Když voda teče, tak mlýn jde.
(německé přísloví)

Zámecký mlýn

Zámecký mlýn
163
4
Hlavní
Štítina
747 91
Opava
Štítina
49° 54' 58.4'', 18° 0' 42.3''
Mlýniště bez mlýna
Původní vodní mlýn přestavěn už v závěru 19. století na parní.
Původní č. p. mlýna bylo 4. (RR)
Na místě mlýna je dnes parkoviště. (RŠ)
Opava
volně přístupný

Obecná historie:

Zámecký mlýn ve Štítině nechal vybudovat kolem roku 1560 Jaroslav Šíp z Bránice. Na začátku třicetileté války, pravděpodobně během dánského vpádu na Opavsko v letech 1626-27, byl mlýn zpustošen, protože se roku 1629 zmiňuje jako pustý. Brzy poté byl ale obnoven, protože již roku (1647) se zmiňuje „Mlýn kamenný u zámku, od polu dřevěný jest o 2 kolách, třetí jest pusté.“
Nájemník odváděl ročně 22 čtvrtní žita. Pila u mlýna byla tehdy ještě stále pustá. V roce 1691 v pozůstalosti po Janě Terezii rozené Bruntálské z Vrbna se zmiňuje nájemný mlýn u zámku o 2 žoldrech a 2 složeních, při kterém byla pila. Další zpráva je z roku 1723, kdy Zámecký mlýn na řece Opavě vlastnil František Hayda.
Dne 1. listopadu 1772 koupil Zámecký mlýn čp. 4 o dvou složeních od vrchnosti František Engliš, který jej 1. ledna 1784 postoupil svému synu Jakubovi. Jakub Engliš prodal Zámecký mlýn 13. září 1795 Ondřeji Sonnkovi za 3200 zl. V roce 1797 přikoupil štítinský mlynář Ondřej Sonnek ke mlýnu 15 čtvrtní rolí a luk u stavu. Roku 1812 celý mlýn i s pilou shořel a Sonnek prodal 12. února 1812 spáleniště i s rolemi za 950 zl. a výměnu (?) Jakubu Střílkovi. Od něho koupil pusté mlýniště s nově  vystavenou pilou 11. listopadu 1817 Josef Melzer za 2000 zl. Vrchnost pak konečně nechala vystavět nový mlýn a 8. dubna 1822 jej prodala Karlovi Chodurkovi.
Dalším majitelem mlýna se roku 1843 stal Josef Mücke z Opavy. Po jeho smrti prodala vdova roku 1867 Zámecký mlýn Františku Stoklasovi (1831-1872), který přeměnil mlýn na parní.
František Stoklasa byl synem mlynáře z Komárova. Roku 1870 zřídil při mlýně Jindřich Mücke přádelnu. Po druhé světové válce spravovali mlýn bratři Kořínkové jako národní správci firmy Czernohorsky.

(Pavel Solnický)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Zámecký mlýn ve Štítině nechal vybudovat kolem roku 1560 Jaroslav Šíp z Bránice. Na začátku třicetileté války, pravděpodobně během dánského vpádu na Opavsko v letech 1626-27, byl mlýn zpustošen, protože se roku 1629 zmiňuje jako pustý.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Brzy poté byl ale obnoven, protože již roku (1647) se zmiňuje „Mlýn kamenný u zámku, od polu dřevěný jest o 2 kolách, třetí jest pusté.“ Nájemník odváděl ročně 22 čtvrtní žita. Pila u mlýna byla tehdy ještě stále pustá. V roce 1691 v pozůstalosti po Janě Terezii rozené Bruntálské z Vrbna se zmiňuje nájemný mlýn u zámku o 2
žoldrech a 2 složeních, při kterém byla pila. Další zpráva je z roku 1723, kdy Zámecký mlýn na řece Opavě vlastnil František Hayda.
Dne 1. listopadu 1772 koupil Zámecký mlýn čp. 4 o dvou složeních od vrchnosti František Engliš, který jej 1. ledna 1784 postoupil svému synu Jakubovi. Jakub Engliš prodal Zámecký mlýn 13. září 1795 Ondřeji Sonnkovi za 3200 zl. V roce 1797 přikoupil štítinský mlynář Ondřej Sonnek ke mlýnu 15 čtvrtní rolí a luk u stavu. Roku 1812 celý mlýn i s pilou shořel a Sonnek prodal 12. února 1812 spáleniště i s rolemi za 950 zl. a výměnu (?) Jakubu Střílkovi. Od něho koupil pusté mlýniště s nově vystavenou pilou 11. listopadu 1817 Josef Melzer za 2000 zl. Vrchnost pak konečně nechala vystavět nový mlýn a 8. dubna 1822 jej prodala Karlovi Chodurkovi.

1836 Karel Hodurek

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Dalším majitelem mlýna se roku 1843 stal Josef Mücke z Opavy. Po jeho smrti prodala vdova roku 1867 Zámecký mlýn Františku Stoklasovi (1831-1872), který přeměnil mlýn na parní. František Stoklasa byl synem mlynáře z Komárova. Roku 1870 zřídil při mlýně Jindřich Mücke přádelnu. 

1930 Ed. Stanovský, mlýn a pila

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Po druhé světové válce spravovali mlýn bratři Kořínkové jako národní správci firmy Czernohorsky.

V roce 1946 budovy mlýna stojí, avšak převážně bez střechy.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1950 ještě budova stojí, avšak bez střechy, v roce 1954 již mlýn zbořený.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šípek
 • Hayda
 • Engliš
 • Sonnka
 • Střílka
 • Melzer
 • Chodurek
 • Mücke
 • Stoklasa
 • Stanovský
 • Hodurek

Historie mlýna také obsahuje:

1560 Jaroslav Šíp z Bránice

1691 Jana Terezii rozené Bruntálské z Vrbna

1723 František Hayda

1772 František Engliš

1784 Jakub Engliš. (RR)

1795 Ondřej Sonnka

1812 Jakub Střílka

1817 Josef Melzer

1822 Karel Chodurka

1836 Karel Hodurek

1843 Josef Mücke z Opavy

1867 František Stoklasa

1930 Ed. Stanovský


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    Bývalý komín parního mlýna zdá se stále stojí. (RŠ)
    • komín
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • přádelna
     1647 pila pustá
     1691 pila, 1812 nově postavena
     1870 u mlýna zřízena přádelna
     1930 mlýn a pila
     • náhon
     Popis
     Popis
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis1647: 2 kola, třetí pusté
     Typturbína Kaplanova
     StavZaniklý
     Popis1930: 1 turbína Kaplan, hltnost 1,9 m3/s, spád 1,57 m, výkon 30 HP
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popis1870 přestavěn na parní
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popis1870 přestavěn na parní
     Historické technologické prvky
     AutorRadek Malohlava
     NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
     Rok vydání2022
     AutorRadek Malohlava
     NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
     Rok vydání2022
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 17 (Opava), s. 17
     AutorPavel Solnický
     NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. díl
     Rok vydání2007
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 187

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Vytvořeno

     22.10.2012 20:32 uživatelem dedeon

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.3.2023 15:19
     Radomír Roup (Radomír Roup) 20.1.2016 21:27
     REAPERXCX 23.3.2023 01:58
     doxa (Jan Škoda) 11.6.2024 16:59
     charlie1101 27.12.2017 01:10