Když pes najde kousek masa, neptá se, zda je z rychtářovy krávy
nebo mlynářova osla.
(německé přísloví)