Není mouky bez otrub, ořechu bez skořápky,
zrna bez slámy, člověka bez chyby.
(italské přísloví)

Knížecí, Papírenský mlýn; Fürstenmühle

Knížecí, Papírenský mlýn; Fürstenmühle
10
České Budějovice
370 01
České Budějovice
České Budějovice 7
48° 57' 36.4'', 14° 27' 39.9''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Mlýn se uvádí jako Knížecí, Fürstenmühle neboli Papírenský. Původně mlýn Václava Trojana na Lineckém předměstí č. 10 s 8 vodními koly a vodním právem - 1880 odkoupen na papírnu, 1920 sem propojena vlečka, 1937 vodní elektrárna na jezu v souvislosti s regulací Vltavy (Trilčův jez). Více k historii: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/papirna. Dále viz. pozn. "Ostatní".
dnes areál papíren u Trilčova jezu
Vltava
nepřístupný

Obecná historie:

zatím viz. "Stručný popis"


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1930 Gallert a spol., papírna

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Trojan

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Gallert a spol.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2018
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      Zaniklý
      • papírna
      • jez
      Typturbína Girardova
      StavNezjištěn
      Popis1930: 3 turbíny Girard
      1) hltnost 2,4 m3/s, spád 1,5 m, výkon 36 HP
      2) hltnost 2,2 m3/s, spád 1,5 m, výkon 33 HP
      3) hltnost 0,821 m3/s, spád 1,5 m, výkon 12 HP
      Typturbína Girardova
      StavNezjištěn
      Popis1930: 3 turbíny Girard
      1) hltnost 2,4 m3/s, spád 1,5 m, výkon 36 HP
      2) hltnost 2,2 m3/s, spád 1,5 m, výkon 33 HP
      3) hltnost 0,821 m3/s, spád 1,5 m, výkon 12 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor-
      Názevheslo papírna Encyklopedie ČB
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/papirna
      Datum citace internetového zdroje
      Autor-
      Názevheslo papírna Encyklopedie ČB
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/papirna
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJiří Dvořák, Jan Kubeš
      NázevVývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Dvo%C5%99%C3%A1k%2C%20Kube%C5%A1%202009%20V%C3%BDvoj%20pr%C5%AFmyslu%20na%20%C3%9Azem%C3%AD%20%C4%8Cesk%C3%BDch%20Bud%C4%9Bjovic%20od%20po%C4%8D%C3%A1tku%2019.%20stolet%C3%AD%20do%2080.%20let%202
      Datum citace internetového zdroje
      AutorBarbora Nováková
      NázevČeské Budějovice -město a voda
      Rok vydání2012
      Místo vydáníČeské Budějovice
      Další upřesnění
      Odkazhttps://theses.cz/id/sikz1v/Diplomov_prce-_Barbora_Novkov.txt
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 02 (České Budějovice), s. 9

      Žádná položka není vyplněna

      historický název nalezen na územní identifikaci NPU https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/31/ X bohužel KM ani další dostupné mapové podklady nepotvrdily skutečné přesné umístění bývalého mlýna.
      mapy a případné další info ještě dodám...
      myslím, že je to uvedeno i v Seznamu vodních děl 1930 ????
      /PK/

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      31.5.2018 10:36 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 9.5.2019 11:41
      doxa (Jan Škoda) 28.11.2023 23:34