Nejdřív vždycky mlýn, potom přijdou i mleči.
(estonské přísloví)

Zámecký mlýn

Zámecký mlýn
163
4
Hlavní
Štítina
747 91
Opava
Štítina
49° 54' 58.4'', 18° 0' 42.3''
Mlýniště bez mlýna
Původní vodní mlýn přestavěn už v závěru 19. století na parní.
Původní č. p. mlýna bylo 4. (RR)
Na místě mlýna je dnes parkoviště. (RŠ)
Opava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Zámecký mlýn ve Štítině nechal vybudovat kolem roku 1560 Jaroslav Šíp z Bránice. Na začátku třicetileté války, pravděpodobně během dánského vpádu na Opavsko v letech 1626-27, byl mlýn zpustošen, protože se roku 1629 zmiňuje jako pustý.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Brzy poté byl ale obnoven, protože již roku (1647) se zmiňuje „Mlýn kamenný u zámku, od polu dřevěný jest o 2 kolách, třetí jest pusté.“ Nájemník odváděl ročně 22 čtvrtní žita. Pila u mlýna byla tehdy ještě stále pustá. V roce 1691 v pozůstalosti po Janě Terezii rozené Bruntálské z Vrbna se zmiňuje nájemný mlýn u zámku o 2
žoldrech a 2 složeních, při kterém byla pila. Další zpráva je z roku 1723, kdy Zámecký mlýn na řece Opavě vlastnil František Hayda.
Dne 1. listopadu 1772 koupil Zámecký mlýn čp. 4 o dvou složeních od vrchnosti František Engliš, který jej 1. ledna 1784 postoupil svému synu Jakubovi. Jakub Engliš prodal Zámecký mlýn 13. září 1795 Ondřeji Sonnkovi za 3200 zl. V roce 1797 přikoupil štítinský mlynář Ondřej Sonnek ke mlýnu 15 čtvrtní rolí a luk u stavu. Roku 1812 celý mlýn i s pilou shořel a Sonnek prodal 12. února 1812 spáleniště i s rolemi za 950 zl. a výměnu (?) Jakubu Střílkovi. Od něho koupil pusté mlýniště s nově vystavenou pilou 11. listopadu 1817 Josef Melzer za 2000 zl. Vrchnost pak konečně nechala vystavět nový mlýn a 8. dubna 1822 jej prodala Karlovi Chodurkovi.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Dalším majitelem mlýna se roku 1843 stal Josef Mücke z Opavy. Po jeho smrti prodala vdova roku 1867 Zámecký mlýn Františku Stoklasovi (1831-1872), který přeměnil mlýn na parní. František Stoklasa byl synem mlynáře z Komárova. Roku 1870 zřídil při mlýně Jindřich Mücke přádelnu. 

Po druhé světové válce spravovali mlýn bratři Kořínkové jako národní správci firmy Czernohorsky.

V roce 1946 budovy mlýna stojí, avšak převážně bez střechy.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1950 ještě budova stojí, avšak bez střechy, v roce 1954 již mlýn zbořený.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šípek
 • Hayda
 • Engliš
 • Sonnka
 • Střílka
 • Melzer
 • Chodurek
 • Mücke
 • Stoklasa

Historie mlýna také obsahuje:

1560 Jaroslav Šíp z Bránice

1691 Jana Terezii rozené Bruntálské z Vrbna

1723 František Hayda

1772 František Engliš

1784 Jakub Engliš. (RR)

1795 Ondřej Sonnka

1812 Jakub Střílka

1817 Josef Melzer

1822 Karel Chodurka

1843 Josef Mücke z Opavy

1867 František Stoklasa


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    Bývalý komín parního mlýna zdá se stále stojí. (RŠ)
    • komín
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     Popis
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorRadek Malohlava
     NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
     Rok vydání2022
     AutorRadek Malohlava
     NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
     Rok vydání2022

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Vytvořeno

     22.10.2012 20:32 uživatelem dedeon

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.3.2023 15:19
     Radomír Roup 20.1.2016 21:27
     REAPERXCX 23.3.2023 01:58
     charlie1101 27.12.2017 01:10