Místní kovárna, mlýn farnosti a hostinec - tři nejlepší místa pro novinky.
(gaelské přísloví)