Když chce mlynář udělat štěstí, tak musí rozumět klínu.
(německé přísloví)

Mlýn Pod Skálou, Podskalský, Babánkův mlýn

Mlýn Pod Skálou, Podskalský, Babánkův mlýn
22
Kamenný Přívoz
252 82
Praha-západ
Kamenný Přívoz
49° 51' 40.2'', 14° 30' 19.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Největší mlýn v Kamenném Přívoze, postaven v pol. 17. stol. pány z Lešan, podle Jana Morávka sem první mlynář dovlečen z Lešan násilím. Od poč. 19. stol. v držení rodu Babánků, 1912 nainstalována turbína o výkonu 175 HP, 1917 zakoupila firma L.G. Bondy z Prahy, od ní František Janeček, majitel zbrojovky JaWa, zamýšlenou fabriku však nakonec vystavěl v Týnci nad Sázavou. 1930 nájemce Václav Borovička mlýn modernizoval na výkon 3 vagony obilí týdně. 1951 mlýn znárodněn, turbína i zařízení vyvezeno do šrotu. 1988 zakoupil Miroslav Koch , který zde zřídil malou vodní elektrárnu o výkonu 250 kW.
v centru
Sázava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Založen v 2. pol. 17. stol. pány z Lešan, dosazen sem mlynář z Lešan

jako nájemci rod Babánků, kol. roku 1800 zakupuje do vlastnictví  Jan Babánek

Jan Babánek, měl pět synů, mlýn však roku 1838 odkázal své jediné dceři Žofii, provdané za za hospodářského správce dvora v Teletíně Václava Kauckého

1840 jeho nejstarší syn Vojtěch Babánek se přiženil do Třískovského mlýna čp. 1 (vzal si dceru mlynáře Růžičky), tento mlýn však roku 1842 směnil se švagrem Václavem Kauckým za rodný mlýn Pod Skálou

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

syn Antonín Babánek, za mlada důstojník císařských kyrysníků, poté dlouholetý starosta Kamenného Přívozu

syn Vojtěch Babánek, 1912 spolu s V. Žďárským, majitelem brusírny kamene na nádraží v Krhanicích nainstalovali v mlýně turbínu o výkonu 175 HP. (Mohla bý nainstalována ještě druhá, jelikož spád byl dostečný (6 m), v okolí však nebyl o elektrický proud zájem.)

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1917 Vojtěch Babánek prodal mlýn firmě L.G.Bondy z Prahy, zůstává zde však jako nájemce

Bondy zde zamýšlí postavit velkou strojírnu

1921 Vojtěch Bábanek odchází na svůj nový mlýn Soukeník u Plané nad Lužnicí

20. léta od fy L.G.Bondy zakupuje František Janeček, majitel zbrojovky JaWa v Praze na Pankráci, zamýšlenou nocvou fabriku však nakonec postaví v Týnci nad Sázavou

1921 nájemce Josef Wittmajer, stárek z Druhostranského mlýna

1930 po jeho smrti přebírá nájem Václav Borovička, mlýn přestavěl a modernizoval na kapacitu 3 vagonů obilí týdně

1939 - Václav Borovička (RR)

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1948 po znárodnění firmy JaWa mlýn zůstává soukromým majetkem vdovy po dr. ing. Janečkovi v nájmu V. Borovičky

1951 mlýn znárodněn a začleněn do n.p. Středočeské pekárny a mlýny, posledním mlynářem zde ustanoven František Karásek

1952 provoz zastaven, turbína rozřezána a spolu s mlýnským zařízením vyvezena do šrotu (za 14.000 Kčs)

Mlýn využíván jen jako skladiště, pozvolna chátrá. Byt zde má vdova Karásková.

1988 mlýn zakoupil Miroslav Koch z Prahy, vybudoval zde výrobnu polystyrénu, sklady, garáže a především nainstaloval malou vodní elektrárnu o výkonu 250 kW.

V mlýně nechal dožít vdovu Karáskovou.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Babánek
 • Wittmajer
 • Borovička
 • Karásek
 • Kaucký

Historie mlýna také obsahuje:

- 1838 Jan Babánek

1838 - 1842 Václav Kaucký

1842 - Vojtěch Babánek

1908 - Oldřich Babánek

1912 . Antonín Babánek

1912 - 1917 Vojtěch Babánek

1917 - 1925 fa L.G.Bondy

1925 - 1951 dr.ing.František Janeček

1951 - 1988 Středočeské mlýny a pekárny

1988 - Miroslav Koch 

Jan Morávek: " V říjnu 1762 na svátek Šimona a Judy přivedl dráb z lešanského zámku mlynáře Matěje Benedikta se synem Janem do nového panského mlýna na Závoze. Přihnal je v poutech jako opravdové roboty a hnance, poněvadž sem po dobrém nechtěli...

Jejich potomci nemohli nikdy pochopit, proč se tolik vzpouzeli přestěhování ze shnilého klepáče na potoce do nového výstavného mlýna..."

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   průmyslový areál
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Velký mlýn, uspořádaný okolo dvora
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • střešní nástavba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1936: výkon turbíny 200 HP, pro mlýn by však stačilo 30 HP
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    1936 již byla elektrárna mimo provoz
    • stavidlo
    • náhon
    • turbínová kašna
    700 m dlouhý náhon od jezu v Kamenném Újezdci
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína, výkon 215 HP. spád 3,3 m, průtok 6,5 m3/s
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína, výkon 215 HP. spád 3,3 m, průtok 6,5 m3/s
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis2015: 1 x Kaplan, výkon 250 kW, roční produkce 1,646 GWh
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1820: 3 vodní kola
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách II. - Příbramsko, Střední Povltaví, Sedlčansko, Voticko, Benešovsko, Vlašimsko
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 162 - 163
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách II. - Příbramsko, Střední Povltaví, Sedlčansko, Voticko, Benešovsko, Vlašimsko
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 162 - 163
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMarkéta Vysloužilová
    NázevKamenný Přívoz
    Rok vydání2007
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 46 - 47
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorneznámý
    NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
    Rok vydání2008
    Místo vydáníČerčany
    Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
    Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
    Datum citace internetového zdroje06 2018
    AutorVojtěch Pavelčík
    NázevKrajem soutoku Vltavy se Sázavou (dobové fotografie Josefa Dvořáka z Davle)
    Rok vydání2009
    Místo vydáníPraha
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorOtakar Vorel
    NázevOkolo středu Čech
    Rok vydání2011
    Místo vydáníJílové
    Další upřesněnís. 32
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorFrantišek Pleva
    NázevSázava milovaná
    Rok vydání2005
    Místo vydáníPelhřimov
    Další upřesněnís. 313-314
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
    NázevČeskoslovenské mlynářství
    Rok vydání1936
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 188
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 15

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    31.8.2016 11:10 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 28.8.2017 13:55
    Radomír Roup (Radomír Roup) 11.6.2018 14:30