Lanam in officinam fullonis ferre.
(latinské rčení)

Velký mlýn

Velký mlýn
181
Mlýnská
Náchod
547 01
Náchod
Náchod
50° 24' 48.9'', 16° 9' 46.2''
Mlýniště bez mlýna
Velký, původně panský mlýn stál na rozcestí dnešní Mlýnské a Palachovy ul. První pís. zmínka r.1501. Byl poháněn vodou z Metuje,která v minulosti meandrovala až k žel. trati. R. 1880 fy Lederer a Stránský přestavěla část mlýna na mechanickou tkalcovnu. S rozvojem elektrifikace r. 1905 zakoupilo mlýn od mlynáře Václava Lokvence město Náchod a přestavělo na měst. elektrárnu. Byla instalována turbína o výkonu 70 HP a rezervní parní stroj. R.1948 převedena elektrárna pod VČE. Po zboření domu v 80. letech zde postaven panelový dům.
Od kruh.objezdu u Slávie 100 m do centra
Metuje
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Když se rozšiřovalo město Náchod a lidí zde i v okolí přibývalo, nastala potřeba postavit nový mlýn u řeky Metuje, který byl pro odlišení od malého mlýna Podbučního nazván Velký. Mlýn byl původně panský; o tom, kdy přešel do soukromých rukou, zprávu nemáme.

Velký mlýn byl původu velmi starého, jak dosvědčují některé další záznamy. Například když náchodské zboží připadlo Janu mladšímu Špetlovi z Prudic, na Žlebích a z Hanovic /roku 1497/, poskytoval Špetle i jeho manželka Anežka z Janovic přízeň jednotě bratrské. Bratří si toho velmi vážili a na jejich přímluvu zakoupila paní Anežka od Jiříka Latovského z Bischofsheimu roku 1501 v pondělí před svátkem Nalezení sv. Kříže / 26. dubna/ pro purkmistra Pernička a náchodské konšely dvůr a zahradu na předměstí u Velkého mlýna za 35 kop grošů českých. V té době tedy již Velký mlýn existoval.

Dále máme zmínku o tom, že roku 1607 purkmistr a náchodští páni prodali urozené paní Anně Štanové z Dohalic kus louky za Velkým mlýnem za 14 kop míš. 

Roku 1619 zdědila Zuzana Klementová po nebožtíku Klementovi louku "za mlejnem velikomlejnskym ležící".

Dodejme, že ostrov patřící ke mlýnu, patřil dříve k domu, stojícímu naproti ostrovu. Roku 1520 prodal Jakub  Filip tento dům i se zahradou a ostrovem Janu Stvořilovi za 36 kop míšeňských.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Roku 1565 se uvádí, že nožíři a mečíři měli k broušení zhotovených zbraní dva brusy-"šlajfernu" při stavu mlýna na Starém Městě, a druhý menší ve městě, pravděpodobně u Velkého mlýna. Mlynář neměl řemeslníkům bránit v broušení a vodu měl pustit "beze lsti, léčky, sucho bylo neb mrazy nastaly veliké".

Roku 1651 je uveden Mlejn Velký Náchodský. Mlynářem je zde Mikuláš Plundra (věk 37 let) a spolu s manželkou Dorotou (30 let) mají 4 děti.

Prameny: výzkum Václava Černohouse - Soupis poddaných podle víry z roku 1651

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V roce 1888 firma Lederer a Stránský část mlýna přestavěla na mechanickou tkalcovnu se 60 stroji na vodní a parní pohon. Pracovalo zde asi 30 dělníků. Vyrábělo se zde lněné a bavlněné zboží.

S rozvojem elektrifikace roku 1905 celý objekt zakoupilo město Náchod od mlynáře Václava Lokvence, aby zde přestavbou dalo do provozu městskou elektrárnu. Byla zde instalována turbína o výkonu 70 HP a rezervně parní stroj o výkonu 120 HP. S postupující elektrifikací pak byly místní zdroje el. proudu rušeny a energii dodávaly Východočeské energetické závody.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1948 byl objekt převeden do správy VČE Hradec Králové.

V 80. letech 20. století byla budova zbourána a na jejím místě postaven velký panelový dům. 

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Klement
 • Lokvenc
 • Plundra

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Mikuláš Plundra

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
neexistuje
05 2012
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • výroba elektrické energie
     • jiné
     1898 u mlýna mandlovna, úpravna a škrobárna
     1930 elektrárna
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 turbíny Francis
      1) hltnost 1,7 m3/s, spád 2,4 m, výkon 30 HP
      2) hltnost 2,8 m3/s, spád 2,4 m, výkon 55 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 turbíny Francis
      1) hltnost 1,7 m3/s, spád 2,4 m, výkon 30 HP
      2) hltnost 2,8 m3/s, spád 2,4 m, výkon 55 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 146-147
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje10.6.2016
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 146-147
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje10.6.2016
      AutorSamek, Antonín
      NázevHistorie náchodského průmyslu
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.bohemiaorientalis.cz/wp.../A-Samek-clanek-o-historii-nachodskeho-prumyslu-pdf.
      Datum citace internetového zdroje10.6.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 21
      AutorEva Koudelková - Aleš Fetters
      NázevMetuje známá i neznámá
      Rok vydání2020
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesněnís. 147

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      7.9.2014 00:01 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 17.4.2021 21:20
      doxa (Jan Škoda) 30.11.2022 23:19