Mlýn jde, jak voda běží.
(české přísloví)

Schönbrunner, Himmel Mühle

Schönbrunner, Himmel Mühle
1, 229
83, 84
Studánka
347 01
Tachov
Studánka u Tachova
49° 47' 11.1'', 12° 36' 5.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn vyobrazený již na I. vojenském mapování. Stavba snad z roku 1833. Dříve čp. 83. Mlýn tenkrát dřevěný už byl zaznamenán v roce 1809,ale bude starší.V té době dřevěný mlýn smetla velká voda a v roce 1833 vystavěn do nynější podoby.
bezejmenný vodní tok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn na bezejmenném potoku, nazývaném dříve Lohbach,  asi 300 m od severního okraje obce Studánka zde existoval již v první polovině 18. stoleti. Tereziánská katastr z roku 1714 zmiňuje místní název „bey der Mühl“ (u mlýna). V tachovských matrikách je v roce 1737 uváděn název „Schönbrunnermühl“ s mlynářem Johannem Sauersteinem. (MH)

Na začátku 19. století zde hospodařil mlynář Johann Sauerstein s manželkou Margarethou. Jako mlynář na mlýně čp. 83 je uváděn při narození syna Josefa v lednu 1813. (MH)

Ve 20. letech 19. století držel mlýn Georg Stadler (nazývaný také Johann Georg), původem syn dřevorubce z obce Studánka. Na mlýn přišel s manželkou Annou, rozenou Sieber, a synem Georgem, narozeným v roce 1819. Na mlýně postupně pokřtili děti Margarethu (únor 1828), Marii Annu (duben 1830), Johanna (květen 1831), Antona (říjen 1833) a opět Antona (říjen 1836). Georg Stadler je zapsán také jako držitel mlýna na indikační skice stabilního katastru v roce 1838. (MH)

Mlýn převzal syn Georg Stadler, narozený 9. 1. 1819. Za manželku měl Katharinu Magerl, dceru mlynáře Andrease Magerle z Francova mlýna (Franzmühl) u obce Žebráky čp. 54. V únoru 1843 se zde manželům narodil syn Joseph, dítě však zemřelo, neboť další syn narozený v dubnu 1845 dostal opět jméno Joseph. (MH)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1856 byl na mlýně nájemce. Byl jím mlynář Franz Josef Träger (narozen 1808), který pocházel ze mlýna v obci Mýto čp. 28, kde dříve hospodařil společně s manželkou Antonií, rozenou Schulze. Jeho syn Franz Träger, narozený v roce 1836, získal mlýn do vlastnictví. Jako majitel mlýna je uváděn společně s manželkou Barbarou Wimmer v červnu 1861 při narození syna Adolfa Adalberta a dcery Kathariny v listopadu 1862. (MH)

Franz Träger zde dlouho nezůstal, mlýn prodal. Koupil ho Johann Adam Fritsch, který sem přišel z obce Obora. S manželkou Margarethou Güntler, původem z obce Horní Výšina, zde hospodařil přibližně od roku 1864. (MH)

V roce 1870 hospodařil na mlýně nový mlynář, který se sem přiženil. Byl jím Josef Himmel, původem z obce Svobodka, kde se v roce 1844 narodil jako syn mlynáře Johanna Adama Himmla na Špirkově mlýně č. 25. Oženil se s Fritschovou dcerou Annou, narozenou v roce 1852. Josef Himmel provedl přestavbu a modernizaci mlýna, původní budovu ze spalného materiálu nahradila budova zděná. (MH)

Dle sčítání obyvatel v roce 1880 zde s manžely Josfem a Annou Himmlovými žilo jejich 5 dětí Magdalena (1870), Margareta (1871), Franz Josef (1874), Maria (1878) a Josef (1880). Na výměnku žil starý mlynář Johann Adam Fritsch (zemřel 13. 9. 1897 ve věku 77 let) s manželkou Margaretou (zemřela 19. 11. 1884 ve věku 50 let na souchotiny). Hospodářství mlýna obsahovalo 5 kusů hovězího dobytka, 5 prasat a 1 včelí úl. K dětem přibyl ještě syn Franz narozený v roce 1883. (MH)

