Pomalu melou mlýny.
(německé přísloví)

Máslovický, Dolský mlýn

Máslovický, Dolský mlýn
14
Dol
Máslovice
250 69
Praha-východ
Máslovice
50° 12' 22.2'', 14° 22' 3.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn doložený listinou již k roku 1298, zdejším mlynářům tradičně náleželo právo provozovat na Vltavě přívoz a rybolov. 1882 provoz kvůli konkurenci sousedních mlýnů zastaven, 1893 mlýn zakoupil vůdčí mladočeský politik dr. Julius Grégr, který si nad ním postavil vilu, v níž o tři roky později zemřel. 1923 Grégrovi dědici odprodali mlýn i s přilehlými pozemky Výzkumnému ústavu včelařskému, který zde sídlí dodnes. (Při prohlídce v létě pozor na žihadlo!)
1 km od centra Máslovic
Máslovický potok
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1298 darovací listina Vojtěcha z Poděhus, kterou daroval ves Máslovice oltáři sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze:

Já Vojtěch z Poděhus, syn velkého Jaroše, v touze postarat se o spásu duše jakož i duší svých předků je cti Boží a sv. Panny Marie jakož i svatých mučedníků Víta, Václava a Vojtěcha a zvláště ke cti sv. Václava, jsem zřídil oltář a tomuto oltáři jsem daroval ves Máslovice se vším příslušenství včetně mlýna pod touto vsí a chmělnice na břehu řeky. Dáno v kapli sv. Václava za účasti probošta Ulrycha, děkana Velislava a dalších kanovníků, kněží a laiků důvěryhodných dne 23. května 1298.

1435 spor mezi chvatěrubskými zemany Jindřichem Forschem a Václavem Baštským z Lerojid a Hanuškou ze Lhoty o mlýn pod Máslovici na Dole řečeném: "dno a městiště náleží Vaněčkovi z Nejčic (Zlončic) a Machovi Spalovi z Máslovic, ale svršek nebv mlýnice toho dna a mlýna Hanuškovi, aby on to mohl pobrati a odvézti". (Mlýn byl tedy dřevěný, že se dal rozebrat a odvézt.)

1438 koupil Jan Maršálek mlýn v Libčicích od Hanuška řečeného Střelec. Povstal z toho soud, při kterém jako svědci vystupuvali Petřík a Šimon z Letek a  Beneš a Ondřej z Chejnova. O co v tom sporu šlo, nevíme.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1547 v urbáři svatovítské kapituly, které mlýn s celou vsí Máslovice patřil, se mezi povinnostmi mlynáře uvádí "mají též chovati lodě chovat lodě k lovení ryb a převážení"

následně právo rybolovu a převážení uváděno v gruntovních (po r. 1850 pozemkových) knihách při každé změně majitele mlýna

1548 Jetřich Bezdužický daroval mlýniště synovci Ludvíku Bezdružickému

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1621 Šimon, mlynář

30.10.1639 Matěj Panocha přiženil se k Mandelíně, vdově po nebožtíku Matěji Šimonovi a převzal mlýn

1815 mlynářka vdova Magdalena Panochová provdala se za všestudského mnlynáře Františka Koláře

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

14. srpna 1861 mlýn vyhořel

1882 zastaven provoz pro konkurenci dvou výše položených vodochodských mlýnů (v té době ještě nebyl na přívozu prám, nýbrž jen lodice, tudíž nebylo možno do mlýna převážet vozy s obilím z Libčic)

1893 mlýn i s přilehlými pozemky sa právem přívozu a rybolovu zakoupil předák mladočeské strany JUDr. Julius Grégr. Nad mlýnem si vystavil vilu, přívoz pronajal Matěji Vlasákovi za roční nájem 120 zlatých a 84 kg lepších ryb. Přívoz se pokusila získat obec Libčice, avšak následný soudní spor prohrála.

4. října 1896 zemřel dr. Julius Grégr, v mlýně nadále žije jeho epileptický slabomyslný syn z druhého manželství Radomír Grégr, majetek spravuje Grégrův zeť dr. Ladislav Prokop Procházka, hlavní pražský hygienik a v letech 1920 - 1921 ministr zdravotnictví.


