Když přijde myš do mlýna, myslí si, že je samotným mlynářem.
Proč? Bere si co chce!
(německé přísloví)

Válcový mlýn Eduarda Jabůrka, Mělkův mlýn

Válcový mlýn Eduarda Jabůrka, Mělkův mlýn
23, 123
Blansko - Dolní Lhota
678 01
Blansko
Dolní Lhota
49° 23' 9.8'', 16° 37' 56.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn přestavěný na restauraci stojí v obci na křižovatce ulice k nádraží. Ve mlýně je restaurace, klub a penzion.
U mlýna je nefunkční elektrárna, založená v roce 1908.
Okraj obce, křižovatka s cestou do Ráječka
Svitava
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1597 - první doložená zmínka o mlýnu, nazývaném Bělkův mlýn v Zářeční Lhotě (tehdejší název pro Dolní Lhotu) (Správně Mělkův)

2. pol. 16. stol. - uváděn mlýn v Dolní Lhotě

 Zmiňovaný mlýn stál na levém břehu, tehdy na hlavního toku řeky. Při pozdějším číslování domů dostal číslo 23.  V r. 1597 ho vlastní Jíra Mělka, který ho pro finanční potíže v r. 1599 prodává svému pánu janu Žalkovskému. Od té doby je v majetku panstva a mlynáři se na měm střídají jako pachtýři.  (Šimíček)

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1826 - držitelem mlýna Jan Špatinka

Jako pachtýři se na mlýnu střídají  mlynář Eliáš, Tomáš Moučka, Blažej Smrž, Pavel Klaub, opět mlynáři Moučkové a Johan Borgoth. 

V r. 1781, kdy starohrabata Salmové své mlýny tehejším držitelům na splátky prodávají, kupuje mlýn Martin Moučka.  Ten mlýn odkazuje své neteři Františce Matuškové, rozené Mužíkové, po druhé provdané Špatinkové.  I ta předčasně umírá a mlýn odkazuje svému bratru Josefu Mužíkovi. Mlýn dědí jeho syn Bernard a po něm jeho vnuk Vincenc. Již tehdy je na protějším břehu řeky mlýn deskový, tedy pila.   (Šimíček)

 Koncem 19. století je mlýn již zastaralý a Mužík připravuje stavbu nového mlýna na protějším, pravém břehu řeky. Velká povodeň ale poškodí jez -splav a r. 1889 Mužík zadlužený mlýn s povodní pškozeným splavem prodává nájemci blanenského mlýna Bedřichu Špikovi.  Roku 1891 mlýn vyhoří a není obnoven. Do dnes se z něho zachvala jen klenutá šalanda, obvodové zdi s malými vrátky a obytné stavení. ( Šimíček)

  Za pojistné plnění je ale ještě téhož roku na pravém břehu řeky postaven nový mlýn a na něho převedeny dluhy vázoucí na starém mlýně. Dluhy se nedaří splácet a v dražbě celý objekt r. 1896 kupuje Eduard Jabůrek.  Ten staví nový jez, vyměňuje turbínu a zřizuje vedle mlýna elektrárnu. Současně smluvně zajišťuje odběr proudu do el. sítě knížete Salma.  V r. 1912 mlýn modernizuje a přestavuje do současné podoby. Mlýn dostává popisné číslo 123.  (Šimíček)

V červnu 1891 mlýn vyhořel. Zde je třeba zmínit, že tento mlýn poháněný vodními koly stál na levém břehu řeky. Dnes z něho stojí jen obvodové zdi a zeleně natřená šalanda. (Šimíček)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

 Mlýn i elektrárna jsou trvale funkční ale do r. 1932 je pronajímán velkostatku Rájec, aby v obdobích s nízkým stavem vody mohla být v provozu jen elektrárna. (Šimíček)  

 

 

   V r. 1943 nový mlýn, elektárnu, postor starého mlýna i obytné stavení dědí jeho synové a vnuci.  Mlýn je znárodněn, v r. 1962 je jeho provoz zastaven, v r. 1972 je ukončen i provoz elektrárny.  Její provoz v r. 1988 krátkodobě obnovuje Mojmír Stránský.

