Mlynář bez mlýna je jako koště bez násady.
(německé rčení)

Bohušovský mlýn, mlýn Na příkopech, Pod Německou fortnou, Lekšovský

Bohušovský mlýn, mlýn Na příkopech, Pod Německou fortnou, Lekšovský
54
Tyršova
Beroun
266 01
Beroun
Beroun
49° 57' 39.1'', 14° 4' 15.8''
Mlýniště bez mlýna
Velký mlýn na dnes zasypaném rameni Litavky, doložený již koncem 15. století o třech kolech, v 17. a 18. stol. v držení rodu Machulků, koncem 19. stol. zakoupený majitelem cukrovaru Seligman Elbogen. Zbořen v 60. letech 20. stol. při stavbě sídliště.
400 m jižně od kostela sv. Jakuba v Berouně
Litavka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

koncem 15. stol. mlýn o třech kolech, stoupa a štěpnice, mlynář platí 8 kop ročně úroku do důchodu králodvorského

1501 mlynář Jiřík prodal mlýn za 137 kop mlynáři Bohušovi

1510 zemřel mlynář Bohuš, od jeho vdovy Doroty převzali mlýn starší berounského cechu soukenického za 117 kop, mlýn rozšířili o valchu

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1530 mlynář Jiřík Bíba, patrně příbuzný Bíbových ze sousedního Červeného mlýna

1547 mlynář Matouš koupil od Jiříka Bíby za 175 kop

1549 od Matouše koupil za 300 kop Jan Lekeš

Lekešův zeť Jiřík Svět, zemřel 1590

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1623 mlynář Jan Špalek

1628 od Pavla Sokola zakoupil mlýn se štěpnicí a třemi ostrovy na Litavce za 1500 kop míšeňských Václav Machulka, mlynář v Hostimi

od 1650 syn Matěj Machulka

od 1687 vnuk Matěj Machulka

od 1699 Václav Machulka

od 1713 Matěj Machulka 

od 1749 Václav Machulka

od 1773 František Machulka

1790 František Machulka prodal mlýn Na příkopech o třech složeních s pilou a zahradou za 4100 zlatých Martinu Podstatnému z Loučan

Martin Podstatný byl velice vzdělaný člověk, mj. založil místní fundaci hudební školy

po smrti Martina Podstatného držela mlýn vdova Anna až do své smrti 1825

1825-1832 František Hofbauer

rodina Veselých

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

rodina Veselých

N. Bušek

Josef Vejřík

kol. 1900 zakoupil majitel místního cukrovaru Seligman Elbogen

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

od 10. 6. 1929  nájemce Bohumír Páv (nar. 18. 10. 1900 v Bystřici, o. Sedlčany)

1930 Pečecká rafinerie cukru, a. s. – Cukrovar Beroun (dř. Seligman Elbogen)

koncem 60. let mýn zbořen při stavbě sídliště

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bíba
 • Lekeš
 • Svět
 • Špalek
 • Sokol
 • Machulka
 • Podstatný
 • Hofbauer
 • Veselý
 • Bušek
 • Vejřík
 • Seligman
 • Elbogen
 • Páv

Historie mlýna také obsahuje:

-1501 mlynář Jiřík 

1501-1510 mlynář Bohuš

1510-1530 berounský cech soukenický

1530-1547  Jiřík Bíba

1547-1549 mlynář Matouš 

1549- Jan Lekeš

-1590 Jiřík Svět

1623  Jan Špalek

-1628 Pavel Sokol

1628-1650 Václav I. Machulka
1650-1687 Matěj I. Machulka

1687-1699 Matěj II. Machulka

1699-1713 Václav II. Machulka

1713-1749 Matěj III. Machulka 

1749-1773 Václav III. Machulka

1773-1790 František Machulka

1790- Martin Podstatný

-1825 vdova Anna Podstatná

1825-1832 František Hofbauer

rodina Veselých

N. Bušek

Josef Vejřík

cca 1900-1939 Seligman Elbogen

Od 1929 - nájemce Bohumír Páv (RŠ)

Bohumír Páv se narodil 18. 10.
1900 v Bystřici, o. Sedlčany a 10. 6. 1929 přišel do Berouna, do výše uvedeného mlýna i s manželkou (později se jim v Berouně narodily tři děti). Předtím působil v Tíhavě u Hořovic, čp. 5, což byl myslím také mlýn. Pávův mlýn však nepatřil Bohumíru Pávovi, ale Pečecké rafinerii cukru, a. s. – Cukrovaru Beroun (dř. Seligman Elbogen), Páv byl pouhým nájemcem. (Za informace děkujeme Jiřímu Topinkovi SOkA Beroun)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
 • razítko
 • mlynářské účelové známky
neexistuje
07 2017
  městský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     měl tři kola a tři složení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • výroba elektrické energie
     • valcha
     valcha zřízena 1510 cechem soukenickým, po roce 1530 již o ní nejsou zprávy
     1930 mlýn a elektrárna
     • jez
     • náhon
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,8 m3/s, spád 2,6 m, výkon 20,8 HP
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,8 m3/s, spád 2,6 m, výkon 20,8 HP
     Typvodní kolo na střední vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispůvodně tři kola na střední vodu
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 42
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 42
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 7
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Zbiroh
     Název archiválieUrbář
     Evidenční jednotkakniha
     Inventární číslo, signatura4
     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Zbiroh
     Název archiválieUrbář
     Evidenční jednotkakniha
     Inventární číslo, signatura4

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     8.6.2017 10:28 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 30.3.2021 20:56
     Jiří Smitka (Jiří Smitka) 30.6.2017 11:58