Osel, který nemůže bubnovat, musí nosit pytle do mlýna.
(německé přísloví)