Má na krku mlýnský kámen.
(německé rčení)

Baňkův mlýn

Baňkův mlýn
348
U Brodu
Slaný
274 01
Kladno
Slaný
50° 13' 47.6'', 14° 5' 27.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Objekt původně renesančního mlýna byl v r. 1869 po požáru přestavěn (neorenesanční průčelí mlýna z r. 1869 je památkově chráněno). V době hospodářské krize jej v r. 1884 koupil statkář Václav Baňka z Třebíze. Mlýn, znovu upravený v roce 1908, byl později poháněn nejen parním strojem, ale vodním kolem o průměru tří metrů.
poblíž centra města u rybníka Brod nedaleko kostela sv. Gotharda
Červený potok
36175/2-4069
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Renesanční objekt byl v roce 1869 po požáru přestavěn, stavebníkem byl tehdy Josef Fischer. V roce 1884, v době hospodářské krize, koupil mlýn (od hraběte Martinice?) bohatý statkář Václav Baňka z Třebíze, pozdější starosta Slaného v l. 1905-1911. Mlýn, znovu upravený v roce 1908, byl později poháněn nejen parním strojem, ale i prvotním médiem – vodou, která dopadala na vodní kolo o průměru tří metrů. Voda sem proudila náhonem od vodárny na Fortenském předměstí přes rybník Brod, který byl před regulací podstatně větší než dnes, a odtud klenutým kanálem k mlýnskému kolu, od něho pak kanálem a strouhou zpět do Červeného potoka.

V roce 1915 na mlýně působil mj. mlynář Jan Bečička, kterému se zde 1.8.1915 narodila dcera Marie. 

1930 František Moravec

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bečička
 • Moravec

Historie mlýna také obsahuje:

1884 - Václav Baňka (majitelem byl i při přestavbě mlýna v roce 1908)

1930 František Moravec


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Dům čp. 348 je jediným pozůstatkem renesančního mlýna, přestavěného v klasicismu a po požáru v r. 1869. Architektonicky hodnotné je též neorenesanční průčelí.
   Bývalý mlýn je situovaný ve východní části města při Slánském potoku, východně od kostela sv. Gotharda. Dům je umístěný rovnoběžně s cestou. Jednopatrová budova postavená na obdélném půdorysu je krytá sedlovou střechou. Průčelí orientované směrem do ulice je opatřeno bohatě zdobenou devítiosou fasádou, s tím že půdní polopatro je členěno do 18 okenních os. V přízemí bosovaném rytými linkami jsou dva vstupy, hlavní situovaný na střední osu a vedlejší vstup umístěný v první ose vpravo. Pravoúhlé vstupy lemuje šambrána. Ostatní osy jsou okenní, s vysokými dřevěnými okny dělenými do tabulek. Reprezentativně zdůrazněné patro prolamují vysoká půlkruhově zaklenutá okna, s křídly členěnými do tabulek a paprskovitě členěným segmentem. Střední osu nad hlavním vstupem akcentuje balkón, s kuželkovou balustrádou, vysazený na kamenných krakorcích. Jednotlivé osy oddělují pilastry. Půdní polopatro pročleňuje 18 nízkých oken opatřených žaluziemi, které jsou vzájemně oddělené pilastry. Jednotlivá podlaží oddělují vysazené odstupňované kordonové římsy. Vše ukončuje několikanásobně odstupňovaná hlavní římsa. Dvorní průčelí je hladké, členěné okny a pavlačí, nesenou litinovým dekorativními konzolami a umístěnou v patře. Na starší fotodokumentaci je pavlač vidět i ve zvýšeném přízemí. Předmětem ochrany bývalý mlýn čp. 348 a pozemek parc. č. st. 522/1.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
     Žádná položka není vyplněna
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,257 m3/s, spád 3,23 m, výkon 7,19 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVíšek Václav
      NázevVencovy pindy - Slaný, 2. část
      Rok vydání163
      Místo vydání
      Další upřesněníčlánek z internetu
      Odkazhttp://vencovypindy.blogspot.cz/2014/03/slany-2cast.html
      Datum citace internetového zdroje28.6.2016
      AutorVíšek Václav
      NázevVencovy pindy - Slaný, 2. část
      Rok vydání163
      Místo vydání
      Další upřesněníčlánek z internetu
      Odkazhttp://vencovypindy.blogspot.cz/2014/03/slany-2cast.html
      Datum citace internetového zdroje28.6.2016
      AutorHušáková, Ivana – Přibyl, Vladimír
      NázevSlaný. Zmizelé Čechy.
      Rok vydání2011
      Místo vydáníNakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorNPÚ - Památkový katalog
      NázevÚSKP 36175/2-4069 Slaný, bývalý mlýn čp. 348
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníčlánek z internetu
      Odkazhttp://pamatkovykatalog.cz/?element=2316241&mode=parametric&indexId=36175%2F2-4069&action=element&presenter=ElementsResults
      Datum citace internetového zdroje28.6.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 36

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Ostatní

      Vytvořeno

      12.2.2016 17:43 uživatelem srubarski (Michal Šrubař)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 5.10.2016 13:08
      doxa (Jan Škoda) 28.2.2024 23:42