Piliny a slovní hříčky se nosí v plných koších ze mlýna.
(německé přísloví)

Polomský, Horní, Baronův mlýn; Obere, Baron Mühle

Polomský, Horní, Baronův mlýn; Obere, Baron Mühle
20
Polom
364 71
Karlovy Vary
Polom u Údrče
50° 7' 4.8'', 13° 5' 50.4''
Mlýniště bez mlýna
Vodní mlýn, nazývaný Polomský mlýn (Pohlemer Mühle), byl vystavěn snad již ve středověku v údolí Ratibořského potoka při cestě do Ratiboře asi 600 m východně od vsi Polom (Pohlem). Ve 2. polovině 19. století došlo k částečné přestavbě mlýnského areálu z lomového kamene. Po roce 1946 byl však mlýnský provoz zrušen a neudržovaný objekt postupně chátral. Během 2. poloviny 20. století se poté celý areál proměnil ve zříceniny.
cca 600 m východně od obce Polom
Ratibořský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Původně snad panský mýtný vodní mlýn, nazývaný Polomský mlýn (Pohlemer Mühle), nechali vystavět snad již ve středověku majitelé zdejší tvrze podle návrhu neznámého architekta na pravém břehu Ratibořského potoka (Stern Bach) v údolí při cestě do Ratiboře asi 600 metrů východně od vsi Polom (Pohlem). Dávka za semletí v mlýnu činila poměrnou část z přivezeného obilí. V těsné blízkosti níže po proudu potoka stával na protějším břehu ještě Ratibořský mlýn (Ratiworzer Mühle).

Polomský mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. V polovině 19. století držel Polomský mlýn čp. 20 mlynářský mistr Josef Harisch. Na mapě stabilního katastru z roku 1841 je ještě mlýnice zakreslena jako spalná, tedy ze dřeva. Následně došlo k přestavbě z lomového kamene. Oficiálně byl mlýn nazýván Horní mlýn (Obere Mühle), známý byl též jako Baronův mlýn (Baron Mühle). Někdy ve druhé polovině 19. či na počátku 20. století získala mlýn mlynářská rodina Wallischů. Z Polomského mlýna pocházel Wilhelm Wallisch, pozdější profesor vyššího učiliště v Liberci, který psal četné články pro žlutické noviny Luditzer Zeitung. Posledním majitelem Polomského mlýna čp. 20 byl Alfred Wallisch.

Ještě k roku 1946 je Polomský mlýn uváděn jako obydlený, po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být mlýn využíván a bez potřebné údržby postupně chátral. Již na snímcích vojenského leteckého mapování z padesátých let 20. století jsou mlýnské budovy zachyceny bez zastřešení. Během druhé poloviny 20. století se nakonec areál Polomského mlýnu proměnil ve zříceniny.

(Jaroslav Vyčichlo, https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/polom-polomsky-mlyn)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zachycen již na mapě I. vojenského mapování.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1930 vlastní mlýn Alfréd Wallisch.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Harisch
 • Wallisch

Historie mlýna také obsahuje:

1850 Josef Harisch

1930 Alfréd Wallisch.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  04 2008
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem tvořila mlýnská budova z lomového kamene na půdorysu písmene „L“. Voda byla přiváděna od severu z Ratibořského potoka 150 metrů dlouhým mlýnským náhonem s velkou retenční nádrží o ploše 504 m². Nad mlýnicí byl náhon zakončen menší nádrži obezděnou kamennými kvádry, odkud byla voda vedena přepadem na vodní kolo na vrchní vodu v lednici v severní části velké provozní budovy na obdélném půdorysu z lomového kamene, kryté sedlovou střechou. K roku 1930 je mlýnský provoz uváděn s průtokem 0.0945 m³/s, spádem 4,2 metru a výkonem 3.44 koňské síly. V západní části budovy byla situována obdélná mlýnice a na východě se napojovala podsklepená obdélná prostora s valeně zaklenutým suterénem.

    V jihozápadním nároží se k provozní budově kolmo připojovala menší dvouprostorová obytná budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Západně od bývalé provozní budovy se na břehu potoka nachází trosky menšího objektu z lomového kamene.
    (Jaroslav Vyčichlo, https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/polom-polomsky-mlyn)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 pohání mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.0945 m3/s, spádem 4.2 m o výkonu 3.44 HP.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 pohání mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.0945 m3/s, spádem 4.2 m o výkonu 3.44 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněnísešit 06 - Chomutov, str. 32
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněnísešit 06 - Chomutov, str. 32
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      29.8.2017 22:31 uživatelem REAPERXCX

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.8.2017 22:01
      doxa (Jan Škoda) 4.8.2022 10:36