Živí se ze třmene jako mlynář.
(německé rčení)

Pilský mlýn

Pilský mlýn
152
Sedlice
387 32
Strakonice
Sedlice u Blatné
49° 21' 44.6'', 13° 55' 28.5''
Mlýniště bez mlýna
Nevkusná, chátrající novostavba na místě bývalého mlýna.
Brložský potok
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn stojí pod hrází rybníka Horní Zástava na Brložském potoce. V r.1827 stržen povodní, vznik písně nemelem, nemelem. V polovině 20tého století vlastnil Josef Pravda, od roku 1964 pak Sokolovské doly jako rekreační zařízení pro děti zaměstnanců. Nyní chátrá. (Stanislav Bolina)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1686 k sedlické faře náleží mj. rybníky Dolní a Horní Zástava i s oběma mlýny, Pilským a Kabelíkem

rybníky a mlýny několikrát zničeny nedatovanými povodněmi, jelikož se církev o ně odmítala starat, přešlo vlastnictví na světskou vrchnost (Šternberky, později Lažanské), proti čemuž zahájil 1725 farář Beck  proces u pražské konsistoře, spor však prohrál

1740 Tereziánský katastr - v Sedlici uvedeny 3 mlýny

1799 Josef Prokopec  s manž. Josefou (1776-1807), dc. Matěje Novotného, mlynáře z Rojic, 2. manž. Josefa, dc. Tomáše Doležala, šenkýře z Křešťovic

Matěj Prokopec, mlynář z Kostřaty u Myštic s manž. Klárou roz. Zelenkovou z Blatné

12.7.1827 - povodeň

1836 František Prokopec (1804 nebo 1810 - 1845) s Marií Trávníčkovou (*1820), dc. pekaře ze Sedlice čp. 112

03 1845 zemřel Fr. Prokopec, mlýn vede vdova Marie, poručník k dětem bratr Jan Prokopec, mlynář na Kostřatech, mlýn oceněn na 6339 zl.

univerzálním dědicem ustanoven syn František (*1838), až dosáhne 20 let

mlynář povinen mlít zdarma vrchnosti, deputátníkům, dvorské čeledi a jiným panským sloužícím v množství. 1 rovný strych tvrdého obilí, 5 věrtelů mouky, 1 věrtel otrub, 1 strych ječmene, 1 strych švábských tlučených, 3 věrtele trhaných krup, 1 strych zadního obilí a 5 vertelů ovsa, vše ve vrchovaté míře. Povinnost 6 dní pěší roboty o žních nebo 15 kr. za každý den. V případě živelní pohromy nebo války se dávky nesnižují, vyhořelý mlýn uvede do pořádku na vlastní náklady. K sedlickému kostelu odvádí 1 věrtel dortové mpouky ročně. Pivo a kořalku musí odebírat z panského pivovaru a vinopalny.

 

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

05 1848 vdova Marie si vzala Františka Prokopce (*1824), bratra mlynáře Matěje z Kabelíku 

01 1863 manželé Prokopcovi prodali mlýn Vojtěchu Pravdovi, synu Tomáše Pravdy, mlynáře z Nišovic za 7821 zl., manž. Marie roz. Kuklová, dc. šenkýře z Nuzína, zůstali zde jako výměnkáři

11 1898 mlýn prodal knížeti Jiřímu Lobkovicovi a zakoupil si mlýn Dolní Lipovsko na Vltavě

nájemce Jan Prokopec (syn Františka) s manž. Marií (svatba 1866)

1912 zahájeny opravy, sekyrník František Grüner

1921 nájemce František Prokopec s Marií roz. Žižkovou

1925 majitel Josef Pravda z Plzně

1930 František Pašek s manž. Boženou

manželé Švarcovi prodali mlýn Uranovým dolům v Příbrami jako ozdravovnu, mlýn zgruntu přestavěn

po privatizaci zůstal opuštěný, zdevastován

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Prokopec
 • Pašek
 • Pravda

Historie mlýna také obsahuje:

1799 Josef Prokopec 

Matěj Prokopec

1836-1845 František Prokopec

1845-1848 Marie Prokopcová

1848-1863 František Prokopec

1863-1898 Vojtěch Pravda

1898 kníže Jiří Lobkovic

1898-1921 nájemce Jan Prokopec

1921-1925 nájemce František Prokopec

1925 Josef Pravda

1930-1939 František Pašek

Švarc

Uranové doly Příbram

 

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1898: 2 složení a krupník, běhoun prům. 81 cm
     1925: 2 válcové stolice
     Zaniklý
     • krupník
     1898 krupník
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Popis1925 zažádáno o postavení Francisovy kotlové regulační turbíny s horizontálním hřídelem
     1930 - Francisova turbína o hltnosti 180 l/s, spád 5,4, výkon 10 HP.
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Popis1925 zažádáno o postavení Francisovy kotlové regulační turbíny s horizontálním hřídelem
     1930 - Francisova turbína o hltnosti 180 l/s, spád 5,4, výkon 10 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1898: 2 kola na svrchní vodu, prům. 405 a 396 cm
     1925: 1 kolo prům. 415 cm
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11, s 8
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11, s 8
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslava Pixová
     NázevZa osudy klapajících perliček
     Rok vydání2017
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 187-210
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     10.4.2016 20:29 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup 20.6.2018 10:22
     doxa (Jan Škoda) 7.9.2022 18:12
     pepino 7.4.2019 09:28