Hodně vody proteče mlýnem, o které mlynář nic neví.
(anglické přísloví)

Vašíčkův mlýn

Vašíčkův mlýn
25
Pastviny
564 01
Ústí nad Orlicí
Pastviny u Klášterce nad Orlicí
50° 5' 47.1'', 16° 33' 30.1''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn je zachycen na indikační skice obdélného půdorysu, zděný, stejně jako stavení stojící přes dvůr. Mlýn byl zbořen r. 1939 kvůli výstavbě Pastvinské přehrady.
Mlýn se nacházel v horní části obce, při řece. Místo je dnes zatopeno přehradou.
Divoká Orlice
volně přístupný

Obecná historie:

Dne 25. 7. 1880 bylo osazeno normální znamení. Stálý bod byl vysekán do skály na levém břehu, vedle obecní cesty do Klášterce nad Orlicí. Nesl monogram mlynáře a dataci: „K. W. 1880“. Ve mlýně tehdy byl špičák, jedno složení a pila. Sčítání lidu 1890 - Karel Vašíček (1841, Žamberk), který mlýn vlastní k tomuto roku uvádí jako hlavní živnost polní hospodářství a jako vedlejší mlynářství. Mlýn vlastní napůl se ženou Marií. Jan Doleček (1849, Mistrovice) z Mistrovic tu pracuje jako mlynářský pomocník. Sčítání lidu 1900 - Majiteli jsou titíž, jako při sčítání z roku 1890. Navíc se zde dozvídáme, že rodina je v obci od roku 1866. Vašíček tentokrát jako vedlejší živnost již neuvádí mlýn, ale vodní pilu. Mlýn zde tedy zřejmě za jeho působení nebyl již provozován. Sčítání lidu 1910 - Majiteli stejní. Objekt je hlášen jako truhlářství. Mlýn (přestal mlít někdy mezi lety 1890 a 1900) byl zbořen 25. 5. 1939 kvůli výstavbě Pastvinské přehrady.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1668 Mandalena, mlynářka

1674 Martin Mlynář s manž. Annou

1685 Faltin Křen

1726 Augustin Buchtel

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

13. dubna 1913 zemřel ve věku 72 let mlynář Karel Vašíček, vdova Marie roz. Buchtelová zemřela 17. března 1931 ve věku 83 let

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 majitel Karel Vašíček

1933-1937 po dobu výstavby přehrady sídlily ve mlýně kanceláře projektanta a stavební správy, za pronájem bylo účtováno 8000 Kč.

1937 před napuštěním přehrady mlýn demolován

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vašíček
 • Mlynář
 • Křen
 • Buchtel

Historie mlýna také obsahuje:

1668 Mandalena, mlynářka

1674 Martin Mlynář s manž. Annou

1685 Faltin Křen

1726 Augustin Buchtel

-1913 Karel Vašíček

1930 Karel Vašíček

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • dřevoobráběcí dílna
      1930 mlýn, pila a truhlářství
       StavZaniklý
       Popis
       StavZaniklý
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930: 2 kola na svrchní vodu
       1) hltnost 0,203 m3/s, spád 2,7 m
       2) hltnost 0,24 m3/s, spád 2,25 m
       celkový výkon 9,59 HP
       Typvodní kolo na střední vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930: 1 kolo na střední vodu, hltnost 0,315 m3/s, výkon 5,2 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Žádná položka není vyplněna

       Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
       Název fonduSčítání lidu
       Název archiválie
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signatura1890 - 1910
       Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
       Název fonduSčítání lidu
       Název archiválie
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signatura1890 - 1910
       Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
       Název fondu
       Název archiválieVložka Vodní knihy
       Evidenční jednotka29
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
       Název fondu
       Název archiválieVodní kniha Žamberk
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signaturakn. č. 6, f. 38

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Obrazy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

       Vytvořeno

       14.6.2013 21:56 uživatelem Hana Klimešová

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 15.6.2013 22:28
       doxa (Jan Škoda) 23.6.2021 15:22