   Mlýn včetně přilehlých pozemků a vodního náhonu je v restituci spolumajitlelům vrácen, ti ho posléze prodávají a dnes je přestavěn na restauraci a klub mlýn.  Elektárna je přestavěna na dnes nefunkční dílnu.  (Šimíček)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mělka
 • Moučka
 • Mužík
 • Špik

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  04 2014
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Jedná se o dva stavební celky. Jedním je historická mlýnice, kdysi mělkovského mlýna na levém břehu řeky, z níž se po požáru zachovala šalanda, obytné a hospodářská stavení, s čp. 23.
   Druhým je mlýn na pravém břehu řeky, postavený r. 1891 v zajímavém slohu, s tlustými zdmi a do oblouku klenutými okny. K němu byla v r. 1912 na starých přízemních zdech přistavěna jednopatrová obytná část pro zaměstnance s čp. 123. Mlýnská budova, je původní, novější obytná část je historizujícím způsobem opravena. Dnes je tam restaurace a klub.
   Obojí spojuje budova elektrárny s turbínou, umístěná nad řekou.
   Obytná část mlynáře zůstala v čp. 23. Mezi oběma celky vedla nad řekou spojovací chodba.
   Veřejně přístupné jsou jen restaurace a klub.
   • zdobený zděný štít
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • komín
   • povodňová značka
   • vrata, brána
   • trámový strop
   • klenba
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    V restauraci je jako výzdoba umístěna násypka s pytlem, umístěná tam,kde byly dříve mlecí stolice.
    Pod stropem malá řemenice s kusem řemenu. Víc se asi pro výzdobu nedochovalo.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    MVE v provozu od r. 1990,

    Zařízení: Kaplanova horizontální kašnová turbína r.v.1936 s hltností 3m3/s a výkonem 40 kW
    V provozu od roku 1936 (1972 - 1990 mimo provoz)
    Celkový instalovaný výkon (v kW) 40
    Provozovatel Mojmír Stránský, Nové náměstí 1745, 560 02, Česká Třebová.
    T.č. elektrárna přeměněna na dílnu.
    • stavidlo
    • náhon
    • normální znamení
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    Za tratí na KÚ obce Ráječko je jez - splav jehož boční pilíře jsou z r. 1899. Odtud vede mlýnský náhon ke mlýnu.
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    VýrobceČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
    Popis1936 - Kaplanova pro spád 4,55m, průtok 2,75m3/sec. Projektovaný výkon 135 HP, kterého nebylo dosaženo. ČKD Blansko.
    Patrně je tam dosud.
    Horizontální kaplanova turbína s natáčením propelery a obrácenou savkou.
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    VýrobceČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
    Popis1936 - Kaplanova pro spád 4,55m, průtok 2,75m3/sec. Projektovaný výkon 135 HP, kterého nebylo dosaženo. ČKD Blansko.
    Patrně je tam dosud.
    Horizontální kaplanova turbína s natáčením propelery a obrácenou savkou.
    Typturbína Girardova
    StavZaniklý
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    Popis1891-1908 Dvouvěncová hraněná Girardova turbína o 50 HP pro spád 4140mm a 1260 l vody/sec. Fa. Prokop Pardubice
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    Popis1908 - 1936 Dvouvěncová Francisova turbína po spád 4,55m o výkonu 132HP při 155 ot./min a 3100 l vody/sec.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet - Jiří Doležel
    NázevDolní Lhota - historie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické fotografie
    Odkazhttp://dolnilhota.com/historie.html
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorInternet - Jiří Doležel
    NázevDolní Lhota - historie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické fotografie
    Odkazhttp://dolnilhota.com/historie.html
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorInternet
    NázevPenzion mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.penzionmlyn.cz/
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníBrno, str. 22
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníDolní Lhota
    Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=795
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorInternet
    NázevMala vodni elektrarna Dolni Lhota
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.geocaching.com/geocache/GC28KF5_mve-dolni-lhota?guid=83193c7b-4a69-41a3-b4f8-cfec8df8f918
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorInternet - Jiří Jaroš, JIří Merta, Helena Zemánková
    NázevKatalog technických objektů
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníPlány mlýna v D. Lhotě
    Odkazhttp://www.starahut.com/at/at07/AT_07_12_Katalog_tech_objekty.pdf
    Datum citace internetového zdroje5.5.2014
    AutorBohumil (Bohuslav) Šimíček
    NázevLhotecký mlýn v historii
    Rok vydání2014
    Místo vydáníBlansko
    Další upřesněníSborník muzea Blansko 2014
    OdkazKe koupi v muzeu
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Ostatní

    Vytvořeno

    5.5.2014 21:02 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 22.4.2017 19:27
    Radomír Roup 25.6.2018 13:46
    Šimíček 9.11.2015 12:38