrti, která nastala 11.8. 1956 a taktéž se staral o svoji babičku Marii, která zesnula 28. 6. 1938 ve věku 94 let.

* zmínka o odcizení dynamka a několika hnacích řemenic u mlynáře Votruby pod Borovany, dynamko pak bylo nalezeno "u řeky v jámě" , řemenice nakonec u četníků v Týně nad Vltavou... (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 27 + 29)

stav 1930
Borovany čp. 112, František Votruba, mlýn a pila, 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,193/0,21/0,21 m3/s, spád náhonu 3,1/3/3m, výkon 4,7/4,2/4,2 HP (PK)

Již pátým "panem otcem" jak se tenkrát oslovoval mlynář se Jan Votruba stal 1. 1. 1932.

Jeho manželkou se dne 5.2. 1944 stala Božena Fürbacherová z nedaleké zemědělské usedlosti na opačném břehu Stropnice. Z jejich manželství se narodily čtyři děti Zdenka, Jan, Jiřík a Vendulka.

Po skončení války nastal nový politický režim a všechny mlýny byly zařazeny pod správu podniku Jihočeské mlýny, s.p. České Budějovice což postihlo i Votrubův mlýn pod Borovany. Poslední "pan otec" skončil s mletím roku 1956 a v roce 1975 se Votrubovi s mlýnem rozloučili, neboť se odstěhovali do Borovan ke své provdané dceři Zdeňce Mejdrechové. Pan Jan Votruba odešel do mlynářského nebe dne 23.12. 1996, kam ho dne 2. 4. 2003 následovala jeho manželka Božena. V roce 1975 mlýn zakoupil průmyslový podnik z Milevska a přeměnil ho na rekreační objekt pro své zaměstnance.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1997 ho nový majitel upravil na penzion, kde jako zaměstnanci nastoupili manželé Stiborovi, kteří penzion začátkem roku 2004 koupili a zrekonstruovali  do současné podoby.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šustr
 • Votruba
 • Čutka

Historie mlýna také obsahuje:

1827 Josef Votruba

1930 František Votruba

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Podle pamětí místního četníka měl mít v době 1. republiky mlýn ve štítě nápis s erbem, v té době údajně "ještě dosti zachovalý". (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 45)

   Stavební zaměření ze 70. let 20. století prozrazuje klasicistní hmotu mlýnice s polovalbovou střechou. Po přestavbě pro potřeby restaurace a ubytovacího zařízení se objekt zvýšil až do nynější podoby třípodlažní podoby s osazením pěti vikýřů v nepravidelných rozestupech. (RUr)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • náhon
    • rybník
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930 - 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,193/0,21/0,21 m3/s, spád náhonu 3,1/3/3m, výkon 4,7/4,2/4,2 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevHistorie mlýna
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.borovanskymlyn.cz/index.php/historie-mlyna
    Datum citace internetového zdroje25. 1. 2015
    Autor
    NázevHistorie mlýna
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.borovanskymlyn.cz/index.php/historie-mlyna
    Datum citace internetového zdroje25. 1. 2015
    Autor
    NázevSeznam vodních děl k roku 1930
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnístav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorStátní oblastní archiv v Třeboni
    NázevGeometrický plán emfyteutických pozemků u borovanského mlýna
    Rok vydání1810
    Místo vydání
    Další upřesnění+ 2. varianta http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/5635
    Odkazhttp://chartae-antiquae.cz/cs/maps/5634
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMathias Leschtina
    NázevGeometrický plán emfyteutických pozemků u borovanského mlýna
    Rok vydání1810
    Místo vydání
    Další upřesněnískica, Státní oblastní archiv v Třeboni
    Odkazhttp://chartae-antiquae.cz/cs/maps/5636
    Datum citace internetového zdroje

    Místo uložení
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uložení
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    II/2015 - doplněn stav 1930, upraven popis a historie formálně (PK)

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    14.1.2015 13:35 uživatelem No.666

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 23.6.2018 14:38
    Radim Urbánek 28.8.2015 23:07
    doxa (Jan Škoda) 29.11.2023 23:52
    pkhistory (Petr Kozel) 21.7.2020 21:42