Sto pekařů, sto mlynářů a sto krejčí
je tři sta zlodějů.
(holandské přísloví)