Čtyři věci jsou špatní sousedé:
pec, hluboká voda, mezek a mlýny.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 2 3 4 5 815 1629 2443 3257
Počet obrázků v databázi: 163013
Prostřední mlýn; mlýn Valcha »

Zřícenina mlýna, 2005, © Šimek

Prostřední mlýn; mlýn Valcha »

Pohled na mlýn od severu., 2005, © Šimek

Prostřední mlýn; mlýn Valcha »

Pohled zdi mlýna., 2005, © Šimek

Prostřední mlýn; mlýn Valcha »

Pohled do míst kde stávala nejspíš lednice., 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

Prostřední mlýn; mlýn Valcha »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Třebský mlýn »

Pohled na mlýn z východu., 2007, © Šimek

Podbranský, Bácův mlýn »

Pohled na budovu Podbrdského muzea., 2010, © Šimek

Podbranský, Bácův mlýn »

Uložena ve Státním ústředním archivu v Praze, inv. č. PRA568018300., 1830, © Indikační skica.

Podbranský, Bácův mlýn »

Plán normálních znamení, vodní knihy uloženo: Státní okresní archiv Strakonice, fond Okresní národní výbor Blatná, vložka vodních knih č. 227., nedatováno, © Vodní knihy

Podbranský, Bácův mlýn »

Plán přestavby vyhořelého mlýna, přízemí, uloženo v archiv Příbram, fond Archiv města Rožmitál pod Třemšínem, inv. č. 575, karton 266., 1913, © František Bierhanzl stavitel v Březnici.

Podbranský, Bácův mlýn »

Plán přestavby vyhořelého mlýna, patro, uloženo v archiv Příbram, fond Archiv města Rožmitál pod Třemšínem, inv. č. 575, karton 266., 1913, © František Bierhanzl stavitel v Březnici.

Podbranský, Bácův mlýn »

Dispozice vodních kol bývalého mlýna, uloženo v Národní archiv 1 Praha 6, fond Velkostatek Rožmitál pod Třemšínem, Manipulace VI., 8. hospody, mlýny, karton 429 a 430., 1913, © Pražské elektrotechnické závody

Podbranský, Bácův mlýn »

Plán zařízení Podbranského mlýna, uloženo v Národní archiv 1 Praha 6, fond Velkostatek Rožmitál pod Třemšínem, Manipulace VI., 8. hospody, mlýny, karton 429 a 430., 1884, © autor neznámý

Podbranský, Bácův mlýn »

Jedna z rekonstrukčních kreseb podle výpovědí pamětníků, uloženo v Podbrdském muzeu, př. č. 1078., po roce 1900, © Vladislav Hřímalí

Podbranský, Bácův mlýn »

Nejstarší fotografie Podbranského mlýna, uloženo v Podbrdském muzeu., před rokem 1870, © autor neznámý

Podbranský, Bácův mlýn »

Druhý zprava "majitel mlýna Báca", uloženo v Podbrdském muzeu., 1898, © autor neznámý

Podbranský, Bácův mlýn »

Pohled do míst, kde býval sklad. Zajímavý je středový podpůrný sloup, snad z přelomu 18. a 19. století., 2010, © Polák

Podbranský, Bácův mlýn »

Místnost, kde bývala prádelna, v pozadí za mříží asi 10 metrů hluboká studna., 2010, © Polák

Podbranský, Bácův mlýn »

Pohled do bývalé mlýnice, dnes galerie Podbrdského muzea., 2010, © Polák

Podbranský, Bácův mlýn »

Průhled místnostmi v přízemí expozice Podbrdského muzea., 2010, © Polák

Podbranský, Bácův mlýn »

Náhrobek rodu Báců umístěný na jižní zdi kostela Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále., 2012, © Šimek

Podbranský, Bácův mlýn »

Mlýn v době mlynáře Bohumila Pittera (1883 – 1899), uloženo v Podbrdském muzeu., 1883 - 1898, © autor neznámý

Podbranský, Bácův mlýn »

Pohlednice s vyobrazením mlýna těsně před požárem v roce 1912. Uloženo v Podbrdském muzeu., asi 1909, © autor neznámý

Třebský mlýn »

Pohled na mlýn z jihu., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Rankův krov, pravděpodobně z roku 1920 kdy se mlýn přestavoval., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Čap v rybníku Židovna., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Pohled na turbínovou kašnu., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Odtokový kanál., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Čistící hranolový vysévač., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Nahoře čistící, dole moučný vysévač., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Pohled na moučný vysévač., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Reforma, značka Union České Budějovice., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Zajímavě řešená spádová trubka., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Vyřazený mlýnský kámen, běhoun., 2007, © Šimek

Třebský mlýn »

Vyřazený mlýnský kámen, běhoun., 2007, © Šimek

Tuchlovický mlýn; Heron Mühle »

Pohled na areál mlýna, 2011, © Matějíček

Löwitův, Velký mlýn »

Pohled na mlýn z východu., 2011, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na západní štít mlýna., 2012, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na západní štít mlýna., 2005, © Stránská

Panský mlýn »

I. vojenské mapování, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

Fotografie se nalézá ve fotoalbu uloženém v Mlékovickém mlýně., nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Profesor Šindelář u svého mlýna., nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Pohled na mlýn od jihozápadu., 2011, © Matějíček

Panský mlýn »

Pohled na mlýn od východu., 2011, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na mlýnici ze severu., 2011, © Šimek

Panský mlýn »

Zbytky brány vedoucí ze mlýna směrem k severu., 2011, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na západní štít, 2005, © Stránská

Panský mlýn »

Pohled na Panský rybník z východu., 2011, © Matějíček, (Prvky na obrázku: rybník)

Panský mlýn »

Pohled do bývalé lednice při východní stěně mlýna., 2011, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

Panský mlýn »

Mlýnský kámen jako dekorace v zahradě., 2011, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

1 2 3 4 5 815 1629 2443 3257