Pro mlynáře je dobré, že pytle nemohou mluvit.
(východofríské)