Dva tvrda kameni zřídka dobré mouky namelí.
(české přísloví)