Mlynářova slepice a vdovina děvečka
málokdy naříkaly na hlad.
(německé přísloví)

Vlaštovčí mlýn; Schwalbenmühle

Vlaštovčí mlýn; Schwalbenmühle
284
Teplá
364 61
Cheb
Teplá
49° 59' 21.0'', 12° 51' 6.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál na louce v údolí říčky Teplá, severozápadně od města Teplá, vpravo od železniční trati z Teplé do Hošťce.
1,1 km severozápadně od MÚ Teplá
Teplá
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1596 Vít Gatscha

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1665 Kašpar Gatscha (+17.12.1706), manž. Sabina

1706 Petr Gatscha

1710 Šimon Gatscha (1680-23.4.1743), m. Alžběta (1682-14.12.1744)

1745 syn František Tomáš Gatscha (20.3.1723), m. Anna Marie Markéta (1720-28.9.1783) z Teplé

1778 Heřman Josef Celestýn Gatscha (6.4.1752), 7.11.1780 oo Marianna (+10.1.1804), dc. Adriána Schmieda z Teplé čp. 152, 28.11.1805 2. oo Kateřina (1756-27.1.1832), dc. Josefa Zeptnise z Teplé

1805 Raimund Martin Gatscha (12.11.1781), 28.7.1801 oo Eva Barbora Regina (13.3.1753-27.3.1814), dc. mlynáře Gottlieba Gatschy z Kamenného mlýna

1831 František Gatscha (25.2.1802-14.11.1854), 17.2.1829 oo Terezie, dc. Jana Nepomuka Schneidera ze Ströörova mlýna u Teplé čp. 286

(dle L.Jaši)

x   x   x

Mlýn je zakreslen na I. vojenském mapování z let 1764 - 1768.

Začátkem 19. století byl mlynářem ve Schwalbenmühle čp. 284 Reimund (Räymund) Gatscha s manželkou Barbarou s příjmením rovněž Gatscha, která byla dcerou mlynáře Gottlieba Gatscha ze Steinmühle čp. 283. V únoru 1802 se mu zde narodil syn Franz, v březnu 1807 dcera Maria, v roce 1810 dcera Theresie. Současně žil v této době na mlýně ještě Joseph Gatscha s manželkou Katharinou, se kterou se oženil v listopadu 1805. V záznamu o narození jeho dcera Marie Anny v roce 1807 je v matrice města Teplá uváděn rovněž jako mlynář v čp. 284.

Mlýn po otci Reimundovi převzal Franz Gatscha, je uváděn ve stabilním katastru v roce 1839. Za manželku měl Theresii Schneider, dceru mlynáře ze Strohermühle čp. 286, se kterou se oženil v roce 1829. V prosinci 1829 se jim narodila dcera Barbara, v roce 1832 syn Anton, který po nich převzal mlýn, v roce 1834 dcera Theresie, 1835 dcera Anna.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1851 Antonín Gatscha (19.1.1832), 26.10.1852 oo Anna, dc. Václava Staaba, správce panského  hospodářství v Kladrubech čp. 7

1900 syn František Gatscha (8.12.1861), 1902 oo Františka, dc. Josefa Hohlera z Řešína čp. 3

(dle L.Jaši)

x   x   x

Dalším mlynářem z tohoto rodu byl Anton Gatscha s manželkou Annou, rozenou Staab (zemřela 9. 4. 1896 ve věku 71 roků), se kterou se oženil v říjnu 1852. Jejich dcera Anna se provdala za mlynáře Daniela Kroha ze sousedního mlýna čp. 283. Anton Gatscha zemřel před rokem 1896, v zápise o úmrtí Antonovy manželky Anny dne  9. 4. 1896 je poznámka, že je vdova.

Před rokem 1896 převzal mlýn Franz Gatscha, syn předchozího mlynáře Antona Gatscha. Jeho manželkou byla Franziska, rozená Hohler, z Řešína. V matrice města Teplá jsou záznamy o narození jejich děti Antona Waltera (1903),  Juliany Hildegard (1904), Christiny Marie (1905).

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn ukončil činnost před rokem 1930, v roce 1930 nebyl již v provozu, na seznamu vodních provozů z tohoto roku není uveden. Budova mlýna byla zbourána někdy před rokem 1938, na leteckém snímnku z tohoto roku již nestojí (viz ikonografie).

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1946 rodina Františka Gatschy odsunuta

1948 mlýn srovnán se zemí

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Gatscha

Historie mlýna také obsahuje:

1596 Vít Gatscha

1665-1706 Kašpar Gatscha

1706-1710 Petr Gatscha

1710-1745 Šimon Gatscha

1745-1778 František Gatscha

1778-1805 Josef Gatscha

1805-1831 Raimund Gatscha

1831-1851 František Gatscha

1851-1900 Antonín Gatscha

1900- František Gatscha

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2019
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    Zděná obdélníková budova na severovýchodní straně usedlosti. Usedlost tvořilo několik dalších zděných budov, které tvořili hospodářské zázemí mlýna. Jižně od mlýna byla na náhonu menší dřevěná stavba. Přístup do dvora usedlosti byl na jižní straně.
    původně malé dřevěné satvení, postupně rozšiřovánoi
    před zánikem: 5 velkých kamenných stavení (obytné, mlýnice, koňská a dobytčí stáj, výletní hostinec) a 3 dřevěná (kolna, sklad, stodola)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      původně jen 1 složení
      v 19. stol. připojeno 2. složení
      • náhon
      • rybník
      • akumulační nádržka
      200 m dlouhý náhon, ze 2 malých rybníků jeden stále dochovaný
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisDle situace v terénu byl pravděpodobný pohon mlýna vodním kolem na vrchní vodu.
      původně 1 kolo o prům 3,2 m
      v 19. stol. 2. kolo o prům 2,6 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisDle situace v terénu byl pravděpodobný pohon mlýna vodním kolem na vrchní vodu.
      původně 1 kolo o prům 3,2 m
      v 19. stol. 2. kolo o prům 2,6 m
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, David Švandrlík
      NázevHamelika, Historie Mariánských Lázní a okolí
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníPanství kláštera Teplá
      Odkazhttps://www.hamelika.cz/?cz_panstvi-klastera-tepla-(1838),430
      Datum citace internetového zdroje27. 6. 2019
      AutorInternet, David Švandrlík
      NázevHamelika, Historie Mariánských Lázní a okolí
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníPanství kláštera Teplá
      Odkazhttps://www.hamelika.cz/?cz_panstvi-klastera-tepla-(1838),430
      Datum citace internetového zdroje27. 6. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik Karlovarska, fara Teplá - město
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněnídigitalizované matriky
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tepla-mesto?language=de
      Datum citace internetového zdroje27. 6. 2019
      AutorLuděk Jaša
      NázevMlýny Slavkovského lesa 3.
      Rok vydání2021
      Místo vydáníBřezová
      Další upřesněnís. 99-107

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      27.6.2019 09:47 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.7.2019 20:56
      doxa (Jan Škoda) 6.6.2023 21:34