Mlýn převzal nejmladší syn Franz, narozený v roce 1883. Ten dal v roce 1919 zrekonstruovat mlýnské zařízení a instalovat nové vodní kolo o průměru 6 m. (MH)

Franz Himmel s manželkou Brigitou vedli spor s Johannem Jankou ze Studánky čp. 55 o vodu z pramene, kterou Janka odvedl na zavlažování luk. Mlýn se patrně potýkal s nedostatkem vody. Spor se vlekl do roku 1924 (začal v roce 1917), kdy ho Himmlovi vyhráli. (MH)

1930 neregistrován (výkon < 2 HP)

Ve mlýně se mlelo do roku 1945. Po válce byli majitelé odsunuti do Německa. (MH)

Údajně se ve mlýně šrotovalo ro roku 1956. (MH)

V roce 1968 koupili mlýn manželé Josef a Věra Budkovi. Prodávajícím byl jistý pan Hrečina, patrně volyňský Čech, který mohl nemovitost získat přidělením v poválečném období. Noví majitelé obnovili celou fasádu budovy, byla opravena a natřena plechová střecha a opraveny rozvody elektřiny. Byla částečně opravena i pec na chléb v objektu. Uvažovali o rekonstrukci vodního kola, k ní však nedošlo z důvodu finanční náročnosti. Na přelomu roku 1968-1969 byl bez souhlasu majitelů mlýna zlikvidován rybníček nad mlýnem pro účely stavby koupaliště. Souhlas prý dal předchozí majitel těsně před prodejem nemovitosti. Současně byla zničena i odtoková strouha od vodního kola. Nemovitost byla využívána pouze k rekreaci. (MH)

Na podzim 1986 koupil bývalý mlýn televizní režisér Adam Rezek z Prahy. (MH)

(zdroj: informace od syna majitelů Budkových)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sauerstein
 • Štadler
 • Träger
 • Himmel

Historie mlýna také obsahuje:

1737 Johann Sauerstein

1813 Johann Sauerstein

1843 Georg Stadler ml.

1861 Franz Träger

asi 1864 Johann Adam Fritsch

1870 Josef Himmel

před 1919 Franz Himmel

Hrečina

1968–1986 Ing. Josef Budek, Věra Budková

1986 Adam Rezek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    • schodiště
    • klenba
    • topeniště, kamna, pec
    • dveře
    • historický mobiliář
     Žádná položka není vyplněna
     1919: 2 kamenná složení
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     Rybník nad mlýnem v 70.letech zasypán
     Na kolo přiváděna voda z rybníka kovovou rourou
     Lednice přistavěna k severní stěně, dnes odstraněna
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1919 – vodní kolo na vrchní vodu o průměru 6 m
     1930 výkon < 2 HP
     1968 – vodní k HPolo na vrchní vodu o průměru 5 m
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1919 – vodní kolo na vrchní vodu o průměru 6 m
     1930 výkon < 2 HP
     1968 – vodní k HPolo na vrchní vodu o průměru 5 m
     Typbenzínový motor
     StavZaniklý
     Popis1919 benzinový motor
     Typbenzínový motor
     StavZaniklý
     Popis1919 benzinový motor
     Typdynamo
     StavZaniklý
     Popis1919 dynamo pro vlastní osvětlení
     Historické technologické prvky
      • ruční
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 77-79
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 77-79
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované archiválie, obec Studánka
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tachov?language=de
      Datum citace internetového zdroje12.3.2021

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      30.5.2015 22:40 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      doxa (Jan Škoda) 31.7.2023 16:42
      srubarski (Michal Šrubař) 18.11.2015 16:56
      Jara 9.10.2017 08:06
      cestovatelka 12.3.2021 11:50