Mlynář zbohatne, když se mlýn hýbe,
a ne když se ukládá do postele.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 2 3 4 5 6 815 1629 2443 3257
Počet obrázků v databázi: 163013
Panský mlýn »

Pohled do prázdné mlýnice., 2011, © Šimek

Panský mlýn »

Otvor pro zastrčení závory u dveří mlýnice., 2011, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Starovodský mlýn »

Pohled na mlýn z jihu, 2006, © Šimek

Dobrkovický, Hölderův mlýn; Hammermühle »

Pohled na Dobrkovický mlýn, 2008, © Šimek

Podtochovický mlýn »

Pohled na místo kde stával mlýn., 2006, © Šimek

Podtochovický mlýn »

Fotografie uložena u pana Klozara v Podtochovicích., před rokem 1945, © autor neznámý

Podrejžský mlýn »

Pohled na mlýn z jihozápadu, 2008, © Šimek

Podrejžský mlýn »

Fotografie se nachází v - Národní archiv, 3. oddělení, fond Mlynářské ústředí, karton 66, sign. 173., okolo 1940, © autor neznámý

Podrejžský mlýn »

I. vojenské mapování, 1764 - 1768, © viz http://oldmaps.geolab.cz

Podrejžský mlýn »

Pohled přes rybník směrem ke mlýnu, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: rybník)

Podrejžský mlýn »

Pohled na novodobé vodní kolo, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

Školův mlýn »

Pohled na mlýn z jihozápadu., 2006, © Šimek

Školův mlýn »

Národní archiv, 1. oddělení, fond Indikační skici, sign. Prách 213., 1830, © Indikační skica, výřez

Školův mlýn »

Fotografii vlastní pan Krč, nedatováno, © Krč

Školův mlýn »

Fotografii vlastní pan Krč, nedatováno, © Krč

Školův mlýn »

Pohled na přístavek motorovny, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Jihovýchodní průčelí s naznačenou bosáží, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Pohled na severozápadní průčelí se dvěma sgrafity, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Detail sgrafitového okna, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Iniciály F. B. a letopočet 1793 na kamenném ostění dveří, které vedou do mlýnice, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Pohled na klenbu sklepa, 2007, © Šimek

Školův mlýn »

Pohled do koryta náhonu, 2007, © Šimek

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Pohled na mlýn od východu, 2007, © Šimek

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Národní archiv, 1. oddělení, fond Indikační skici, sign. Prách 446, 1830, © Indikační skica

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Pohled na mlýn od jihovýchodu, 2007, © Šimek

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Pohled na mlýn od jihovýchodu, 2011, © Šimek

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Pohled na klasicistní vstupní dveře do mlýnice, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Bukovanský, Podnestrašovický mlýn »

Unikátně zadlabané námětky do vazných trámů, 2007, © Šimek

Černíčský, Svobodův mlýn »

Nová budova černíčského mlýna, 11.7.2007, © Blanka Lednická

Černíčský, Svobodův mlýn »

Původní tvrz a budovy černíčského mlýna, 11.7.2007, © Blanka Lednická

Trnkův, Krausův, Mrvkův mlýn »

Trnkův mlýn, 27.10.2008, © Blanka Lednkická

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Pohled na mlýn ze severozápadu., 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Pohled na severní průčelí, 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Pohled na mlýn z východu, 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Detail dveří v kamenném ostění v severním průčelí, 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Hlavní dveře a nad nimi dveře, kterými se vyskladňovala mouka na vůz, 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Kamenný reliéf s mlynářským erbem z roku 1931, 2008, © Šimek

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Tři výrazně semleté mlýnské kameny před mlýnem, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Pustý, Scheinherrův mlýn »

Dva semleté mlýnské kameny zavěšené na fasádě mlýna, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Chadimův mlýn; Dubenker Mühle »

pohled na nádvoří ve mlýně, zima 2011, © Martin Chadim

Chadimův mlýn; Dubenker Mühle »

Pohled na mlýn ze zadu, zima 2011, © Martin Chadim

Svojšický mlýn »

Pohled na mlýn z východu, 2008, © Šimek

Svojšický mlýn »

Historická fotografie mlýna, dodnes ve mlýně uložená, nedatováno, © autor neznámý

Svojšický mlýn »

Pohled na mlýn z jihu, 2008, © Šimek

Svojšický mlýn »

Pohled na bývalou trasu náhonu, 2008, © Šimek

Ostrovský mlýn »

Pohled na mlýn v krajině, 2007, © Šimek

Ostrovský mlýn »

Národní archiv, 3. oddělení, fond Mlynářské ústředí, karton 258, sign. 2528-33, Frühauf Jan, Ostrov čp. 36, pošta Tochovice, 1939, © Frühauf Jan

Ostrovský mlýn »

Celkový pohled na mlýn, 2007, © Šimek

Ostrovský mlýn »

Zdobné průčelí s letopočtem 1920, 2007, © Šimek

Ostrovský mlýn »

Částečné zateplení mlýna, 2008, © Šimek

1 2 3 4 5 6 815 1629 2443 3257