Jeden přinese zrno do mlýna, druhý odnese mouku.
(německé přísloví)