Nejhorší kolo vždycky nejvíce praská.
(anglické přísloví)

mlýn Pila, U Mastných

mlýn Pila, U Mastných
87
2, 114, 152
Budislav
569 65
Svitavy
Budislav u Litomyšle
49° 47' 46.2'', 16° 9' 42.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Budova ve které mlýn kdysi býval, ale od roku 1898 zde fungovala pouze pila.
jihozápadní část obce
Desná
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První čp. mlýna bylo 114.

V Kamenném Sedlišti, první vsi na Desince, která spadala pod zámecké panství, se na počátku 18. století nacházely dva mlýny.
Tento mlýn je uveden v soupise mlýnů z roku 1704 jako jediný mlýn v Kamenném Sedlišti. Přitom již roku 1694 si „…v Poříčí jinak Kamenných Sedlištích kdež nyní Nová Ves…“ nově vystavěný panský mlýn s pilou a kouskem louky koupil Ondřej Pakosta.
Na tržní cenu 160 kop zavdal 30 kop a zbytek splácel po 5 kopách. Z mlýna platil roční úrok z meliva 8 kop. Naproti tomu „…když bude řezat panská prkna, má se mu od 1 kopy po 15 gr platiti…“. Vzhledem k tomu, že byl mlýn i pila nově vystavěný, bylo veškeré vybavení v dobrém stavu. Mlynář splácel mlýn do roku 1719. Roku 1720 mlýn do gruntu shořel a v důsledku toho „…plat se mu /mlynáři/ odpouští a mlýn má jinak zaplacen…“.
 Roku 1723 od svého otce Ondřeje koupil mlýn o jednom složení s pilou za 165 kop syn Vavřín Pakosta. Protože byl mlýn zaplacený, platil „…ročně po 5 kopách a po vyjití sumy gruntovní peníze po 4 kopách ročně, třeba otci, když se toho dočká, nebo komu bude patřit …“. Otec si pro sebe a ženu určil výminek. Po Vavřínu Pakostovi, „…který s manželkou a čtyřma dětma pro víru z panství zběhl…“, koupil mlýn roku 1734 Jiří Kysylko. Cena mlýna byla zvýšena na 335 kop. Poprvé se objevil v zápise i přesně vymezený rajón mlýna: „…chalupníci z Kamenných Sedlišť mají mlít v tomto mlýně…“.
Po Jiřím se roku 1759 stal mlynářem na tomto mlýně jeho syn František Kysilko. Za mlýn zaplatil 300 kop v hotovosti

„Jan Kysilko při úřadu města Litomyšle prohlásil, že by pilu na svůj vlastní náklad nad rybníkem Sirůčkem v obci Budislavicích vystavěti chtěl, kdyby k tomuto stavení šikovné místo pro vodu z panských rolí pod 4 míry on dědičně zakoupiti chtěl proti skládání ročního nájmu povoleno bylo “  Vrchnost prodala Janu Kysilkovi 2. října roku 1795 kus místa pod NT 368, 369 a 378, výměry 1 míry, louku 2 měřice, celkem za 105 zlatých, ročního nájmu měl platit vrchnosti 1 zt 25 kr a 26 dní pěší roboty, nebo za ní zaplatit 3 zt 45 kr. Kysilka na podmínky hospodářského úřadu přistoupil a složil hned hotové peníze.

Roku 1796 byla chalupa s pilou oceněna na 600 zt. 5.ledna roku 1800 držel chalupu s mlýnem za 800 zt syn Jana, Václav Kysilko.  Přídavkem obdržel: kladní sekera, ruční sekera, železný sochor, vendhák, 2 kramle, 2 dubové fošny, hřídel, 4 stoupy a vrták. Roku 1806 žádal, aby si mohl postaviti u chalupy i mlýn o jednom složení, k čemuž dostal povolení za podmínek, že on složení postaví na svůj vlastní náklad a vždy v dobrém stavu zachová, že každoročně bude platit 2 zt, 20 kr nájmu  do městského důchodu na sv. Havla a dále , že vrchnostenské klády v patřičném čase řezati bude a vodu z rybníka  k řezání cizích klád ani k pohonu tohoto mlýnského složení nevyužije, dokud nebudou vrchnostenské klády rozřezány.

