Voda chybí na mlýně.
(francouzské rčení)

Večerníkův mlýn

Večerníkův mlýn
11
Řetová
561 41
Ústí nad Orlicí
Řetová
49° 56' 51.5'', 16° 22' 27.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Malý venkovský mlýn, dnes slouží jako obytný dům. Veškeré stopy po vodních cestách a technologii jsou pryč. Mlýn míval pekárnu.
Mlýn se nachází asi 400 m od návsi ve směru na Ústí n. Orlicí, pod úrovní silnice.
Řetovka
nepřístupný

Obecná historie:

V roce 1727 koupil mlýn Václav Koráb po zemřelém otci Floriánovi za 100 fl. Florián Koráb mlýn vystavěl. Dalším mlynářem byl František Römer, po něm Antonín Müller. Oba mlýn koupili za 200 fl. Jan Müller mlýn koupil od otce roku 1790 za 600 fl. Ten jej roku 1818 postoupil synovi Antonínu za 544 fl 13 kr. Od něho mlýn kupuje Josef Štangler za 4550 zl. Mlýn byl s jedním složením. Štangler zbořil valchu při mlýně a postavil kvelbík, kde zamýšlel krupařit. Roku 1870 Josef Pavel přestavěl stodolu a chlév. Mlýn roku 1870 koupili Josef a Tekla Pávkovi z Trutnovska za 5 160 zl. Mlýn je uváděn jako malý, ve kterém se moc obilí nesemlelo a aby se vůbec rodina uživila, musela mít hospodářství. V roce 1908 mlýn převzal syn Jan. Po smrti Josefa Pávka v roce 1912 prodala jeho dcera Anna mlýn Josefu Machovi ze Lhotky. V roce 1915 mlýn koupil švec Josef Pivoňka z Kouřimi a roku 1921 jej prodal Františku Večerníkovi. Seznam vodních děl z roku 1930 uvádí mlýn o jednom kole na svrchní vodu na spádu 4, 50 m o výkonu 4 KS. Mlynářem byl František Večerník.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Večerník

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - František Večerník (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • klasicismus do roku 1850
   • 1945 – současnost
   přízemní
   Objekt má trojdílnou dispozici, je okapově orientován vůči hlavní komunikaci. Hlavní průčelí je obráceno k příjezdové cestě, která vede podél druhé strany domu než hlavní silnice. Světnice byla v levém díle, mlýnice v pravém. Střecha je sedlová s polovalbou, krytá eternitovou krytinou.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
      Veškeré stopy po mlýně včetně náhonu a vantrok jsou pryč. Po pravé straně domu bylo vodní kolo. Náhon vedl podél silnice a od ní vantroky na kolo.
      StavZaniklý
      PopisSeznam vodních děl z roku 1930 uvádí mlýn o jednom kole na svrchní vodu na spádu 4, 50 m o výkonu 4 KS.
      StavZaniklý
      PopisSeznam vodních děl z roku 1930 uvádí mlýn o jednom kole na svrchní vodu na spádu 4, 50 m o výkonu 4 KS.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930.
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930.
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fonduMezifondová sbírka kronik
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 647 a 684
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fonduMezifondová sbírka kronik
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 647 a 684

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      21.11.2012 14:22 uživatelem Hana Klimešová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.11.2012 18:19
      Radomír Roup 19.6.2018 19:08