Kdo má poslední na mlýně, kráčí ve stínu smrti.
(německé přísloví)