Roku 1807 bylo celé stavení, chalupa, pila a mlýn úředně oceněny na 1500 zlatýcch. 27.6. Roku 1808 prodal  Kysilko chalupu s pilou a jedním složením, se vším příslušenstvím za 5065 zt, 40 kr Jesefu Fyxovi, který ihned složil 2542 zlatých. Od 4.5. roku 1810 držel mlýn Václav Hledík z panství Nasavrckého, z tak řečené vsi Kostelec, pod zdejší pravomocnost propuštěný se svou manželkou Annou, za 6000 zlatých. Od 26. Září roku 1811 převzal mlýn za 24150 zt Jakub Pýč s manželkou Kateřinou ze vsi Přestavlk, z panství Kostelec sem propuštěný. Od 5.2.. 1812 držel mlýn za 4000 zt Václav Motyčka z Horního Újezda. Od 11.4. 1813 koupil mlýn za 2280 zt Jan Najman pro svého syna Tomáše ze vsi Bříště, panství Novoměstského, v Jihlavském kraji. 22.12. roku 1819 koupil mlýn Václav Pativa pro svého syna Václava za 1070 zt  18 kr. Od 22.6. 1820 držel mlýn za 958 zt 18 kr Jan Žďára za vsi Jarošova.

Od 1.10. 1836 se mlýn nachází v držení Václava Mastnýho. Syn Václava, Josef Mastný se oženil 23.4. 1840 s Josefkou, dcerou Josefa Motyčky ze vsi Podměstí čp. 32, panství Nové Hrady, která mu přinesla věnem 360 zt v hotovosti, krávu, jalovici za 8 zt, 30 klub lnu za 14 zt a kotel za 2 zt. Jejich syn  Josef Mastný byl zručný truhlář a ve své dílně zaměstnával až pět dělníků. V jeho dílně se vyráběly první ruční mlátičky pro Budislavské rolníky. Syn posledního mlynáře Josef Mastný byl ředitelem Měšťanské školy v Proseči.

V červnu roku 1892 mlýn vyhořel, ale Josef Mastný mlýn obnovil. 23. prosince roku 1898 mlýn vyhořel znovu, což byl jeho definitivní konec. Josef Mastný spáleniště prodal Janu Jankovi z Borku čp. 117, který uboural jedno poschodí mlýna, cihly prodal a zřídil zde již pouze pilu. V suchém roce 1904 Jan Janko zřídil pro pohon pily benzinový motor, jeho syn Jan poté instaloval parní stroj. 

Jan Janko pilu prodal Janu Zvěřinovi, obchodníku z dřevem ze Skutče. Provozovatelkou pily se poté stala Emilie Mužíková, provdaná Nováková, poté Dostálová z čp. 84, která si pilu nejdříve pronajala a poté ještě za války pilu koupila. Parní stroj, který zde byl dosud instalovaný, koupil pro pohon pily Čeněk Kovář z Poříčí. Nahrazen byl velkým parním strojem, který zcela nahradil vodní sílu a vodní kolo poté sloužilo pouze pro výrobu el. energie pro potřebu hospodářství. Poté co kolo shnilo Emilie Dostálová již nové nepořizovala.

30. ledna v roce 1925 vyhořela strojovna, ale na pilu se požár nerozšířil. V roce 1937 byl před pilou postaven dnes již neexistující hlídačský domek.