1893 mlýn zakoupil JUDr. Julius Grégr (19. prosince 1831 v Březhradu u Hradce Králové - 4. října 1896 v Dolu u Libčic nad Vltavou) významný český politik 2. poloviny 19. století. Byl předákem mladočeské strany a jejím poslancem na zemském sněmu a říšské radě. Proslul také jako majitel a vydavatel Národních listů, které byly tehdy nejčtenějším českým deníkem.Dr. Grégr byl velkým bojovníkem za česká národní práva a jako takový byl rakouskými úřady pronásledován a také vězněn.

Nedaleko mlýna si  postavil své letní sídlo, kde také 4. října 1896 zemřel. Přes krátkou dobu pobytu zde zanechal dobré dílo, které ho bude stále připomínat. Na stráni nad mlýnem vysadil vinice a stráně nad svou novou vilou směrem k Větrušicím zalesnil smíšeným lesem. Obci Máslovice daroval velký soubor knih a založil tak veřejnou obecní knihovnu. Zasloužil se také o postavení nové obecné školy ve Vodochodech, aby vodochodské a máslovické děti nemusily chodit do školy až do Odolena Vody, vzdálené 5 km a spojené s těmito vesnicemi jen blátivými polními cestami, na podzim a v zimě pro bláto a sníh často vůbec neschůdnými. Usiloval také o postavení silnice z Vodochod k vltavskému přívozu, k čemuž však došlo až téměř po 30 letech po jeho smrti.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

1923 zemřel Radomír Grégr, dědicové odprodali mlýn s vilou, přilehlými pozemky a právem přívozu a rybolovu Výzkumnému ústavu včelařskému. Nájemcem přívozu libčický občan Břetislav Kraif.

1955 mlýn nadále náleží Výzkumnému ústavu včelařskému, přívoz rozhodnutím ONV převeden pod MNV Máslovice a od roku 1958 Okresní správu a údržbu silnic.

1996 Výzkumný ústav včelařský privatizován, přeměněn v s.r.o.

1997 přívoz převzala obec Máslovice (dle nového silničního zákona přestaly být přívozy součástí silniční sítě), podle smlouvy jej provozuje Výzkumný ústav včelařský.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Maršálek
 • Bezdružický
 • Šimon
 • Panocha
 • Kolář

Historie mlýna také obsahuje:

-1298 Vojtěch z Poděhus

1298-  oltář sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze:

1435-1438 Hanušek ze Lhoty zv. Střelec

1438 Jan Maršálek

1547 metropolitní kapitula u sv. Víta

-1548 Jetřich Bezdužický

1584- Ludvík Bezdružický

1621-1638  Matěj Šimon

1638-1639 vdova Magdalena Šimonová

1639- Matěj Panocha

1639-1815 rod Panochů

1815 vdova Magdalena Panochová

1815- František Kolář

1893-1896 JUDr. Julius Grégr

1896-1923  Radomír Grégr, poručník dr. Ladislav Prokop Procházka

1923-1996 Výzkumný ústav včelařský

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Mlýnice a obytné stavení paralelně kolem centrálního dvora.
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Původně jedno složení
    Zaniklý
    • pila
    Dochovaný
     Samostatná pila ležela níže po proudu.
     Tradičním právem zdejších mlynářů bylo provozovat přívoz do Libčic a rybolov z lodě na Vltavě.
     • náhon
     • rybník
     Jako rezerva sloužil rybník pod Vodochody.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisPůvodně jedno kolo na svrchní vodu.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisPůvodně jedno kolo na svrchní vodu.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 218
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 218
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Názevhttp://www.maslovice.cz/web/cs/titulni/naucna-stezka
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje12.12.2016
     AutorAntonín Kříž - Vladimír Chalupný
     NázevZlomky letopisů obcí Vodochody a Máslovice
     Rok vydání1983
     Místo vydáníHoštice-Vodochody-Máslovice
     Další upřesněnís. 17-18 (Antonín Kříž)
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     12.12.2016 10:02 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 26.3.2023 18:19