Nejsou všichni mlynáři, kteří bílé sukně nosí.
(německé přísloví)

Strejcovský, Práškovský mlýn

Strejcovský, Práškovský mlýn
Zbislav
399 01
Písek
Blehov
49° 29' 0.5'', 14° 22' 44.9''
Prameny doložené mlýniště
Podle odborné práce uveřejněné v ublikaci "Archeologické výzkumy v jižních Čechách" stával na levém břehu Blehovského potoka na přelomu 16. a 17. století vodní mlýn.
Blehovský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Strejcovský se v pramenech poprvé vzpomíná 25. července („středu den svatého Apoštola Božího) roku 1565, kdy jej Magdalena ze Šternberka a na milevském klášteře, vdova po držiteli milevského panství Janu starším ze Švamberka, prodala Šebastyánu Mlynáři za 90 kop grošů míšeňských. V příslušném zápisu je zmiňován i předchozí držitel mlýna Jiřík Strejc, po jehož smrti mlýn odúmrtí připadl do držení řečené „paní Magdaleny“. Tento Jiřík Strejc je zřejmě totožný s Jírou Strejcem, jež je v artikulích cechu řemesel pekařského, mlynářského a sladovnického městečka Milevska z 25. ledna 1555 uváděn mezi přespolními mlynáři, kteří patří do cechu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Již r. 1656 je mlýn uváděn jako pustý, osudným se pro něj stal až 15. březen roku 1657. Jak se píše v gruntovní knize, toho dne „přišel ten mlejn skrze nedbalost na něm pozůstávajícího sirotka Řehoře k spuštění, ano i ke spálení“. Zmíněný Řehoř podle všeho nebyl dobrým hospodářem, vrchnost mu vedle zpustnutí a vyhoření mlýna rovněž vyčítala, „že nižádnejch ourokův a kontribucí neodvedl; to všechno zanechává s k dalšímu rozvážení a téhož mlejna opatření“.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Strejc
 • Šebesta
 • Prášek

Historie mlýna také obsahuje:

Před rokem 1565 Jiřík Strejc

Od 25.7.1565 - 1567 Šebesta Mlynář

Od Velikonoc 1567 Matěj Prášek


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  02 2022
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • stoupa
      • jez
      • náhon
      • vantroky
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      • lednice
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJiří Fröhlich – Daniel Kovář – Jiří Pešta
      NázevZaniklý obilní mlýn na Blehovském potoce u Osletína na Milevsku
      Rok vydání2011
      Další upřesněníStrana 249
      OdkazArcheologické výzkumy v jižních Čechách, 24/2011
      AutorJiří Fröhlich – Daniel Kovář – Jiří Pešta
      NázevZaniklý obilní mlýn na Blehovském potoce u Osletína na Milevsku
      Rok vydání2011
      Další upřesněníStrana 249
      OdkazArcheologické výzkumy v jižních Čechách, 24/2011

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      17.4.2022 11:49 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.4.2022 08:55