1930 Vít Střítezký

Po znárodnění byl zlikvidován katr i parní stroj a následně zbourán celý objekt pily.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kysilko
 • Fixa
 • Hledík
 • Pýč
 • Motyčka
 • Paťava
 • Žďára
 • Mastný
 • Janko
 • Zvěřina
 • Pakosta
 • Střítezký

Historie mlýna také obsahuje:

1694-1723  Ondřej Pakosta

1723-1734  Vavřinec Pakosta

1734-1759 Jiří Kysilko

1759 František Kysilko

1795 Jan Kysilko

1800 Václav Kysilko

1808 Josef Fixa

1810 Václav Hledík

1811 Jakub Pýč

1812 Václav Motyčka

1819 Václav Paťava

1820 Jan Žďára

1834 Václav Mastný

1872 Josef Mastný

Jan Janko

Jan Zvěřina

1930 Vít Střítezký

Ve mlýně se odehrává povídka Před pohřbem od Terezy Novákové 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • komín
    • klenba
    • dveře
    • zcela bez technologie aj.
    Mlýn byl asi poměrně moderní, protože již při požáru v roce 1892 byl vybaven válcovými stolicemi.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • krupník
    Poslední provozovatelka pily nahradila pilu jednušku modernějším katrem, který však nepřečkal komunistické budování.
    Vodní síla se do shnití vodního kola využívala k výrobě el. energie pro potřeby hospodářství.
    V roce 1800 se zde uvádí 4 stoupy.
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • rybník
    • lednice
    Náhon vodu přiváděl do malého rybníčku před mlýnem od kterého pokračovalo , dnes již částečně rozbořené, betonové koryto.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,05 m3/s, spád 4,3 m, výkon 2,5 HP
    Pilu původně pohánělo kolo na svrchní vodu, pro trvalý nedostatek vody však byl instalován i pomocný motor. Lokomobila pořízená poslední majitelkou zcela nahradila vodní sílu a vodní kolo se poté již využívalo pouze k výrobě el. energie.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,05 m3/s, spád 4,3 m, výkon 2,5 HP
    Pilu původně pohánělo kolo na svrchní vodu, pro trvalý nedostatek vody však byl instalován i pomocný motor. Lokomobila pořízená poslední majitelkou zcela nahradila vodní sílu a vodní kolo se poté již využívalo pouze k výrobě el. energie.
    Typbenzínový motor
    StavZaniklý
    PopisV roce 1904 byl instalovaný benzinový motor, který byl později nahrazen malým parním strojem.
    Typbenzínový motor
    StavZaniklý
    PopisV roce 1904 byl instalovaný benzinový motor, který byl později nahrazen malým parním strojem.
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    PopisPoslední provozovatelka pily instalovala velkou parní lokomobilu, která zcela nahradila vodní sílu, byla ovšem zlikvidována společně s katrem.
    Historické technologické prvky
    AutorJindřich Líbal, Václav Pechanec
    NázevPamětní kniha obce a školy v Budislavi
    Rok vydání1938
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníKronika obce
    Odkazwww.budislavknihovna.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8. 2014
    AutorJindřich Líbal, Václav Pechanec
    NázevPamětní kniha obce a školy v Budislavi
    Rok vydání1938
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníKronika obce
    Odkazwww.budislavknihovna.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8. 2014
    AutorSaitl Vilém
    NázevBudislav a Kamenné Sedliště Historie obcí
    Rok vydání1957
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníkronika obce
    Odkazwww.budislavknihovna.cz
    Datum citace internetového zdroje6.9. 2014
    AutorMiluše Vopařilová
    NázevMlynáři na Litomyšlsku (1650–1800)
    Rok vydání2008
    Místo vydáníPardubice
    Další upřesněníDiplomová práce, s. 95-96
    Odkazhttps://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/30158/VoparilovaM_Mlynari?sequence=1
    Datum citace internetového zdroje05 2021
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 16

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    17.2.2013 12:39 uživatelem Blow

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2.7.2015 08:41
    REAPERXCX 6.9.2014 01:13
    doxa (Jan Škoda) 14.8.2022 19:59